Eiropas Komisija > ETST > Vecāku atbildība > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 02-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vecāku atbildība - Malta

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “vecāku atbildība”? Kādas ir vecāku tiesības un saistības? 1.
2. Kurš no vecākiem parasti ir atbildīgs par bērnu? (parasti ir atbildīgi kopīgi abi vecāki, kamēr viņi dzīvo kopā, bet tā var būt māte, ja vecāki nav precējušies) 2.
3. Ja vecāki nespēj vai nevēlas būt atbildīgi par saviem bērniem, vai viņu vietā var iecelt citu personu? (vai var iecelt aizbildni, ja vecāki ir miruši vai nespēj rūpēties par savu bērnu) 3.
4. Ja vecāki šķiras vai kopā vairs nedzīvo, kā jautājums par vecāku atbildību tiek risināts nākotnē? (ar kopīgu vienošanos vai griešanos tiesā) 4.
5. Ja vecāki noslēdz vienošanos par vecāku atbildību, kādas formalitātes ir jāievēro, lai vienošanās būtu juridiski saistoša? (piemēram, iestādes vai tiesas apstiprinājums) 5.
6. Ja vecāki nevar vienoties par vecāku atbildību, kādi ir alternatīvi līdzekļi konflikta atrisināšanā, negriežoties tiesā? (piemēram, starpniecība) 6.
7. Ja vecāki griežas tiesā, par kādiem jautājumiem tiesnesis var lemt attiecībā uz bērnu? (piemēram, bērna dzīvesvieta, vai vecākiem būs kopīga aizbildniecība, vai tikai vienam no vecākiem būs aizbildniecība, bērna apciemošanas/saskarsmes tiesības, pienākums maksāt bērnam uzturlīdzekļus, bērna skolas, vārda utt. izvēle) 7.
8. Ja tiesa izlemj, ka tikai viens no vecākiem būs atbildīgs par bērnu, vai tas nozīmē, ka viņš vai viņa var izlemt par visiem jautājumiem attiecībā uz bērnu, vispirms neapspriežoties ar otru no vecākiem? (piemēram, pārbraukt ar bērnu uz citu dzīvesvietu tajā pašā valstī, pārbraukt ar bērnu dzīvot uz citu valsti, izlemt, kuru skolu bērns apmeklēs, utt.) 8.
9. Ja tiesa izlemj, ka vecākiem būs kopīga aizbildniecība par bērnu, ko tas nozīmē praksē? 9.
10. Kādā tiesā vai iestādē vērsties, ja es gribu iesniegt pieteikumu par vecāku atbildību? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno šim pieteikumam? 10.
11. Kāda ir šo lietu procedūra? Vai ir iespējama ārkārtas procedūra? 11.
12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību, lai segtu procedūras izmaksas? 12.
13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par vecāku atbildību? 13.
14. Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams iesniegums tiesai vai citai iestādei, lai īstenotu lēmumu par vecāku atbildību. Kāda ir procedūra šādos gadījumos? 14.
15. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts lēmumu par vecāku atbildību atzīst un īsteno [attiecīgās dalībvalsts nosaukums]? Kāda ir procedūra šādos gadījumos? 15.
16. Kādā tiesā man ir jāvēršas (savā valstī), lai apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par vecāku atbildību atzīšanu? Kāda ir procedūra šādos gadījumos? 16.
17. Kādu likumu piemēro tiesvedībā par vecāku atbildību, ja bērns vai tiesvedības puses nedzīvo (dalībvalsts nosaukums) vai viņu valstspiederība ir atšķirīga? (izskaidro katras dalībvalsts likumu izvēli). 17.

 

1. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “vecāku atbildība”? Kādas ir vecāku tiesības un saistības?

Praksē juridiskais termins “vecāku atbildība” nozīmē visu attiecībā uz bērnu aprūpi, labklājību, izglītošanu un apgādību un bērniem piederošā īpašuma pārvaldīšanu.

2. Kurš no vecākiem parasti ir atbildīgs par bērnu? (parasti ir atbildīgi kopīgi abi vecāki, kamēr viņi dzīvo kopā, bet tā var būt māte, ja vecāki nav precējušies)

Parasti par bērnu ir kopīgi atbildīgi abi vecāki. Vientuļai mātei ir vecāku atbildība, ja vien tēvs nereģistrē bērna piedzimšanu kopīgi ar bērna māti. Ja tēvs reģistrē bērna piedzimšanu, tad viņš arī īsteno vecāku atbildību.

3. Ja vecāki nespēj vai nevēlas būt atbildīgi par saviem bērniem, vai viņu vietā var iecelt citu personu? (vai var iecelt aizbildni, ja vecāki ir miruši vai nespēj rūpēties par savu bērnu)

Tiesa var iecelt aizbildni, lai viņš īsteno vecāku atbildību par bērnu gadījumā, ja tēvs vai māte ir miruši.

4. Ja vecāki šķiras vai kopā vairs nedzīvo, kā jautājums par vecāku atbildību tiek risināts nākotnē? (ar kopīgu vienošanos vai griešanos tiesā)

Ja vecāki šķiras un viņi nepanāk vienošanos vai nu ārpus tiesas, vai tiesvedības laikā tiesā, tiesa pie vecākiem sūtīs sociālos darbiniekus. Vecākus iztaujās kvalificēts/i un apmācīts/i sociālais/ie darbinieks/i atkarībā no lietas sarežģītības, kas līdz ar vecākiem un bērniem sazināsies arī ar citiem ģimenes locekļiem, skolotājiem un citiem ekspertiem, kuri ir izvērtējuši puses un izskatījuši viņu lietu. Tad tiesnesis pieņems lēmumu, pamatojoties uz sociālā darbinieka iesniegto ziņojumu. Vecāki var nokārtot šo jautājumu arī ar starpnieka palīdzību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Ja vecāki noslēdz vienošanos par vecāku atbildību, kādas formalitātes ir jāievēro, lai vienošanās būtu juridiski saistoša? (piemēram, iestādes vai tiesas apstiprinājums)

Lai vienošanās, par laulāto atšķiršanu, kurā tiek izskatīts jautājums par vecāku atbildību, būtu juridiski saistoša, tā ir jāiesniedz Valsts reģistrā, un tā ir jāapstiprina tiesai.

6. Ja vecāki nevar vienoties par vecāku atbildību, kādi ir alternatīvi līdzekļi konflikta atrisināšanā, negriežoties tiesā? (piemēram, starpniecība)

Vecāki var griezties pie starpniekiem. Šos pakalpojumus Maltas valdība piedāvā bez maksas, kamēr puses ievēro tikšanās reizes, kuras starpnieks ir izvēlējies, vai persona var izvēlēties griezties pie privāta starpnieka, kas acīmredzami prasīs samaksu.

7. Ja vecāki griežas tiesā, par kādiem jautājumiem tiesnesis var lemt attiecībā uz bērnu? (piemēram, bērna dzīvesvieta, vai vecākiem būs kopīga aizbildniecība, vai tikai vienam no vecākiem būs aizbildniecība, bērna apciemošanas/saskarsmes tiesības, pienākums maksāt bērnam uzturlīdzekļus, bērna skolas, vārda utt. izvēle)

Tiesnesis var izlemt par bērna dzīvesvietu, kuram no vecākiem būs aizbildniecības, apciemošanas un saskarsmes tiesības, pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērnam, vai ar to no vecākiem, kuram nav aizbildniecības tiesības, ir jāsazinās gadījumos, kad bērna interesēs ir jāpieņem svarīgi lēmumi, un par citiem jautājumiem, par kuriem puses var paziņot savos attiecīgajos pieteikumos un atbildē, un ko tiesa uzskata par svarīgu bērna labklājības nodrošināšanai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Ja tiesa izlemj, ka tikai viens no vecākiem būs atbildīgs par bērnu, vai tas nozīmē, ka viņš vai viņa var izlemt par visiem jautājumiem attiecībā uz bērnu, vispirms neapspriežoties ar otru no vecākiem? (piemēram, pārbraukt ar bērnu uz citu dzīvesvietu tajā pašā valstī, pārbraukt ar bērnu dzīvot uz citu valsti, izlemt, kuru skolu bērns apmeklēs, utt.)

Tiesa reti piešķir pilnas aprūpes tiesības un aizbildniecību vienam no vecākiem, bet gadījumā, ja tā notiek, tad tas no vecākiem, kuram ir šādas aizbildnības tiesības, var izlemt par svarīgiem jautājumiem attiecībā uz bērnu, nesazinoties ar otru no vecākiem, kamēr otra vecāka tiesības, piemēram, saskarsmes tiesības, netiek skartas.

9. Ja tiesa izlemj, ka vecākiem būs kopīga aizbildniecība par bērnu, ko tas nozīmē praksē?

Praksē tas nozīmē, ka bēram ir jādzīvo pie viena no vecākiem un pie otra noteiktos periodos, kā ir vienojušies vecāki vai ir lēmusi tiesa. Pie tam katrs no lēmumiem attiecībā uz bērnu ir jāpieņem savstarpēji vienojoties.

10. Kādā tiesā vai iestādē vērsties, ja es gribu iesniegt pieteikumu par vecāku atbildību? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno šim pieteikumam?

Parasti jautājums par vecāku atbildību attiecas uz laulāto atšķiršanas tiesvedību un ja nav bijusi vienošanās starpniecības laikā, tas attiecas uz iesniegto laulāto atšķiršanas pieteikumu ģimenes lietu tiesā. Citādi pieteikums par laulāto atšķiršanu ir jāiesniedz ģimenes lietu tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Kāda ir šo lietu procedūra? Vai ir iespējama ārkārtas procedūra?

Pieteikuma izskatīšanai nozīmē noteiktu dienu. Lietas izskatīšanas laikā tiesnesis noklausīsies abas puses un citus lieciniekus, kurus puses izsauks. Tiesa var arī iecelt sociālos darbiniekus un psihologus, lai viņi uzrakstītu ziņojumu par bērnu, ja tiesa uzskata par vajadzīgu. Ziņojumu rakstīs tiesas ieceltie eksperti pēc konsultācijām ar vecākiem, bērnu un citiem ekspertiem, kas zināmā veidā ir saistītas ar lietu. Ja puse, kas iesniedz pieteikumu, norāda pietiekami ticamus iemeslus, kas parāda steidzamību, tad iesniegumu tā izskatīs steidzamības kārtā, bet tas ir atkarīgs arī no tā, vai ir apdraudētas bērna intereses.

12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību, lai segtu procedūras izmaksas?

Juridisko palīdzību var saņemt tik ilgi, kamēr persona atbilst nosacījumiem par juridiskās palīdzības pabalsta saņemšanu, kā paredzēts Maltas Civilprocesa un tiesas organizācijas kodeksa 912. pantā (Skatīt “Juridiskā palīdzība - Malta”).

13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par vecāku atbildību?

Lēmumu ir iespējams pārsūdzēt tikai saistībā ar likumību, tas ir, ja, piemēram, tiesa bez pamatota iemesla vienai no pusēm nav devusi iespēju iesniegt liecību.

14. Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams iesniegums tiesai vai citai iestādei, lai īstenotu lēmumu par vecāku atbildību. Kāda ir procedūra šādos gadījumos?

Ja tas no vecākiem, kuram ir vecāku atbildība, zināmā veidā nepilda savas tiesības, piemēram, neuztur bērnu, tad ģimenes lietu tiesā var iesniegt pieteikumu un pēc tā iesniegšanas to nodod izskatīšanai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts lēmumu par vecāku atbildību atzīst un īsteno [attiecīgās dalībvalsts nosaukums]? Kāda ir procedūra šādos gadījumos?

Lai īstenotu lēmumu par vecāku atbildību, ko izdevusi tiesa citā dalībvalstī, tad ir jāiegūst dokumenti, kā prasīts ES Regulā Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību.

Iesniegums ir jāiesniedz Civiltiesas pirmajā palātā līdz ar sprieduma kopiju un sertifikāta kopiju (1. pielikums ES Regulai Nr. 2201/2003), ko izdevusi tiesa vai sprieduma izcelsmes dalībvalsts iestāde. Ir jānorāda arī adrese paziņojumiem. Visi dokumenti ir jātulko maltiešu vai angļu valodā.

16. Kādā tiesā man ir jāvēršas (savā valstī), lai apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par vecāku atbildību atzīšanu? Kāda ir procedūra šādos gadījumos?

Lai apstrīdētu sprieduma atzīšanu par vecāku atbildību, ko izdevusi citas dalībvalsts tiesa, Civiltiesas pirmajā palātā ir jāiesniedz pieteikums. Tiek piemērota procedūra, kas noteikta ES Regulā Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību.

17. Kādu likumu piemēro tiesvedībā par vecāku atbildību, ja bērns vai tiesvedības puses nedzīvo (dalībvalsts nosaukums) vai viņu valstspiederība ir atšķirīga? (izskaidro katras dalībvalsts likumu izvēli).

Pamatprincips ir tāds, ka tiek piemēroti tās valsts tiesību akti, kurā dzīvo bērns.

« Vecāku atbildība - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste