Eiropas Komisija > ETST > Vecāku atbildība

Pēdējo reizi atjaunots: 02-03-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vecāku atbildība - Vispārīgas ziņas

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Rūpes par bērniem

Visi bērni ir jāpieskata, un par viņiem ir jārūpējas. Visbiežāk par to atbildīgi ir bērnu vecāki. Tādēļ, lai aprakstītu pienākumus un tiesības rūpēties par bērnu, lieto apzīmējumu „vecāku atbildība”.

„Vecāku atbildības” jēdziens aptver pienākumus un tiesības rūpēties par bērnu un viņa īpašumu. Tas iekļauj pienākumu nodrošināt, lai bērnam būtu patvērums, pārtika un apģērbs, kā arī atbildību par bērna audzināšanu. Tajā ietilpst atbildība rūpēties par bērna īpašumu, ja tāds ir. Tāpat tas aptver tiesības bērnu juridiski pārstāvēt.

Uz personām, kam ir vecāku atbildība par bērnu, var atsaukties kā uz „vecāku atbildības tiesību turētājiem”. Visbiežāk šī atbildība piemīt bērna vecākiem. Tomēr, ja vecāki ir miruši vai viņi nav spējīgi vai tiesīgi parūpēties par saviem bēriem, bērna pārstāvēšanai var iecelt aizbildni. Aizbildnis var būt radinieks, trešā persona vai iestāde.

Kamēr vecāki dzīvo kopā, saskaņā ar likumu vecāku atbildība par viņu bērniem abiem ir kopīga. Tomēr, ja vecāki izšķiras vai dzīvo atsevišķi, viņiem jāvienojas par to, kā turpmāk tiks dalīta atbildība. Vecāki var izlemt, ka bērns pārmaiņus dzīvos pie viena un otra vecāka, vai arī pie viena no vecākiem. Pēdējā gadījumā otram vecākam parasti ir tiesības bērnu apciemot noteiktos laikos. Vecāki var izlemt šos jautājumus, noslēdzot vienošanos vai griežoties tiesā.

Tiesa izlemj, kuram vecākam tiek piešķirtas aizbildnības tiesības pār bērnu. Aizbildnības tiesību turētājam citu lietu starpā jāizlemj, kur bērns dzīvos. Tiesa var izlemt, ka abiem vecākiem ir aizbildnības tiesības pār bērnu (kopēja aizbildnība) vai ka aizbildnības tiesības ir vienam no vecākiem (atsevišķa aizbildnība). Gadījumos, kad vienam vecākam tiek piešķirta atsevišķa aizbildnība, otram vecākam bieži tiek piešķirtas tiesības apciemot bērnu noteiktos laikos (tiesības tikties vai tiesības apciemot).

Katrā dalībvalstī atšķiras regulējums par aizbildnību un tiesības tikties. Uzklikšķinot uz dalībvalstu karodziņu ikonām, jūs varat iegūt informāciju par attiecīgajiem valstu tiesību aktiem.

Noteiktos gadījumos var būt vajadzīgs tiesas spriedums par vecāku atbildību, kuru atzīst un izpilda citā dalībvalstī. Kopš 2001. gada 1. marta šo jomu regulē Padomes regula. Arī Komisijas 2002. gada 3. maija priekšlikums regulē jautājumus par vecāku atbildību. Informāciju par katru no šiem dokumentiem var iegūt, uzklikšķinot uz ikonas „Kopienu tiesības”.

Attiecībā uz vecāku atbildību pastāv daudzas starptautiskas konvencijas.

Informāciju par šo jautājumu var iegūt, uzklikšķinot uz ikonas „Starptautiskās tiesības”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-03-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste