Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 22-04-2005
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Austrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praksē nozīmē jēdziens “dokumentu izsniegšana“? Kāpēc pastāv tiesiskais regulējums tieši dokumentu izsniegšanā? 1.
2. Kādi dokumenti ir izsniedzami noteiktā kārtībā? 2.
3. Kas ir atbildīgs par konkrētu dokumentu izsniegšanu? 3.
4. Kādā veidā dokumenti parasti tiek izsniegti? 4.
5. Kas notiek tādos gadījumos, kad dokumentus nav iespējams izsniegt adresātam (piem., adresāta nav mājās)? 5.
6. Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par dokumentu izsniegšanu? 6.
7. Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešajai personai)? 7.
8. Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja, jā, tad cik? 8.

 

1. Ko praksē nozīmē jēdziens “dokumentu izsniegšana“? Kāpēc pastāv tiesiskais regulējums tieši dokumentu izsniegšanā?

Dokumentu izsniegšana nozīmē dokumentu nodošanu adresātam, lai to informētu par dokumentu saturu. Dokumenti ir iesniedzami un, ciktāl nepieciešams, noformējami saskaņā ar likumā noteikto kārtību. Dokumentu izsniegšanu nosaka speciālas tiesību normas, lai nodrošinātu adresāta būtisku tiesību ievērošanu. Lai adresāta tiesības varētu tikt aizsargātas, ir nepieciešams, lai adresātam būtu paziņots par tiesvedības procesu, prasības priekšmetu un tiesvedības gala rezultātu.

2. Kādi dokumenti ir izsniedzami noteiktā kārtībā?

Būtiski dokumenti, kas saistīti ar tiesvedības procesu, tiek izsniegti īpašā veidā: ar dokumentu, kas apliecina dokumentu izsniegšanu un, ciktāl nepieciešams, arī par dokumentu izsniegšanu konkrētajai personai. Šādi dokumenti ietver prasību, tiesas lēmumus, kā arī tādus dokumentus, kuru izsniegšana ir saistīta ar kāda termiņa vai īpašu tiesisko seku iestāšanos, kas tiesai pēc tās ieskata ir jāievēro.

3. Kas ir atbildīgs par konkrētu dokumentu izsniegšanu?

Parasti dokumentu izsniegšana notiek ar pasta starpniecību. Taču noteiktos gadījumos dokumentu izsniegšanu veic tiesas darbinieks vai attiecīgā pašvaldība.

4. Kādā veidā dokumenti parasti tiek izsniegti?

Dokumentu izsniegšanas veids ir atšķirīgs atkarībā no izsniedzamo dokumenta veida. Dažkārt tiesai ir tiesības noteikt, kādā no vairākiem iespējamiem veidiem attiecīgais dokuments ir izsniedzams. Izsniegšanas veids var būt ne tikai dokumentu izsniegšana pa pastu vai ar tiesas darbinieka starpniecību, bet ir arī iespējams veikt publisku paziņojumu (ar rīkojumu vai publisku paziņojumu pie ziņojuma dēļa). Pastāv arī tādi izsniegšanas veidi, kad dokuments tiek izsniegts personīgi saņēmējam, izsniedzot dokumentus tieši rokās saņēmējam vai kādai īpašai personai, kas ir pilnvarota rīkoties ar pastu un kas sūtījumu nodod saņēmējam vai saņēmēja aizstājējam. Atsevišķos gadījumos dokumentu izsniegšana ierobežotam skaitam dalībnieku ir iespējama arī ar elektronisko mediju palīdzību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Kas notiek tādos gadījumos, kad dokumentus nav iespējams izsniegt adresātam (piem., adresāta nav mājās)?

Atkarībā no izsniegšanas veida un šķēršļiem, kas kavē dokumentu izsniegšanu, viena iespēja ir informēt promesošo adresātu par neveiksmīgu dokumentu izsniegšanas mēģinājumu un paziņot termiņu paredzamajai atkārtotai dokumentu izsniegšanai. Cita iespēja ir sūtījumu uzglabāt pastā vai tiesas namā, lai adresāts tam varētu aiziet pakaļ. Vēl viena iespēja ir izsniegt dokumentu adresāta aizstājējam vai arī mēģināt izsniegt dokumentus uz citu adresi.

6. Vai pastāv kāds rakstisks apliecinājums par dokumentu izsniegšanu?

Pamatā nepastāv atsevišķi pierādījumi par dokumentu izsniegšanu. Dokumenti, ar kuru izsniegšanu tiek uzsākts termiņa tecējums vai kas izraisa īpašas tiesiskas sekas, tiek izsniegti ar rakstisku apliecinājumu („dokumentu izsniegšanas apstiprinājums”). Šādā gadījumā šo apstiprinājumu aizpilda un paraksta dokumentu izsniedzējs, kā arī paraksta saņēmējs. Pēc tam dokumentu izsniedzējs šo dokumentu iesniedz tiesai.

7. Kas notiek gadījumos, kad kaut kādu iemeslu dēļ adresāts nesaņem dokumentus vai dokumenti nav izsniegti likumā noteiktajā kārtībā (piemēram, dokumenti tiek izsniegti trešajai personai)?

Ja ar dokumentu izsniegšanu tiek pārkāpti dokumentu izsniegšanas noteikumi, šāda dokumentu izsniegšana tiek atzīta par spēkā neesošu, un tā jāveic atkārtoti. Tomēr atsevišķi noteikumi neattiecas jeb neaizsargā kādas sūtījuma saņēmēja tiesības, un tie ir vienīgi administratīva rakstura noteikumi, kuru pārkāpums neietekmē dokumentu izsniegšanas spēkā esamību. Arī citu apstākļu esamība var novērst sākotnēji spēkā neesošas dokumentu izsniegšanas trūkumus. Tas it īpaši ir tādos gadījumos, kad dokumentu izsniegšanas mērķis ir sasniegts citādā veidā un adresāta tiesību ievērošana ir tikusi nodrošināta.

8. Vai personai ir jāmaksā par dokumentu izsniegšanu? Ja, jā, tad cik?

Dokumentu izsniegšana parastā kārtībā ar pasta starpniecību tiek aptverta ar tiesas procesa izmaksām kā tiesas izdevumi. Ja sakarā ar speciālu piegādi rodas papildizdevumi, tie jāsedz saskaņā ar noteikumiem, kas paredz izmaksu un izdevumu atlīdzināšanu.

Cita informācija

Ar likumu noteikumiem par dokumentu izsniegšanu (Likums par dokumentu izsniegšanu - Zustellgesetz, Civilprocesa kodekss - ZPO, Procesuālās kārtības noteikumi - Geo) varat iepazīties „RIS” Tiesību informācijas sistēmā Deutsch.

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 22-04-2005

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste