Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Švedska

Zadnja sprememba: 23-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Švedska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? 1.
2. Kdo ima načeloma starševsko odgovornost za otroka? 2.
3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? 3.
4. Če se starša razvežeta ali se preneha njuna življenjska skupnost, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? 4.
5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšni alternativni načini so jima na voljo za reševanje sporov zunaj sodišča? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi s starševsko odgovornostjo? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da je otrok v skupnem varstvu in vzgoji obeh staršev, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču je treba vložiti tožbo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti? 10.
11. Kakšna oblika obravnave se v teh primerih uporablja? Ali obstaja možnost hitrejše obravnave, če bi zamuda povzročila nevarnost? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je treba vložiti in kako se zadeva obravnava? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Švedskem? 15.
16. Pri katerem sodišču je treba vložiti zahtevek za izpodbijanje priznanja in izvršitve odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kakšna oblika obravnave se v teh primerih uporablja? 16.
17. Katero pravo se uporablja za spore v zvezi s starševsko odgovornostjo, če otrok ali stranki ne prebivata na Švedskem ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi?

Starševska odgovornost pomeni zadeve, povezane z varstvom in vzgojo otroka, prebivališčem otroka ter stiki z otrokom.

Varstvo in vzgoja otroka pomeni pravno odgovornost za otroka. Oseba, ki ima pravico do varstva in vzgoje otroka, ima pravico in obveznost, da odloča v zadevah, povezanih z otrokovimi osebnimi okoliščinami, npr. kje bo otrok živel in katero šolo bo obiskoval. Oseba, ki ima pravico do varstva in vzgoje otroka, mora zagotoviti, da so izpolnjene otrokove potrebe glede nege, varnosti in dobre vzgoje. Oseba, ki ima pravico do varstva in vzgoje otroka, je odgovorna tudi za ustrezen nadzor nad otrokom, ob upoštevanju njegove starosti, razvoja in drugih okoliščin, ter mora otroku zagotoviti ustrezno skrb in izobrazbo.

2. Kdo ima načeloma starševsko odgovornost za otroka?

Načeloma so za varstvo in vzgojo otroka odgovorni otrokovi starši ali eden od staršev.

Če sta starša poročena, samodejno dobita skupno pravico do varstva in vzgoje otroka ob rojstvu. Tudi če se starša razvežeta, praviloma skupna pravica do varstva in vzgoje otroka velja še naprej. Vendar če želi eden od staršev spremeniti pravico do varstva in vzgoje otroka, lahko sodišče, če meni, da je to v najboljšem interesu otroka, prekine skupno pravico do varstva in vzgoje otroka ter dodeli izključno pravico do varstva in vzgoje otroka.

Če starša nista poročena, mati samodejno dobi izključno pravico do varstva in vzgoje otroka. Vendar starša lahko pridobita skupno pravico do varstva in vzgoje otroka s preprostim postopkom registracije. Oče lahko sproži postopek za pridobitev skupne pravice do varstva in vzgoje otroka ali izključne pravice do varstva in vzgoje otroka.

Na vrh straniNa vrh strani

3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo?

V nekaterih primerih sta lahko imenovana eden ali dva posebno v ta namen imenovana skrbnika. To se med drugim zgodi, če sta med izvajanjem varstva in vzgoje otroka starša zlorabljala ali zanemarjala otroka ali sta odgovorna za druge pomanjkljivosti v zvezi z nego otroka, ki pomenijo, da obstaja nevarnost za otrokovo zdravje in razvoj.

4. Če se starša razvežeta ali se preneha njuna življenjska skupnost, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti?

Če eden od staršev želi doseči spremembo pravice do varstva in vzgoje otroka, lahko o vprašanju varstva in vzgoje otroka odloča sodišče. Če se starša dogovorita o spremembi, lahko zadevo rešita s sporazumom brez sodelovanja sodišča. Da je veljaven, mora tak sporazum odobriti odbor za socialno varnost.

Enako velja za vprašanja, s katerim od staršev bo otrok živel in kako so organizirani stiki za drugega od staršev.

Razen tega mora sodišče v postopkih razveze, če ni zahtevka, dodeliti pravico do varstva in vzgoje otroka enemu od staršev, če skupna pravica do varstva in vzgoje otroka očitno ni združljiva s koristmi za otroka.

5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč?

Sporazum mora biti v pisni obliki in ga morata podpisati oba starša. Mora ga odobriti tudi odbor za socialno varnost v občini, kjer je otrok registriran.

Na vrh straniNa vrh strani

6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšni alternativni načini so jima na voljo za reševanje sporov zunaj sodišča?

Sodelovanje z dogovarjanjem. Občine so odgovorne, da staršem zagotovijo sodelovanje z dogovarjanjem, katerega cilj je dosega sporazuma o varstvu in vzgoji otroka, prebivališču ter stikih.

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi s starševsko odgovornostjo?

Sodišče lahko odloča o:

 • varstvu in vzgoji otroka (izključna pravica od varstva in vzgoje otroka ali skupna pravica do varstva in vzgoje otroka),
 • prebivališču otroka (s katerim od staršev bo živel otrok ali če bo otrok izmenično živel pri obeh starših) in
 • stikih z otrokom (za tistega od staršev, ki ne živi z otrokom).

Sodišče lahko odloča tudi o prispevkih za preživljanje otroka.

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Če ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, sam odloča o zadevah v zvezi z otrokom. Vendar mora tisti od staršev seveda upoštevati odločitve o stikih drugega od staršev z otrokom.

To ne pomeni, da je mnenje tistega od staršev, ki nima pravice do varstva in vzgoje otroka, nepomembno. V zadevah s posvojitvijo mora na primer tisti od staršev, ki nima pravice do varstva in vzgoje otroka, povedati svoje mnenje, preden sodišče odloči o posvojitvi.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Če sodišče odloči, da je otrok v skupnem varstvu in vzgoji obeh staršev, kaj to pomeni v praksi?

Skupna pravica do varstva in vzgoje otroka pomeni, da se morata starša skupaj odločati o zadevah, povezanih z otrokom. Osnovni predpogoj je, da se morata starša strinjati o vseh zadevah v zvezi z otrokom. O nesoglasjih v zvezi s stiki in otrokovim prebivališčem lahko odloča sodišče (glejte zgoraj).

10. Pri katerem sodišču je treba vložiti tožbo v zvezi s starševsko odgovornostjo? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti?

Zadeve v zvezi z varstvom in vzgojo otroka, prebivališčem ter stiki se sprožijo pri okrožnem sodišču v kraju običajnega prebivališča otroka. Zadeve v zvezi z varstvom in vzgojo otroka se lahko obravnavajo tudi v postopkih razveze.

Vloga za sodni poziv mora vključevati informacije o strankah, posebnem zahtevku, ozadju zahtevka, dokazih, na katere se sklicuje, in dejstvih ali trditvah, skupaj z vsemi dokazi, ter informacije o okoliščinah, zaradi katerih je to sodišče pristojno. Pisni dokazi, na katere se sklicuje, morajo biti priloženi k vlogi.

11. Kakšna oblika obravnave se v teh primerih uporablja? Ali obstaja možnost hitrejše obravnave, če bi zamuda povzročila nevarnost?

Zadeve v zvezi z varstvom in vzgojo otroka ter stiki so nediskrecijske.

Načeloma morajo biti zadeve v zvezi z varstvom in vzgojo otroka ter stiki obravnavane takoj. Sodišče lahko izda začasno odredbo o varstvu in vzgoji otroka, prebivališču, stikih ter preživljanju. Začasna odredba velja, dokler se zadeva ne uredi s pravnomočno odločbo.

Na vrh straniNa vrh strani

Čeprav ni nobenega posebnega uradnega postopka za še zlasti hitro obravnavo zadev v zvezi z varstvom in vzgojo otroka itd., se v vsakem posameznem primeru oceni, kako nujna je zadeva.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

V zadevah v zvezi z varstvom in vzgojo otroka, prebivališčem ter stiki običajno velja, da mora vsaka stranka plačati svoje stroške.

Pravna pomoč se lahko dodeli, če so za to izpolnjeni potrebni pogoji.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Da, pritožba se lahko vloži zoper odločbo o starševski odgovornosti, ki jo izda okrožno sodišče.

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je treba vložiti in kako se zadeva obravnava?

Vprašanja izvršitve obravnava okrajno upravno sodišče. Običajno se vloga za izvršitev vloži pri okrajnem upravnem sodišču v okraju, v katerem živi ali prebiva otrok.

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši na Švedskem?

V nekaterih primerih velja Uredba Bruselj II. Vloga za razglasitev izvršljivosti se na Švedskem vloži pri pritožbenem sodišču Svea.

V drugih primerih, za države, ki so pristopile k Luksemburški konvenciji iz leta 1980, odločba velja na Švedskem in se lahko izvrši na podlagi zahtevka, če odločba predstavlja osnovo za izvršitev v državi, v kateri je bila izdana. Vloga za izvršitev se v teh primerih vloži pri okrajnem upravnem sodišču.

16. Pri katerem sodišču je treba vložiti zahtevek za izpodbijanje priznanja in izvršitve odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kakšna oblika obravnave se v teh primerih uporablja?

Določba v zvezi s tem je v Uredbi Bruselj II.

Drugače se lahko zoper uporabnost ali izvršljivost odločbe nasprotuje v zadevah, kjer se to vprašanje pojavi. Mogoče je dobiti tudi razglasitev od okrožnega sodišča, da odločba na Švedskem velja ali ne velja.

17. Katero pravo se uporablja za spore v zvezi s starševsko odgovornostjo, če otrok ali stranki ne prebivata na Švedskem ali imata različno državljanstvo?

Splošno načelo je, da se uporablja pravo države, v kateri otrok običajno prebiva.

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Švedska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 23-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo