Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Omsorg om barn

Alla barn behöver tillsyn och omsorg. I de flesta fall har barnens föräldrar ansvar för detta. Det är därför som begreppet ” föräldraansvar” används för att beskriva rättigheter och skyldigheter i samband med omsorgen om ett barn.

Begreppet ” föräldraansvar” omfattar rättigheter och skyldigheter i samband med omsorgen om barnets person och egendom. Det innebär att se till att barnet har bostad, mat och kläder och ansvar för barnets uppfostran. Det innebär också ett ansvar att vårda barnets egendom, om det finns någon. Det innebär slutligen rätten att företräda barnet juridiskt.

I de flesta fall är det föräldrarna som har föräldraansvaret, naturligt nog. Om föräldrarna har avlidit eller inte längre klarar av eller har tillstånd att ta hand om sitt barn, kan en förmyndare utses att företräda barnet. Förmyndaren kan vara en släkting, en utomstående person eller en institution.

Om föräldrarna lever tillsammans utövar de vanligen ett gemensamt föräldraansvar för sina barn enligt lagen. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar måste de emellertid bestämma hur ansvaret ska utövas i framtiden. Föräldrarna kan bestämma att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna eller bara hos den ena. I det sistnämnda fallet har den andra föräldern vanligtvis rätt att träffa barnet vid vissa tidpunkter. Föräldrarna kan fatta dessa beslut genom avtal eller genom att vända sig till domstol.

Om ärendet dras inför domstol ska den avgöra vilken förälder som ska ha vårdnad om barnet. Vårdnadshavaren beslutar bland annat var barnet ska bo. Domstolen kan besluta att båda föräldrarna (gemensam vårdnad) eller en av dem (enskild vårdnad) ska ha vårdnaden om barnet. När en av föräldrarna får enskild vårdnad får den andra föräldern ofta rätt att träffa barnet under vissa perioder (umgängesrätt eller besöksrätt).

Bestämmelserna om vårdnad och umgängesrätt varierar från medlemsstat till medlemsstat. Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om deras lagstiftning om vårdnad och umgängesrätt.

I vissa fall kan man behöva få en dom om föräldraansvar erkänd och verkställd i en annan medlemsstat. Den 1 mars 2001 trädde en EU-förordning med bestämmelser på detta område i kraft. Det finns även ett kommissionsförslag om föräldraansvar från den 3 maj 2002. Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” .

Det finns flera internationella konventioner om föräldraansvar.

Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Internationell rätt” .


Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket