Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Cypern

Seneste opdatering : 21-06-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Cypern

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad dækker det juridiske udtryk ”forkyndelse” i praksis? 1.
2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt? 2.
3. Hvem kan forkyndelse et dokument? 3.
4. Hvordan forkyndes et dokument normalt i praksis? 4.
5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten? 5.
6. Findes der et skriftligt bevis for, at forkyndelsen af et dokument har fundet sted? 6.
7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller hvis forkyndelsen finder sted i strid med lovgivningen (f.eks. hvis dokumentet forkyndes for tredjemand)? 7.
8. Skal man betale for forkyndelse af et dokument, og i givet fald hvor meget? 8.

 

1. Hvad dækker det juridiske udtryk ”forkyndelse” i praksis? 

I praksis forstås ved ”forkyndelse” af dokumenter, at retsdokumenter eller andre dokumenter meddeles den berørte fysiske eller juridiske person i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i den gældende lovgivning.

Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse?

Der findes særlige regler for forkyndelse af dokumenter for at fastlægge den fremgangsmåde ved forkyndelse, som anerkendes af retterne, og for at beskytte de berørte personer, hvis reglerne ikke følges.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes formelt?

Stævninger, appeller, retsdokumenter, alle retlige dokumenter, alle dokumenter, som retten kræver forkyndt, og alle dokumenter, der skal forkyndes i henhold til gældende lovgivning.

3. Hvem kan forkyndelse et dokument?

Dokumenter forkyndes af private stævningsmænd, som af landets højesteret er bemyndiget til at foretage forkyndelse i henhold til retsplejeloven. En part, som indgiver et af de dokumenter, der er nævnt i punkt 2, til en ret, vælger en stævningsmand og er ansvarlig for dokumentets forkyndelse.

4. Hvordan forkyndes et dokument normalt i praksis?

Forkyndelse finder sted:

 1. ved stævningsmandens personlige forkyndelse for den pågældende
 2. pr. telefax
 3. hvis forkyndelsen finder sted uden for landet, pr. anbefalet brev eller på anden måde efter domstolskendelse herom.

Forkyndelse af stævning eller meddelelse foretages på den pågældendes stævningsadresse, eller hvis der ikke er opgivet en sådan, på modtagerens sidst kendte eller normale bopælsadresse.

TopTop

Der findes særlige bestemmelser for forkyndelse af dokumenter for mindreårige, mentalt handicappede, personer under formynderskab og juridiske personer (bestemmelse 5 i retsplejeloven).

5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse over for adressaten?

Hvis der ikke kan foretages forkyndelse som anført i punkt 4, kan en anmodning om alternativ forkyndelse indgives til retten.

6. Findes der et skriftligt bevis for, at forkyndelsen af et dokument har fundet sted?

Når dokumenter forkyndes, eller når dette ikke er muligt, registreres det i en fortegnelse, som føres af de bemyndigede stævningsmænd. Desuden bekræfter stævningsmanden forkyndelsen i en erklæring på tro og love på en formular, hvis indhold er fastlagt i retsplejeloven.

Hvis forkyndelsen foretages pr. telefax, indgives afsendelsesbeviset til den kompetente ret.

7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller hvis forkyndelsen finder sted i strid med lovgivningen (f.eks. hvis dokumentet forkyndes for tredjemand)?

Forkert foretaget forkyndelse kan tilsidesættes efter indgivelse af anmodning herom. Hvis en retsafgørelse afsiges efter en forkert foretaget forkyndelse, kan afgørelsen ligeledes ophæves efter indgivelse af anmodning herom.

8. Skal man betale for forkyndelse af et dokument, og i givet fald hvor meget?

Alle dokumenter, der skal forkyndes i henhold til en retskendelse eller gældende lov, kan kun forkyndes via en ret mod betaling af et gebyr fastsat i henhold til retsplejeloven. Gebyret er på 2,50 cypriotiske pund (CYP). Til dette beløb lægges et beløb fra 0,50 til 6,50 cypriotiske pund (CYP), afhængig af forkyndelsesstedets afstand fra domstolen.

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Cypern - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 21-06-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige