Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Kypr

Poslední aktualizace: 21-06-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Kypr

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co se v praxi rozumí právním pojmem „doručování písemností”? 1.
2. Jaké písemnosti musejí být doručeny formálně? 2.
3. Kdo zajišťuje doručení písemnosti? 3.
4. Jakým způsobem jsou písemnosti v běžné praxi doručovány? 4.
5. Co se stane, pokud není ve výjimečných případech možné doručit písemnost přímo adresátovi? 5.
6. Existuje nějaký písemný důkaz o doručení písemnosti? 6.
7. Co se stane, pokud adresát kvůli nějakému pochybení neobdrží písemnost nebo pokud je písemnost doručena v rozporu se zákonem (např. pokud byla doručena třetí osobě)? 7.
8. Musím platit za doručení písemnosti, a pokud ano, jakou částku? 8.

 

1. Co se v praxi rozumí právním pojmem „doručování písemností”?

V praxi se doručováním písemností míní doručování soudních a jiných písemností dotčeným fyzickým nebo právnickým osobám v souladu s postupem stanoveným platnými právními předpisy.

Proč platí zvláštní pravidla pro „doručování písemností“?

Zvláštní pravidla pro doručování písemností platí proto, aby stanovila metodu doručování písemností, kterou soudy přijímají, a aby chránila osoby, na které by porušení těchto pravidel mělo vliv.

2. Jaké písemnosti musejí být doručeny formálně?

Soudní předvolání, počáteční žádosti, odvolání, právní písemnosti, všechny soudní písemnosti, každá písemnost, kterou soud přikáže doručit, a každá písemnost, jejíž doručení vyžadují platné právní předpisy.

3. Kdo zajišťuje doručení písemnosti?

Písemnosti jsou doručovány soukromými soudními doručovateli, kteří jsou řádně pověřeni Nejvyšším soudem, aby vykonávali doručování v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu. Soudního doručovatele vybírá a za doručení písemnosti odpovídá strana sporu, která podá u soudu písemnosti uvedené v bodu 2.

4. Jakým způsobem jsou písemnosti v běžné praxi doručovány?

Doručování se provádí těmito způsoby:

 1. osobní doručení dotčené osobě soudním doručovatelem;
 2. fax;
 3. při doručování do zahraničí: doporučená poštovní zásilka s potvrzením o doručení nebo jiný prostředek, jakmile o něm bylo vydáno soudní rozhodnutí.

Doručení jakýchkoli soudních obsílek nebo oznámení je prováděno na adresu osoby, které má být zásilka doručena, nebo nebyla-li uvedena adresa pro doručování, na adresu posledního známého nebo obvyklého bydliště této osoby.

NahoruNahoru

Na doručování písemností nezletilým osobám, mentálně postiženým, osobám v opatrovnictví a právnickým osobám se vztahují zvláštní ustanovení (ustanovení 5 občanského soudního řádu).

5. Co se stane, pokud není ve výjimečných případech možné doručit písemnost přímo adresátovi?

Pokud nelze doručení uskutečnit tak, jak je stanoveno ve čtvrtém bodu výše, lze u soudu podat žádost o náhradní doručení.

6. Existuje nějaký písemný důkaz o doručení písemnosti?

Doručení písemností nebo nemožnost jejich doručení se zaznamená v záznamech pověřených soudních doručovatelů. Navíc soudní doručovatel potvrdí doručení písemností v místopřísežném prohlášení učiněném ve formuláři, jehož obsah stanoví občanský právní řád.

Je-li doručení uskutečněno faxem, uloží se u příslušného soudu potvrzení o odeslání písemnosti.

7. Co se stane, pokud adresát kvůli nějakému pochybení neobdrží písemnost nebo pokud je písemnost doručena v rozporu se zákonem (např. pokud byla doručena třetí osobě)?

Doručení, které bylo provedeno chybně, lze prohlásit za neplatné poté, co o to byla u soudu podána žádost. Podobně platí, že je-li po chybně provedeném doručení vydáno soudní rozhodnutí, lze podat žádost o prohlášení tohoto rozhodnutí za neplatné.

8. Musím platit za doručení písemnosti, a pokud ano, jakou částku?

Všechny písemnosti, které je nutné doručit v souladu s jakýmikoli soudními předpisy nebo v souladu s jakýmkoli zákonem, jsou doručovány prostřednictvím soudu až po zaplacení poplatku stanoveného podle občanského právního řádu. Poplatek činí 2,50 CYP. K této částce je připočítán příplatek ve výši 0,50 až 6,50 CYP podle vzdálenosti, do níž soud doručení vykonává.

« Doručování písemností - Obecné informace | Kypr - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 21-06-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království