Europos Komisija > ETIT > Tėvų atsakomybė > Airija

Naujausia redakcija: 28-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Tėvų atsakomybė - Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką praktiškai reiškia teisės terminas „tėvų atsakomybė“? Kokios teisės ir pareigos tenka tėvų teisių turėtojui? 1.
2. Kam paprastai tenka tėvų  atsakomybė už vaiką? 2.
3.   3.
3.a) Jeigu tėvai negali arba nenori imtis tėvų atsakomybės, ar į jų vietą gali būti paskirtas kitas asmuo? 3.a)
3.b) Ar gali būti paskirtas globėjas, jeigu tėvai mirę ar negali rūpintis savo vaiku? 3.b)
4. Kaip sprendžiamas būsimos tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tėvai išsiskiria arba gyvena skyrium? 4.
5. Jeigu tėvai sudaro susitarimą dėl tėvų atsakomybės, kokių formalumų reikia laikytis, kad šis susitarimas įgytų teisinę galią? 5.
6. Kokių yra alternatyvių neteisminių ginčų sprendimo būdų, jeigu tėvai negali pasiekti susitarimo tėvų atsakomybės klausimais? 6.
7. Kokius su tėvų atsakomybe susijusius klausimus gali spręsti teisėjas, jeigu tėvai kreipiasi į teismą? 7.
8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi tekti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali spręsti visus su vaiku susijusius klausimus, prieš tai nepasitaręs su kitu iš tėvų? 8.
9. Jeigu teismas priima sprendimą dėl tėvų bendros globos, ką tai praktiškai reiškia? 9.
10. Į kokį teismą ar instituciją reikėtų kreiptis, norint iškelti teisminę bylą dėl tėvų atsakomybės? Kokius formalumus reikia atlikti ir kokius dokumentus pateikti? 10.
11. Kokia procedūra taikoma šioms byloms? Ar galima pasinaudoti pagreitinta procedūra? 11.
12. Ar galima gauti teisinės pagalbos teismo išlaidoms apmokėti? 12.
13. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tėvų atsakomybės? 13.
14. Tam tikrais atvejais gali prireikti kreiptis į teismą ar kitą instituciją dėl sprendimo dėl tėvų atsakomybės vykdymo. Kokia procedūra taikoma šioms byloms? 14.
15. Ką reikėtų daryti, kad kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl tėvų atsakomybės būtų pripažintas ir vykdomas Airijoje? Kokia procedūra taikoma šioms byloms? 15.
16. Į kokį Airijos teismą reikia kreiptis, norint užginčyti kitos valstybės narės priimto sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą? Kokia procedūra taikoma šioms byloms? 16.
17. Kokia teisė taikoma tėvų atsakomybės klausimams spręsti, jei vaikas ar šalys negyvena Airijoje arba turi skirtingas pilietybes? 17.

 

1. Ką praktiškai reiškia teisės terminas „tėvų atsakomybė“? Kokios teisės ir pareigos tenka tėvų teisių turėtojui?

Pareiga remti, teikti pastogę, auklėti ir užtikrinti tinkamą vaiko lavinimą.

2. Kam paprastai tenka tėvų  atsakomybė už vaiką?

(Paprastai ji tenka bendrai abiem tėvams, kol jie gyvena kartu, bet gali tekti ir motinai, jeigu tėvai nėra susituokę.)

Vienam iš vaiko tėvų ar globėjui. (Pastarasis gali būti asmuo, de facto tapęs vaiko in loco parentis ar paskirtas teismo.)

3.  

3.a) Jeigu tėvai negali arba nenori imtis tėvų atsakomybės, ar į jų vietą gali būti paskirtas kitas asmuo?

Taip. Paprastai vietos sveikatos priežiūros institucijos gali vietos apylinkės teismui pateikti nurodymą, kad šie jaunesni nei 18 metų vaikai būtų perduoti globai. Tam tikrais atvejais gali būti paskirtas globėjas.

3.b) Ar gali būti paskirtas globėjas, jeigu tėvai mirę ar negali rūpintis savo vaiku?

Taip, mirus tėvams gali būti paskirtas globėjas.

4. Kaip sprendžiamas būsimos tėvų atsakomybės klausimas, jeigu tėvai išsiskiria arba gyvena skyrium?

(Bendru susitarimu ar kreipiantis į teismą.)

Galimi abu būdai – kreipiantis į teismą, teisėjas gali priimti nutartį dėl globos arba dėl bendros globos ir nutartį dėl teisės matytis, arba retais atvejais, kai tėvai ar globėjai negali ar nenori atlikti savo pareigų, valstybės institucijos gali kreiptis su atitinkamu prašymu į teismą.

viršųviršų

5. Jeigu tėvai sudaro susitarimą dėl tėvų atsakomybės, kokių formalumų reikia laikytis, kad šis susitarimas įgytų teisinę galią?

Paprastai pagrindinė atsakomybė tenka globos teisę turinčiam tėvui. Tačiau tėvai negali sutartimi atsisakyti savo pareigų ir, jeigu susitarimas tampa neveiksmingas, tik teismas gali priimti teisiškai vykdytiną sprendimą.

6. Kokių yra alternatyvių neteisminių ginčų sprendimo būdų, jeigu tėvai negali pasiekti susitarimo tėvų atsakomybės klausimais?

(Pvz., tarpininkavimas.)

Taip, ir, pavyzdžiui, konsultacijos.

7. Kokius su tėvų atsakomybe susijusius klausimus gali spręsti teisėjas, jeigu tėvai kreipiasi į teismą?

(Pvz., vaiko gyvenamoji vieta, bendros ar išskirtinės globos teisės suteikimas abiem ar vienam iš tėvų, vaiko lankymo ar matymosi teisė, pareiga mokėti už išlaikymą, vaiko mokyklos pasirinkimas, vaiko vardas ir t .t.)

Ir dar visus klausimus, susijusius su vaiko auklėjimu, taip pat ir gyvenamosios vietos, teisės matytis su vaiku (lankyti), paramos, lavinimo ir sveikatos klausimus.

8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi tekti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali spręsti visus su vaiku susijusius klausimus, prieš tai nepasitaręs su kitu iš tėvų?

Ne, vaiko globos teisės neturintis tėvas ar motina lieka vaiko globėju ir turi teisę dalyvauti priimant ilgalaikius sprendimus. Vaiko globos teisę turintis tėvas ar motina paprastai kasdienius sprendimus gali priimti nesitardamas su kitu iš tėvų.

viršųviršų

9. Jeigu teismas priima sprendimą dėl tėvų bendros globos, ką tai praktiškai reiškia?

Ši teisė paprastai suteikiama tik jeigu vaikai nėra ginčo objektai ir jei dėl jų auklėjimo, lavinimo ir t. t. yra išsamiai susitarta.

10. Į kokį teismą ar instituciją reikėtų kreiptis, norint iškelti teisminę bylą dėl tėvų atsakomybės? Kokius formalumus reikia atlikti ir kokius dokumentus pateikti?

Dažniausiai reikia kreiptis į apylinkės teismą, išskyrus tuos atvejus, kai yra iškeltos su santuoka susijusios bylos (dėl gyvenimo skyrium, santuokos nutraukimo ar santuokos paskelbimo negaliojančia). Tokiais atvejais reikia kreiptis į apygardos ar civilinių bylų teismą. (Reikia pridėti gimimo liudijimus.)

11. Kokia procedūra taikoma šioms byloms? Ar galima pasinaudoti pagreitinta procedūra?

Taip. Galima kreiptis į teismą ex parte (nepranešus kitai šaliai), jeigu tai susiję su vaiko gerove.

12. Ar galima gauti teisinės pagalbos teismo išlaidoms apmokėti?

Taip. Galima pasinaudoti civilinės teisinės pagalbos schema, taikoma pagal gaunamas pajamas.

13. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tėvų atsakomybės?

Taip. Visada.

14. Tam tikrais atvejais gali prireikti kreiptis į teismą ar kitą instituciją dėl sprendimo dėl tėvų atsakomybės vykdymo. Kokia procedūra taikoma šioms byloms?

Taikomas 1991 m. įstatymas dėl vaikų grobimo ir sprendimų dėl globos vykdymo. Airija yra visateisė Hagos konvenciją dėl vaikų grobimo ir Liuksemburgo konvenciją dėl sprendimų dėl globos pripažinimo pasirašiusioji valstybė.

15. Ką reikėtų daryti, kad kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl tėvų atsakomybės būtų pripažintas ir vykdomas Airijoje? Kokia procedūra taikoma šioms byloms?

Procedūra, nustatyta 1991 m. įstatyme dėl vaikų grobimo ir sprendimų dėl globos vykdymo.

16. Į kokį Airijos teismą reikia kreiptis, norint užginčyti kitos valstybės narės priimto sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą? Kokia procedūra taikoma šioms byloms?

Procedūra, nustatyta 1991 m. įstatyme dėl vaikų grobimo ir sprendimų dėl globos vykdymo.

17. Kokia teisė taikoma tėvų atsakomybės klausimams spręsti, jei vaikas ar šalys negyvena Airijoje arba turi skirtingas pilietybes?

Procedūra, nustatyta 1991 m. įstatyme dėl vaikų grobimo ir sprendimų dėl globos vykdymo.

Papildoma informacija

 • Daugiau informacijos: Airijos teismų tarnyba English

« Tėvų atsakomybė - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė