Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Kipras

Naujausia redakcija: 21-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Kipras

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką praktiškai reiškia „dokumentų įteikimas“? 1.
2. Kokius dokumentus reikia oficialiai įteikti? 2.
3. Kas atsakingas už dokumentų įteikimą? 3.
4. Kaip dažniausiai įteikiami dokumentai? 4.
5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais neįmanoma įteikti dokumento pačiam adresatui? 5.
6. Ar tai, kad raštiškas dokumentas buvo įteiktas, galima įrodyti kokiu nors raštišku dokumentu? 6.
7. Kas atsitinka, jei kažkam nepavykus adresatas negauna dokumento arba jei dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? 7.
8. Ar už dokumento įteikimą reikia mokėti? Jei taip, tai kiek tai kainuoja? 8.

 

1. Ką praktiškai reiškia „dokumentų įteikimas“?

Paprastai dokumentų įteikimas reiškia teismo ir kitų dokumentų pristatymą atitinkamiems fiziniams arba juridiniams asmenims pagal galiojančiuose įstatymuose nustatytą procedūrą.

Kodėl dokumentų įteikimui taikomos skirtingos taisyklės?

Dokumentų įteikimui galioja atskiros taisyklės todėl, kad būtų įmanoma nustatyti teismams priimtiną teikimo metodą ir apsaugoti asmenis, jeigu šios taisyklės būtų pažeistos.

2. Kokius dokumentus reikia oficialiai įteikti?

Kaltinimo pareiškimo raštus, pareiškimus tam tikroms byloms iškelti apygardos teisme, visus teismo dokumentus, visus dokumentus, kuriuos teismas nurodo įteikti, ir visus dokumentus, kuriuos reikia įteikti pagal galiojančius įstatymus.

3. Kas atsakingas už dokumentų įteikimą?

Dokumentus įteikia privatūs teismo kurjeriai, Aukščiausiojo Teismo tinkamai įgalioti įteikti dokumentus pagal Civilinio proceso nuostatų nuostatas. Bylinėjimosi šalis, teisme įregistruojanti atsakyme į 2 klausimą nurodytus dokumentus, pasirenka už dokumentų įteikimą atsakingą teismo kurjerį.

4. Kaip dažniausiai įteikiami dokumentai?

Dokumentai įteikiami:

 1. teismo kurjeriui įteikiant asmeniškai atitinkamam asmeniui;
 2. faksu;
 3. jeigu dokumentus reikia įteikti užsienyje, – paštu, du kartus registruojamame voke ar kitomis priemonėmis, teismui priėmus atitinkamą sprendimą.

Bet koks šaukimas arba pranešimas įteikiamas įteikimui nurodytu asmens, kuriam dokumentai turi būti įteikti, adresu arba, jeigu nėra nurodytas adresas dokumentams įteikti, paskutiniu žinomu ar įprastos asmens gyvenamosios vietos adresu.

viršųviršų

Kaip dokumentus įteikti nepilnamečiams, žmonėms su psichine negalia, globojamiems asmenims ir juridiniams asmenims, reglamentuoja galioja specialios nuostatos (Civilinio proceso nuostatų 5 nuostata).

5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais neįmanoma įteikti dokumento pačiam adresatui?

Jeigu dokumentų neįmanoma įteikti atsakyme į 4 klausimą nurodytais būdais, teisme galima įregistruoti prašymą įteikti dokumentus per pripažintą asmenį arba įgaliotinį.

6. Ar tai, kad raštiškas dokumentas buvo įteiktas, galima įrodyti kokiu nors raštišku dokumentu?

Tai, kad dokumentai buvo įteikti arba kad nebuvo įmanoma jų įteikti, registruojama įgaliotųjų teismo kurjerių tvarkomame registre. Be to, teismo kurjeris patvirtina dokumentų įteikimą prisiekus surašomame pareiškime, kurio pateikimo forma nustatyta Civilinio proceso nuostatuose.

Jeigu dokumentai siunčiami (įteikiami) faksu, kompetentingo teismo kanceliarijai pateikiamas dokumento išsiuntimo liudijimas.

7. Kas atsitinka, jei kažkam nepavykus adresatas negauna dokumento arba jei dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)?

Neteisingai atliktą dokumentų įteikimą galima anuliuoti tada, kai įregistruojamas tam tikras prašymas. Panašiai, jeigu teismo sprendimas priimamas po to, kai buvo neteisingai įteikti dokumentai, galima pateikti prašymą anuliuoti šį sprendimą.

8. Ar už dokumento įteikimą reikia mokėti? Jei taip, tai kiek tai kainuoja?

Visi dokumentai, kuriuos reikia įteikti remiantis kokiomis nors teismo taisyklėmis arba įstatymais, įteikiami teismo pagalba tik po to, kai sumokomas Civilinio proceso nuostatuose nustatytas mokestis. Mokestis yra 2,50 CYP Kipro svarų). Papildomai tenka mokėti nuo 0,50 iki 6,50 CYP, priklausomai nuo atstumo, kur reikia įteikti dokumentus.

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Kipras - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 21-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė