Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 06-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


O varstvu otrok in starševski odgovornosti obstajajo številne mednarodne konvencije

Varstvo otrok je pomembno področje, ki ga obravnava veliko število mednarodnih konvencij. Čeprav se področja uporabe konvencij razlikujejo, je cilj vseh na mednarodni ravni spodbujati blaginjo otroka.

Združeni narodi

 • Konvencija English - français - español iz leta 1989 o otrokovih pravicah

Ta konvencija izjavlja, da so vsi otroci enaki ter upravičeni, da uživajo svoje pravice do preživetja, razvoja, sodelovanja in uživanja varstva. Kot načelo določa, da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki. Konvencijo so ratificirale vse države članice.

Svet Evrope

 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano iz leta 1950 o človekovih pravicah

Ta konvencija varuje temeljne pravice in svoboščine ter vzpostavlja Evropsko sodišče za človekove pravice, ki lahko zagotovi njihovo spoštovanje. Za družino in otroke so pomembne številne določbe, kot na primer pravica do spoštovanja družinskega življenja (člen 8). Ratificirale so jo vse države članice.

Na vrh straniNa vrh strani

 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano iz leta 1967 o posvojitvah otrok

Cilj te konvencije je uskladitev zakonov držav članic in izogibanje koliziji zakonov, kadar posvojitev vključuje transfer otroka iz ene države v drugo. Obravnava pogoje za posvojitev in njene pravne posledice. Ratificirale so jo Danska, Grčija, Irska, Italija, Nemčija, Portugalska, Švedska in Združeno kraljestvo.

 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano iz leta 1975 o pravnem položaju nezakonskih otrok

Ta konvencija poskuša izenačiti položaj nezakonskih otrok in otrok, rojenih v zakonski zvezi. Ratificirale so jo Avstrija, Danska, Grčija, Irska, Luksemburg, Portugalska, Švedska in Združeno kraljestvo.

 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano iz leta 1980 o priznavanju in izvrševanju odločb o skrbništvu nad otroki in o ponovnem vzpostavljanju skrbništva nad otroki

Ta konvencija v preambuli priznava, da je blaginja otroka glavno vodilo pri odločanju glede skrbništva. Zagotoviti poskuša pravno sredstvo za težave, ki izvirajo iz sporov o skrbništvu med starši, ki živijo v različnih evropskih državah. Ratificirale so jo vse države članice.

Na vrh straniNa vrh strani

 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano iz leta 1996 o uresničevanju otrokovih pravic

Cilj te konvencije je zavarovati koristi otrok. Vsebuje številne procesne pravice, namenjene zagotavljanju spoštovanja otrokovih pravic.

Ratificirali sta jo Grčija in Nemčija.

 • Nova konvencija Deutsch - English - français - italiano o stikih z otroki

Cilj te konvencije je določiti splošna načela, ki jih je treba uporabiti pri izdajanju sodnih odredb o stikih roditeljev z otrokom, ter opredeliti ustrezna jamstva, da se zagotovi pravilno izvrševanje takšnih stikov ter takojšnji povratek otroka ob koncu obdobja, namenjenega za stike. Konvencija še ni začela veljati.

Haaška konferenca

Haaška konferenca je sprejela več konvencij na področju varstva otrok, najpomembnejše med zadnjimi pa so:

Na vrh straniNa vrh strani

 • Konvencija English - français iz leta 1993 o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah

Cilj te konvencije je varstvo adoptivnih otrok v njihovih matičnih državah, če je le mogoče, z zagotovitvijo doma v teh državah. Določa sodelovanje med organi različnih držav. Ratificirale so jo Avstrija, Danska, Finska, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Španija in Švedska.

 • Konvencija English - français iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok

Cilj te konvencije je varstvo otrok pred škodljivimi učinki ugrabitve in pridržanja preko mednarodnih meja, dosega pa ga z določitvijo postopka za izvršitev hitre vrnitve s pomočjo sistema sodelovanja med osrednjimi organi. Ratificirale so jo vse države članice.

 • Konvencija English - français iz leta 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok

Konvencija določa pravila o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in uveljavljanju ukrepov o starševski odgovornosti in varstvu otroka. Načeloma je pristojna pogodbenica, v kateri je otrokovo običajno prebivališče. Določen je mehanizem za sodelovanje med osrednjimi organi. Konvencija še ni začela veljati.

Referenčni dokumenti

 • Konvencija English - français - español o otrokovih pravicah (Združeni narodi)
 • Konvencija Deutsch - English - français - italiano o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope)
 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano o posvojitvah otrok (Svet Evrope)
 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano o pravnem položaju nezakonskih otrok (Svet Evrope)
 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano o priznavanju in izvrševanju odločb o skrbništvu nad otroki in o ponovnem vzpostavljanju skrbništva nad otroki (Svet Evrope)
 • Evropska konvencija Deutsch - English - français - italiano o uresničevanju otrokovih pravic (Svet Evrope)
 • Konvencija Deutsch - English - français - italiano o stikih z otroki (Svet Evrope)
 • Konvencija English - français o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah (Haaška konferenca)
 • Konvencija English - français o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (Haaška konferenca)
 • Konvencija English - français o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok (Haaška konferenca)

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo