Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Kipra

Pēdējo reizi atjaunots: 21-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Kipra

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu nodošana”? 1.
2. Kādi dokumenti ir jānodod, ievērojot oficiāli noteiktu kārtību? 2.
3. Kas ir atbildīgs par dokumentu nodošanu? 3.
4. Kā praksē parasti notiek dokumentu nodošana? 4.
5. Kā rīkoties izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams dokumentus nodot tieši adresātam? 5.
6. Vai dokumentu nodošanu apstiprina ar rakstisku apliecinājumu? 6.
7. Kas notiek, ja kaut kas neizdodas un adresāts nesaņem dokumentu vai nodošana ir notikusi, pārkāpjot likumu (piem., dokuments ir nodots trešajai personai)? 7.
8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta nodošanu un, ja ir, tad cik? 8.

 

1. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu nodošana”?

Praksē dokumentu nodošana nozīmē tiesas dokumentu vai citu dokumentu piegādi attiecīgai fiziskai vai juridiskai personai saskaņā procedūru, kas noteikta ar spēkā esošo likumdošanu.

Kādēļ pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz “dokumentu nodošanu”?

Dokumentu nodošanas īpašie noteikumi pastāv, lai noteiktu tiesām pieņemamu nodošanas veidu un aizsargātu iesaistītās personas, ja noteikumi tiek pārkāpti.

2. Kādi dokumenti ir jānodod, ievērojot oficiāli noteiktu kārtību?

Apsūdzības raksti, sākotnējie pieteikumi, lūgumi, akti, visi tiesas dokumenti, visi dokumenti, ko tiesa liek nodot un visi dokumenti, kuru nodošana noteikta ar spēkā esošo likumdošanu.

3. Kas ir atbildīgs par dokumentu nodošanu?

Dokumentus nodod privāti tiesas kurjeri, ko Augstākā tiesa ir likumīgi pilnvarojusi veikt nodošanu saskaņā ar Civilprocesa likuma nosacījumiem. Prāvnieks, kas tiesā reģistrē dokumentus, kas minēti 2. punktā, izvēlas tiesas kurjeru un ir atbildīgs par dokumentu nodošanu.

4. Kā praksē parasti notiek dokumentu nodošana?

Nodošana tiek nodrošināta šādi:

 1. tiesas kurjers personīgi nododot attiecīgajai personai;
 2. pa faksu;
 3. gadījumā, ja nodošana notiek ārzemēs, nosūtot pa pastu divkārt ierakstītā aploksnē vai citādi pēc tiesas lēmuma, kas pieņemts šajā jautājumā.

Jebkādas pavēstes vai paziņojuma nodošana notiek pēc personas, kam dokumenti jānodod, nodošanai norādītās adreses. Ja adrese nodošanai nav norādīta, pēc šīs personas pēdējās zināmās vai ierastās dzīvesvietas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ir īpaši nosacījumi, kas reglamentē dokumentu nodošanu nepilngadīgajiem, garīgi slimiem cilvēkiem, personām, kas atrodas aizbildniecībā un juridiskām personām (Civilprocesa likuma 5. nosacījums).

5. Kā rīkoties izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams dokumentus nodot tieši adresātam?

Ja nodošana nav iespējama kā noteikts 4. punktā iepriekš, tiesā var iesniegt pieteikumu par cita veida nodošanu.

6. Vai dokumentu nodošanu apstiprina ar rakstisku apliecinājumu?

Dokumentu nodošana vai to nodošanas neiespējamība tiek reģistrēta reģistrā, ko ved pilnvarotie tiesas kurjeri. Bez tam, tiesas kurjers apstiprina dokumentu nodošanu ar zvērinātu paziņojumu, kas izdarīts formā, kuras saturs ir noteikts Civilprocesa likumā.

Ja nodošana notiek pa faksu, dokumenta nosūtīšanas apliecinājums tiek iesniegts attiecīgās tiesas reģistrā.

7. Kas notiek, ja kaut kas neizdodas un adresāts nesaņem dokumentu vai nodošana ir notikusi, pārkāpjot likumu (piem., dokuments ir nodots trešajai personai)?

Nepareizi veiktu nodošanu var atlikt pēc tam paredzētā pieteikuma reģistrēšanas. Tāpat, ja tiesas spriedums tiek izdots pēc nepareizi veiktas nodošanas, var iesniegt pieteikumu, lai spriedumu atliktu.

8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta nodošanu un, ja ir, tad cik?

Visi dokumenti, kas jānodod saskaņā ar jebkuras tiesas noteikumiem vai saskaņā ar jebkuru likumu, tiek nodoti ar tiesas starpniecību tikai pēc Civilprocesa likumā noteiktās nodevas samaksas. Nodeva ir CYP 2,50. Atkarībā no rādiusa, kura ietvaros tiesa nodod dokumentus, tiek pieskaitīta summa CYP 0,50 līdz CYP 6,50 apjomā.

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Kipra - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 21-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste