Európai Bizottság > EIH > Szülői felelősség > Írország

Utolsó frissítés: 28-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Szülői felelősség - Írország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei? 1.
2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget? 2.
3.   3.
3.a) Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy? 3.a)
3.b) Kinevezhető-e gyám, ha a szülők elhunytak vagy nem tudnak gyermekükről gondoskodni? 3.b)
4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról? 4.
5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a megállapodásuk jogilag kötelező érvényű legyen? 5.
6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére? 6.
7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban? 7.
8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben? 8.
9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet? 9.
10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérvényhez? 10.
11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás? 11.
12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés ellen? 13.
14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell folyamodni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 14.
15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Skóciában akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 15.
16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 16.
17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Skóciában élnek, illetve más az állampolgárságuk? 17.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei?

A szülői felelősséggel rendelkező személy köteles a gyermeket eltartani, illetve lakhatását, élelmezését és megfelelő oktatását biztosítani.

2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget?

(Általában az életközösség fennállása alatt a két szülő együttesen, de ha nem házasok, lehet, hogy az anya gyakorolja)

A gyermek szülője vagy gyámja. (Az utóbbi lehet olyan személy, aki ténylegesen a gyermek szülője helyébe (in loco parentis) lépett, vagy a bíróság által kinevezett személy.)

3.  

3.a) Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy?

Igen. Általában a lakóhely szerinti illetékes egészségügyi hatóság adhat ki az ilyen, 18 évnél fiatalabb gyermekek gondozásba vételéről szóló határozatot a lakóhely szerinti illetékes járásbíróság előtt. Bizonyos esetekben gyám is kinevezhető.

3.b) Kinevezhető-e gyám, ha a szülők elhunytak vagy nem tudnak gyermekükről gondoskodni?

Igen – a szülők elhalálozása esetén kinevezhető gyám.

4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról?

(közös megállapodással vagy bírósági úton)

Lap tetejeLap teteje

Mindkettő lehetséges – ha a szülők bírósághoz fordulnak, a bíró szülői felelősségről szóló határozatot vagy a szülői felelősségről és a láthatásról szóló együttes határozatot hozhat. Ritka esetben a bíróság állami hatóságok kérésére is hozhat ilyen határozatot, ha a szülők vagy gyámok nem tudják, vagy nem hajlandók kötelességeiket teljesíteni.

5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a megállapodásuk jogilag kötelező érvényű legyen?

Rendszerint a szülői felelősséggel rendelkező szülőé az elsődleges felelősség, de a szülők nem bízhatják másokra kötelezettségeiket, és ha a megállapodás meghiúsul, csak bírósági úton hozható jogilag végrehajtható határozat.

6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére?

(pl. békéltetés)

Igen, illetve tanácsadás is.

7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban?

(pl. a gyermek elhelyezéséről; hogy a szülői felelősséget mindkét vagy csak az egyik szülő gyakorolja-e; a szülők látogatási /láthatási jogairól; a gyermektartási kötelezettség tárgyában; a gyermek iskolájának kiválasztásában; a gyermek nevét illetően stb.)

Ezen kívül a gyermek nevelésével kapcsolatos minden kérdésben, így az elhelyezés, láthatás (látogatás), eltartás, oktatás kérdésével és egészségi kérdésekkel kapcsolatban.

Lap tetejeLap teteje

8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben?

Nem, a szülői felügyeleti joggal nem rendelkező szülő a gyermek gondnoka marad, és joga van beleszólni minden hosszú távra szóló döntésbe. A mindennapi kérdésekben a szülői felügyeleti joggal szülőnek általában joga van a másik szülő megkérdezése nélkül döntést hozni.

9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet?

Erre általában akkor kerül sor, ha a gyermekek nem képezik vita tárgyát, és nevelésüket, oktatásukat stb. illetően a két szülő nagy vonalakban egyetért.

10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérvényhez?

Általában a járásbírósághoz, kivéve házassági jogi (az életközösség megszüntetésével, válással vagy semmisnek nyilvánítással kapcsolatos) eljárások esetén; ilyenkor a kerületi bíróság vagy az ítélőtábla az illetékes. (A születési anyakönyvi kivonatokat mellékelni kell.)

11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás?

Igen, bírósághoz lehet fordulni ex parte (külön értesítés nélkül), amennyiben a gyermek jóléte a kérdés.

Lap tetejeLap teteje

12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére?

Igen, a Polgári Jogsegélyalapon keresztül – ez a támogatási rendszer a vagyoni helyzet felmérésén alapul.

13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés ellen?

Igen, mindig.

14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell folyamodni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

Ilyen esetekre a gyermekek jogellenes elviteléről és a gyermekelhelyezési határozatok végrehajtásáról szóló 1991. évi törvény alkalmazandó. Írország korlátozások nélküli aláírója a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló Hágai Egyezménynek és a gyermekelhelyezési határozatok elismeréséről szóló Luxemburgi Egyezménynek.

15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Skóciában akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

Az eljárást a gyermekek jogellenes elviteléről és a gyermekelhelyezési határozatok végrehajtásáról szóló 1991. évi törvény rögzíti.

16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott döntés elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

Az eljárást a gyermekek jogellenes elviteléről és a gyermekelhelyezési határozatok végrehajtásáról szóló 1991. évi törvény rögzíti.

17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Skóciában élnek, illetve más az állampolgárságuk?

Az eljárást a gyermekek jogellenes elviteléről és a gyermekelhelyezési határozatok végrehajtásáról szóló 1991. évi törvény rögzíti.

További információk

 • További információk: Országos Igazságszolgáltatási Tanács, Írország English

« Szülői felelősség - Általános információk | Írország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 28-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság