Eiropas Komisija > ETST > Vecāku atbildība > Īrija

Pēdējo reizi atjaunots: 28-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vecāku atbildība - Īrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins “vecāku atbildība”? Kādas ir personu, kam ir vecāku atbildība, tiesības un pienākumi? 1.
2. Kam parasti ir vecāku atbildība pār bērnu? 2.
3.   3.
3.a) Ja vecāki nespēj vai nevēlas īstenot vecāku atbildību pār bērnu, vai var iecelt citu personu viņu vietā? 3.a)
3.b) vai, ja vecāki ir miruši vai nespēj rūpētes par bērnu, var iecelt aizbildni? 3.b)
4. Ja vecāki ir šķīruši laulību vai pašķīrušies, kā vecāku atbildība tiek īstenota turpmāk? 4.
5. Ja vecāki noslēdz nolīgumu par vecāku atbildību, kādas formalitātes ir jāievēro, lai nolīgums būtu juridiski saistošs? 5.
6. Ja vecāki nevar vienoties par vecāku atbildības jautājumu, kādi ir alternatīvi līdzekļi konflikta risināšanai, nevēršoties tiesā? 6.
7. Ja vecāki ierosina tiesas procesu, kādus jautājumus tiesnesis var izlemt attiecībā uz bērnu? 7.
8. Ja tiesa vienam vecākam piešķir pilnīgu aizbildnību pār bērnu, vai tas nozīmē, ka viņš vai viņa var pieņemt lēmumus par visiem jautājumiem attiecībā uz bērnu, no sākuma nekonsultējoties ar otru vecāku? 8.
9. Ja tiesa abiem vecākiem piešķir kopīgu aizbildnību pār bērnu, ko tas praktiski nozīmē? 9.
10. Kurā tiesā vai iestādē man būtu jāvēršas, ja vēlos iesniegt pieteikumu par vecāku atbildību? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam? 10.
11. Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos? Vai pastāv ārkārtas procedūra? 11.
12. Vai varu saņemt juridisko palīdzību procedūras izmaksu segšanai? 12.
13. Vai var pārsūdzēt lēmumu par vecāku atbildību? 13.
14. Dažos gadījumos, iespējams, būs jāvēršas tiesā, lai lēmums par vecāku atbildību tiktu izpildīts? 14.
15. Kas man ir jādara, lai lēmums par vecāku atbildību, ko tiesa ir pieņēmusi citā dalībvalstī, tiktu atzīts un izpildīts Īrijā? Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos? 15.
16. Kurā Īrijas tiesā man jāvēršas, lai apstrīdētu lēmuma par vecāku atbildību atzīšanu, ko tiesa ir pieņēmusi citā dalībvalstī? Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos? 16.
17. Kādu likumu tiesa piemēro tiesvedībā par vecāku atbildību, ja bērns vai puses nedzīvo Īrijā vai tām ir cita pilsonība? 17.

 

1. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins “vecāku atbildība”? Kādas ir personu, kam ir vecāku atbildība, tiesības un pienākumi?

Pienākums uzturēt, dot pajumti, audzināt un nodrošināt atbilstīgu bērna izglītību.

2. Kam parasti ir vecāku atbildība pār bērnu?

(parasti vecāku varu īsteno abi vecāki kopā, kamēr vien viņi dzīvo kopā, taèu vecāku atbildība var būt tikai mātei, ja vecāki nav precējušies)

Bērna vecāks vai aizbildnis. (Aizbildnis var būt kāds, kas de facto kļūst bērnam in loco parentis (vecāka vietā), vai ko iecēlusi tiesa.)

3.  

3.a) Ja vecāki nespēj vai nevēlas īstenot vecāku atbildību pār bērnu, vai var iecelt citu personu viņu vietā?

Jā. Parasti vietējās veselības aizsardzības iestādes (Health Board Authorities) var vērsties rajona tiesā un pieprasīt, lai tā pieņem nolēmumu par šādu bērnu, kas jaunāki par 18 gadiem, aprūpi. Dažos gadījumos var iecelt aizbildņus.

3.b) vai, ja vecāki ir miruši vai nespēj rūpētes par bērnu, var iecelt aizbildni?

Jā. — Ja vecāki miruši, to vietā var iecelt aizbildņus.

4. Ja vecāki ir šķīruši laulību vai pašķīrušies, kā vecāku atbildība tiek īstenota turpmāk?

(Savstarpēji vienojoties vai vēršoties tiesā.)

Jā, atbildot uz abiem jautājumiem. – Ja vēršas tiesā, tiesnesis var pieņemt nolēmumu par aizbildnību vai nolēmumu par kopīgu aizbildnību, kā arī nolēmumu par saskarsmi; retos gadījumos, ja vecāki vai aizbildņi nespēj vai nevēlas pildīt savus pienākumus, valsts iestādes var lūgt, lai tiesa izskata šādus jautājumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Ja vecāki noslēdz nolīgumu par vecāku atbildību, kādas formalitātes ir jāievēro, lai nolīgums būtu juridiski saistošs?

Parasti vecākam, kura aizbildnībā ir bērns, ir galvenā atbildība. Tomēr neviens no vecākiem nevar pārstāt pildīt savus pienākumus un, ja nolīgums tiek lauzts, tikai tiesa var izdot tiesiski izpildāmu nolēmumu.

6. Ja vecāki nevar vienoties par vecāku atbildības jautājumu, kādi ir alternatīvi līdzekļi konflikta risināšanai, nevēršoties tiesā?

(piemēram, starpniecība)

Jā, vai padomdošana.

7. Ja vecāki ierosina tiesas procesu, kādus jautājumus tiesnesis var izlemt attiecībā uz bērnu?

(piemēram, bērna dzīvesvieta, tas, vai vecākiem ir kopīga aizbildnība vai aizbildnības tiesības ir tikai vienam vecākam, vecāku apciemošanas/saskarsmes tiesības, pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērnam, bērna skolas izvēle, bērna vārds utt.)

Tāpat tiesnesis var lemt par visiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu, tostarp dzīvesvietu, saskarsmi (apciemojumiem), uzturēšanu un izglītības un veselības jautājumiem.

8. Ja tiesa vienam vecākam piešķir pilnīgu aizbildnību pār bērnu, vai tas nozīmē, ka viņš vai viņa var pieņemt lēmumus par visiem jautājumiem attiecībā uz bērnu, no sākuma nekonsultējoties ar otru vecāku?

Nē, vecāks, kuram nav piešķirta aizbildnība, tomēr ir bērna aizbildnis un viņam ir tiesības iesaistīties visu ilgtermiņa lēmumu pieņemšanā. Vecākam, kam piešķirta aizbildnība, parasti ir tiesības neapspriežoties izlemt ikdienas jautājumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Ja tiesa abiem vecākiem piešķir kopīgu aizbildnību pār bērnu, ko tas praktiski nozīmē?

Kopīgu aizbildnību parasti piešķir tikai tādos gadījumos, kad bērns nav strīdus priekšmets un vecāki ir kopumā vienojušies par bērna audzināšanu, izglītību utt.

10. Kurā tiesā vai iestādē man būtu jāvēršas, ja vēlos iesniegt pieteikumu par vecāku atbildību? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Parasti rajona tiesā, ja vien nav uzsākta ar laulību saistīta tiesvedība (laulāto atšķiršanas, laulības šķiršanas vai pasludināšanas par neesošu lietā); tādā gadījumā jāvēršaas iecirkņa tiesā vai Augstajā tiesā. (Jāpievieno dzimšanas apliecības.)

11. Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos? Vai pastāv ārkārtas procedūra?

Jā. Ir iespējams vērsties tiesā “Ex Parte” (bez paziņojuma), ja apdraudēta bērna labklājība.

12. Vai varu saņemt juridisko palīdzību procedūras izmaksu segšanai?

Jā. Izmantojot civlās jurdiskās palīdzības shēmu (Civil Legal Aid Scheme) — shēmas ietvaros tiek pārbaudīts mantiskais stāvoklis.

13. Vai var pārsūdzēt lēmumu par vecāku atbildību?

Jā. Vienmēr.

14. Dažos gadījumos, iespējams, būs jāvēršas tiesā, lai lēmums par vecāku atbildību tiktu izpildīts?

Piemērojams 1991. gada Likums par bērnu nolaupīšanu un bērnu aizgādnības lēmumu izpildi (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act). Īrija ir bez atrunām parakstījusi Hāgas Konvenciju par bērnu nolaupīšanu un Luksemburgas Konvenciju par aizbildnības nolēmumu atzīšanu.

15. Kas man ir jādara, lai lēmums par vecāku atbildību, ko tiesa ir pieņēmusi citā dalībvalstī, tiktu atzīts un izpildīts Īrijā? Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos?

Procedūra izklāstīta 1991. gada Likumā par bērnu nolaupīšanu un bērnu aizgādnības lēmumu izpildi (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act).

16. Kurā Īrijas tiesā man jāvēršas, lai apstrīdētu lēmuma par vecāku atbildību atzīšanu, ko tiesa ir pieņēmusi citā dalībvalstī? Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos?

Procedūra izklāstīta 1991. gada Likumā par bērnu nolaupīšanu un bērnu aizgādnības lēmumu izpildi (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act).

17. Kādu likumu tiesa piemēro tiesvedībā par vecāku atbildību, ja bērns vai puses nedzīvo Īrijā vai tām ir cita pilsonība?

Procedūra izklāstīta 1991. gada Likumā par bērnu nolaupīšanu un bērnu aizgādnības lēmumu izpildi (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act).

Cita informācija

 • Papildu informācija: Īrijas Tiesu dienests English

« Vecāku atbildība - Vispārīgas ziņas | Īrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 28-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste