Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Irska

Zadnja sprememba: 28-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka? 2.
3.   3.
3.a) Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? 3.a)
3.b) Ali je mogoče določiti skrbnika, če so starši umrli ali ne morejo skrbeti za otroka? 3.b)
4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? 4.
5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, katera so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o katerih vprašanjih lahko odloča sodnik v zvezi z otrokom? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobimti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi, prizna in izvrši na Irskem? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Pri katerem sodišču na Irskem je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na Irskem ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Obveznost vzdrževanja, varstva, vzgoje in zagotavljanja ustrezne izobrazbe otroka.

2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka?

(na splošno jo izvršujeta oba starša, dokler živita skupaj, vendar jo lahko ima le mati, če starša nista poročena)

Eden od staršev ali skrbnik otroka. (Slednji je lahko oseba, ki postane za otroka „de facto“ in loco parentis (dejansko na mestu staršev) ali ga določi sodišče.)

3.  

3.a) Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo?

Da. Na splošno lahko lokalni organi Odbora za zdravstveno varstvo (Health Board Authorities) pred lokalnim okrajnim sodiščem (District Court) izdajo odločbe o oskrbi, v skladu s katerimi so otroci, stari manj kot 18 let, dodeljeni v oskrbo. V nekaterih primerih je mogoče določiti skrbnike.

3.b) Ali je mogoče določiti skrbnika, če so starši umrli ali ne morejo skrbeti za otroka?

Da – skrbnike je mogoče določiti, če so starši umrli.

4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti?

(s skupnim sporazumom ali vložitvijo zadeve pri sodišču)

Uporabljata se obe možnosti – na podlagi vložitve zadeve pri sodišču lahko sodnik izda odločbo o varstvu in vzgoji otroka ali odločbo o skupnem varstvu in vzgoji otroka ter odločbe o stikih z otrokom, redkeje pa sodišče ukrepa na zahtevo državnih organov, če so starši ali skrbniki nesposobni ali nepripravljeni izpolnjevati svoje dolžnosti.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč?

Običajno ima glavno odgovornost tisti od staršev, ki ima otroka v oskrbi. Vseeno se starši svojim obveznostim ne morejo izogniti na podlagi sporazuma, tako da je v primeru nespoštovanja sporazuma sodišče edini organ, ki lahko izda pravno izvršljivo odločbo.

6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, katera so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča?

(npr. mediacija)

Da, alternativna sredstva so na voljo, med drugim tudi zakonsko svetovanje.

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o katerih vprašanjih lahko odloča sodnik v zvezi z otrokom?

(npr. o prebivališču otroka, ali bosta imela starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka ali ne, o pravicah staršev do stikov z otrokom, o obveznostih plačevanja preživnine za otroka, o izbiri šole, priimku otroka itd.)

Ob tem tudi o vseh vprašanjih v zvezi z vzgojo otroka, vključno z vprašanji prebivališča, stikov, vzdrževanja, izobraževanja in zdravja.

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Ne, tisti od staršev, ki nima otroka v oskrbi, ostane otrokov skrbnik in ima pravico do sodelovanja pri dolgoročnih odločitvah. Tisti od staršev, ki ima otroka v oskrbi, ima običajno pravico, da sprejema vsakodnevne odločitve brez posvetovanja.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

To sodišče običajno odloči, če otroci niso sporno vprašanje in če se starša na splošno strinjata o njihovi vzgoji, izobraževanju itd.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Običajno pri okrajnem sodišču (District Court), če pa je bila izdana odločba v zakonskem postopku (za prenehanje življenjske skupnosti, razvezo zakonske zveze ali ničnost zakonske zveze), je treba vložiti vlogo pri okrožnem sodišču (Circuit Court) ali glavnem civilnem sodišču (High Court). (Priložiti je treba rojstne liste.)

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek?

Da. Vlogo je mogoče vložiti pri sodiščih. „Ex parte“ (brez obvestila), če je vprašanje povezano z blaginjo otroka.

12. Ali je mogoče dobimti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Da. Prek sistema civilne pravne pomoči (Civil Legal Aid Scheme) – pri tem sistemu se preverjajo finančna sredstva.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Da. Vedno.

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Kateri postopek se pri tem uporablja?

Uporablja se Zakon o ugrabitvi otroka in izvršitvi odločb o varstvu in vzgoji otroka iz leta 1991 (The Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991). Irska je podpisnica Haaške konvencije o ugrabitvi otrok in Luksemburške konvencije o priznavanju odločb o varstvu in vzgoji otroka.

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi, prizna in izvrši na Irskem? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Zakon o ugrabitvi otroka in izvršitvi odločb o varstvu in vzgoji otroka iz leta 1991 (The Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991). V njem je določen postopek.

16. Pri katerem sodišču na Irskem je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Zakon o ugrabitvi otroka in izvršitvi odločb o varstvu in vzgoji otroka iz leta 1991 (The Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991). V njem je določen postopek.

17. Katero pravo se uporablja v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata na Irskem ali imata različno državljanstvo?

Zakon o ugrabitvi otroka in izvršitvi odločb o varstvu in vzgoji otroka iz leta 1991 (The Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991). V njem je določen postopek.

Nadaljnje informacije

 • Nadaljnje informacije: Sodna služba Irske English

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 28-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo