Euroopan komissio > EOV > Lapsen huolto > Irlanti

Uusin päivitys: 04-05-2005
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Lapsen huolto - Irlanti

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä lakitermi "lapsen huolto" käytännössä tarkoittaa? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen huoltajalla on? 1.
2. Kuka lapsen huoltaja yleensä on? 2.
3.
3.a) Voidaanko lapselle määrätä muu huoltaja, jos lapsen vanhemmat eivät kykene tai ovat haluttomia huolehtimaan lapsestaan? 3.a)
3.b) Lapselle voidaan nimetä holhooja, jos vanhemmat kuolevat tai eivät kykene huolehtimaan lapsestaan. 3.b)
4. Kuinka huoltajuudesta päätetään silloin, kun vanhemmat eroavat tai muuttavat erilleen? 4.
5. Jos vanhemmat pääsevät sopimukseen lapsen huoltajuudesta, miten sopimus saadaan oikeudellisesti sitovaksi? 5.
6. Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen lapsen huoltajuudesta, mitä muita keinoja asian ratkaisemiseksi on tuomioistuinkäsittelyn lisäksi? 6.
7. Jos vanhemmat vievät asian oikeuteen, mistä lapseen liittyvistä asioista tuomari voi päättää? 7.
8. Jos tuomioistuin päättää, että huoltajuus kuuluu yksin toiselle vanhemmista, tarkoittaako tämä, että hän saa päättää kaikista lasta koskevista asioista kysymättä toiselta vanhemmalta? 8.
9. Jos tuomioistuin päättää, että vanhemmilla on yhteishuoltajuus, mitä se käytännössä merkitsee? 9.
10. Minkä tuomioistuimen tai viranomaisen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan panna lapsen huoltoasia vireille? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 10.
11. Mitä menettelyä näissä asioissa sovelletaan? Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä menettelyä? 11.
12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua? 12.
13. Voiko lapsen huoltoa koskevaan päätökseen hakea muutosta? 13.
14. Joissain tapauksissa lapsen huoltoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa täytyy hakea tuomioistuimelta tai toiselta viranomaiselta. Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 14.
15. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama huoltajuuspäätös tunnustetaan ja pannaan täytäntöön Irlannissa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman lapsen huoltoa koskevan päätöksen tunnustamista Irlannissa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 16.
17. Mitä lakia sovelletaan lapsen huoltoon liittyvissä asioissa silloin kun lapsi tai osapuolet eivät asu Irlannissa tai ovat muiden maiden kansalaisia? 17.

 

1. Mitä lakitermi "lapsen huolto" käytännössä tarkoittaa? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen huoltajalla on?

Lapsen huolto tarkoittaa velvollisuutta tarjota lapselle elatus ja turvallinen kasvuympäristö sekä riittävä koulutus.

2. Kuka lapsen huoltaja yleensä on?

(Pääsääntöisesti vanhemmat ovat kumpikin lapsen huoltajia, mikäli he asuvat samassa taloudessa. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, on äiti lapsen huoltaja.)

Vanhemmat tai holhooja. Holhooja voi olla henkilö, jonka hoidossa lapsi tosiasiallisesti on, tai muu tuomioistuimen tätä varten nimeämä henkilö.

3.

3.a) Voidaanko lapselle määrätä muu huoltaja, jos lapsen vanhemmat eivät kykene tai ovat haluttomia huolehtimaan lapsestaan?

Kyllä. Yleensä paikalliset terveysviranomaiset toimittavat paikallisen District Courtin vahvistettavaksi huostaanottomääräyksen, jolla alle 18-vuotias lapsi saadaan huostaan. Joissakin tapauksissa lapselle voidaan nimetä holhooja.

3.b) Lapselle voidaan nimetä holhooja, jos vanhemmat kuolevat tai eivät kykene huolehtimaan lapsestaan.

Kyllä. Lapselle voidaan nimetä holhooja vanhempien kuoltua.

4. Kuinka huoltajuudesta päätetään silloin, kun vanhemmat eroavat tai muuttavat erilleen?

(Tekemällä huoltajuussopimus tai viemällä asia tuomioistuimeen)

Kumpikin vaihtoehto käy. Jos asia viedään tuomioistuimeen, tuomari voi tehdä päätöksen vanhempien yksin- tai yhteishuoltajuudesta sekä myöntää tapaamisoikeuden. Tuomioistuin voi myös siirtää lapsen viranomaisten huostaan, jos vanhemmat tai holhooja eivät kykene tai ovat haluttomia hoitamaan huoltovelvollisuuksiaan, mutta tämä on harvinaista.

Sivun alkuunSivun alkuun

5. Jos vanhemmat pääsevät sopimukseen lapsen huoltajuudesta, miten sopimus saadaan oikeudellisesti sitovaksi?

(Esimerkiksi viranomaisen tai tuomioistuimen vahvistuksella.)

Tavallisesti ensisijainen vastuu lapsesta on sillä vanhemmalla, jonka hoidossa lapsi on. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi omaehtoisesti luopua huoltajuudesta, ja jos huoltajuussopimusta rikotaan, ainoa tapa saada asiasta oikeudellisesti sitova päätös on pyytää sitä tuomioistuimelta.

6. Jos vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen lapsen huoltajuudesta, mitä muita keinoja asian ratkaisemiseksi on tuomioistuinkäsittelyn lisäksi?

(Esimerkiksi sovittelu.)

Kyllä, vaikkapa perheasioiden sovittelu.

7. Jos vanhemmat vievät asian oikeuteen, mistä lapseen liittyvistä asioista tuomari voi päättää?

(Esimerkiksi lapsen asuinpaikka, onko vanhemmilla yhteishuoltajuus vai onko toinen yksinhuoltaja, vanhemmille myönnettävä tapaamisoikeus, lapselle maksettava elatusapu, lapsen koulun valinta, lapsen nimi jne.)

Tuomari voi päättää kaikista lapsen kasvatukseen liittyvistä asioista, myös asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta sekä koulutukseen ja terveydenhoitoon liittyvistä asioista.

8. Jos tuomioistuin päättää, että huoltajuus kuuluu yksin toiselle vanhemmista, tarkoittaako tämä, että hän saa päättää kaikista lasta koskevista asioista kysymättä toiselta vanhemmalta?

(Esimerkiksi muuttaa lapsen kanssa uuteen osoitteeseen kotimaassa, muuttaa lapsen kanssa ulkomaille tai päättää, mitä koulua lapsi käy.)

Sivun alkuunSivun alkuun

Ei, vaan myös erillään asuvalla vanhemmalla on edelleen oikeus valvoa ja osallistua kaikkiin lasta koskeviin merkittäviin päätöksiin. Huoltajalla on tavallisesti oikeus tehdä lapsen arkielämään liittyviä päätöksiä erillään asuvalta vanhemmalta kysymättä.

9. Jos tuomioistuin päättää, että vanhemmilla on yhteishuoltajuus, mitä se käytännössä merkitsee?

Tämä myönnetään tavallisesti vain silloin, kun lapsista ei ole syntynyt riitaa ja kun osapuolet ovat pitkälti yksimielisiä lapsen kasvatuksesta, koulutuksesta jne.

10. Minkä tuomioistuimen tai viranomaisen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan panna lapsen huoltoasia vireille? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

Tavallisesti asian käsittelee alemman oikeusasteen tuomioistuin, District Court. Jos asia liittyy avioliitto-oikeuden alaan kuuluvaan menettelyyn (asumusero, avioero tai avioliiton mitätöinti) , sopivia oikeuspaikkoja ovat seuraavana oikeusasteena toimiva Circuit Court tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuin, High Court. Hakemukseen on liitettävä lapsen syntymätodistus.

11. Mitä menettelyä näissä asioissa sovelletaan? Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä menettelyä?

Kyllä. Tuomioistuimelta voi pyytää kiireellistä menettelyä. Päätös voidaan tehdä ex parte eli antamatta vastaajalle mahdollisuutta osallistua menettelyyn, jos se on lapsen hyvinvoinnin kannalta tarpeellista.

12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua?

Kyllä, yksityisoikeudellisen oikeusapujärjestelmän kautta. Oikeusavun suuruus on sidottu hakijan varallisuuteen.

Sivun alkuunSivun alkuun

13. Voiko lapsen huoltoa koskevaan päätökseen hakea muutosta?

Kyllä. Aina.

14. Joissain tapauksissa lapsen huoltoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa täytyy hakea tuomioistuimelta tai toiselta viranomaiselta. Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Näissä tapauksissa sovelletaan lapsikaappausta ja lapsen huoltoa koskevien päätösten täytäntöönpanoa koskevaa lakia vuodelta 1991 (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991). Irlanti on kansainvälisestä lapsikaappauksesta tehdyn Haagin yleissopimuksen sekä lasten huoltoa koskevien päätösten tunnustamisesta tehdyn Luxemburgin yleissopimuksen täysjäsen.

15. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama huoltajuuspäätös tunnustetaan ja pannaan täytäntöön Irlannissa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Asiaan sovellettavasta menettelystä säädetään lapsikaappausta ja lapsen huoltoa koskevien päätösten täytäntöönpanoa koskevassa laissa vuodelta 1991.

16. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman lapsen huoltoa koskevan päätöksen tunnustamista Irlannissa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Asiaan sovellettavasta menettelystä säädetään lapsikaappausta ja lapsen huoltoa koskevien päätösten täytäntöönpanoa koskevassa laissa vuodelta 1991.

17. Mitä lakia sovelletaan lapsen huoltoon liittyvissä asioissa silloin kun lapsi tai osapuolet eivät asu Irlannissa tai ovat muiden maiden kansalaisia?

(Selitetään kunkin jäsenvaltion lainvalintasäännöt).

Asiaan sovellettavasta menettelystä säädetään lapsikaappausta ja lapsen huoltoa koskevien päätösten täytäntöönpanoa koskevassa laissa vuodelta 1991.

Lisätietoja

« Lapsen huolto - Yleistä | Irlanti - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 04-05-2005

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta