comisia europeană > RJE > Responsabilitatea părinţilor > Drept internaţional

Ultima actualizare: 30-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Responsabilitatea părinţilor - Drept internaţional

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Există numeroase convenţii internaţionale privind protecţia copilului şi răspunderea părintească

Protecţia copilului este o problemă importantă abordată de un număr mare de convenţii internaţionale. În timp ce domeniul de aplicare a convenţiilor diferă, toate au ca obiect promovarea bunăstării copilului la nivel internaţional.

Naţiunile unite
 • Convenţia English - español - français privind drepturile copilului din 1989

Această convenţie afirmă că toţi copiii sunt egali şi îndreptăţiţi să se bucure de dreptul la viaţă, dezvoltare, participare şi protecţie. Convenţia stabileşte principiul conform căruia interesul copilului trebuie să fie considerentul principal în toate acţiunile în care sunt implicaţi copii. Toate statele membre au ratificat convenţia.

Consiliul Europei

 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană a Drepturilor Omului din 1950

Această convenţie protejează drepturile şi libertăţile fundamentale şi instituie Curtea Europeană a Drepturilor Omului, capabilă să garantez respectarea acestora. Există mai multe prevederi referitoare la familie şi copii, cum ar fi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (articolul 8). Convenţia este ratificată de către toate statele membre.

SusSus

 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană în materia adopţiei de copii din 1967

Scopul acestei Convenţii este de a armoniza legile statelor membre şi de a evita conflictul de legi în cazul în care adopţia implică transferul copilului dintr-un stat în altul. Convenţia abordează condiţiile necesare pentru realizarea unei adopţii, dar şi consecinţele legale ale acesteia. Este ratificată de către Danemarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia, Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii.

 • Convenţia Europeană Deutsch - English - français - italiano privind statutul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei din 1975

Această convenţie doreşte să asimileze statutul copiilor născuţi în afara căsătoriei cu cel al copiilor născuţi în cadrul căsătoriei. Este ratificată de către Austria, Danemarca, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Portugalia, Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii.

SusSus

 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană privind recunoaşterea şi aplicarea hotărârilor privind custodia copiilor şi restabilirea custodiei copiilor din 1980

Această convenţie recunoaşte în Preambulul său că bunăstarea copilului este de importanţă covârşitoare în hotărârile privind acordarea custodiei. Convenţia doreşte să găsească soluţii pentru dificultăţile provenite din litigiile privind custodia dintre părinţi care locuiesc în diferite state europene. Este ratificată de către toate statele membre.

 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană privind exercitarea drepturilor copiilor din 1996

Scopul acestei convenţii este de a proteja interesele copiilor. Aceasta conţine mai multe măsuri procedurale menite să asigure respectarea drepturilor copiilor.

Este ratificată de către Germania şi Grecia.

SusSus

 • Noua Convenţie Deutsch - English - français - italiano privind contactele copiilor cu părinţii

Scopul acestei convenţii este stabilirea principiilor generale care vor fi aplicate privind contactele copiilor cu părinţii, precum şi stabilirea unor garanţii şi măsuri de precauţie pentru a asigura desfăşurarea adecvată a acestor contacte şi întoarcerea imediată a copiilor la sfârşitul perioadei. Convenţia nu a intrat încă în vigoare.

Conferinţa de la Haga

Conferinţa de la Haga a adoptat mai multe convenţii în domeniul protecţiei copilului. Cele mai importante dintre convenţiile adoptate cel mai recent sunt următoarele:

Această convenţie are scopul de a proteja copiii adoptaţi în ţările lor de origine, oferindu-le, dacă este posibil, un cămin în acele ţări. Convenţia prevede cooperarea dintre autorităţile diferitelor state. Este ratificată de Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Spania şi Suedia.

 • Convenţia English - français privind aspectele civile ale răpirii copiilor din 1980

Scopul acestei convenţii este de a proteja copiii de efectele nocive ale răpirii şi reţinerii peste graniţele internaţionale, prin stabilirea unei proceduri de aducere rapidă a acestora în ţara de origine prin intermediul unui sistem de cooperare între autorităţile centrale. Convenţia este ratificată de către toate statele membre.

SusSus

 • Convenţia English - français privind competenţa, legislaţia aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea în materie de răspundere părintească şi măsurile de protecţie a copiilor din 1996

Această convenţie stabileşte reguli privind competenţa, legislaţia aplicabilă, recunoaşterea şi executarea măsurilor privind răspunderea părintească şi protecţia copilului. Competenţa aparţine, de obicei, statului contractant în care locuieşte de regulă copilul. S-a instituit un mecanism de cooperare între autorităţile centrale. Convenţia nu a intrat încă în vigoare.

Documente de referinţă

 • Convenţia English - español - français privind drepturile copilului (Naţiunile Unite)
 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Consiliul Europei)
 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană în materia adopţiei de copii (Consiliul Europei)
 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană privind statutul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei (Consiliul Europei)
 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană privind recunoaşterea şi aplicarea hotărârilor privind custodia copiilor şi restabilirea custodiei copiilor (Consiliul Europei)
 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană privind exercitarea drepturilor copiilor (Consiliul Europei)
 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano privind contactele copiilor cu părinţii (Consiliul Europei)
 • Convenţia English - français privind protecţia copilului şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale (Conferinţa de la Haga)
 • Convenţia English - français privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii (Conferinţa de la Haga)
 • Convenţia English - français privind competenţa, legislaţia aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea în materie de răspundere părintească şi măsurile de protecţie a copiilor (Conferinţa de la Haga)

« Responsabilitatea părinţilor - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 30-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit