Europos Komisija > ETIT > Tėvų atsakomybė

Naujausia redakcija: 02-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Tėvų atsakomybė - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Rūpinimasis vaikais

Reikia prižiūrėti visus vaikus ir jais rūpintis. Dažniausiai už tai yra atsakingi vaiko tėvai. Dėl to sąvoka „tėvų atsakomybė“ yra vartojama norint aprašyti pareigas ir teises, kurios atsiranda rūpinantis vaiku.

Sąvoka „tėvų atsakomybė“ reiškia pareigas ir teises, atsirandančias rūpinantis vaiku ir jo turtu. Tai apima pareigą užtikrinti vaikui gyvenamąją vietą, maistą ir drabužius, taip pat pareigą užauginti vaiką. „Tėvų atsakomybei“ priklauso pareiga prižiūrėti vaiko turtą, jeigu toks yra. Tai taip pat apima pareigą teisiškai atstovauti vaikui.

Tėvai, kuriems priklauso tėvų atsakomybė už vaiką, gali būti nurodomi kaip „tėvų atsakomybės turėtojai“. Dažniausiai ši atsakomybė priklauso vaiko tėvams. Tačiau jeigu tėvai yra mirę arba neturi veiksnumo, arba jiems atimta teisė rūpintis vaiku, vaikui paskiriamas globėjas. Globėju gali būti giminaitis, trečiasis asmuo arba institucija.

Kartu gyvenantys tėvai paprastai tėvų atsakomybę savo vaikui (-ams) vykdo bendrai pagal įstatymus. Tačiau jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, jie turi nuspręsti, kaip ši atsakomybė bus vykdoma ateityje. Tėvai gali nuspręsti, kad vaikas pakaitomis gyvens su kiekvienu iš tėvų arba tik su vienu iš jų. Antruoju atveju kitas iš tėvų paprastai turi teisę konkrečiai nustatytu laiku lankyti vaiką. Šiuos klausimus tėvai gali išspręsti tarpusavio susitarimu arba kreipdamiesi į teismą.

Jeigu kreipiamasi į teismą, jis nusprendžia, kuriam iš tėvų turi priklausyti vaiko globos teisės. Tėvas (motina), kuriam (-iai) paskirta vaiko globa, be kitų klausimų, sprendžia, kur vaikas turi gyventi. Teismas gali nuspręsti, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams (bendra globa) arba kad vaiką turi globoti vienas iš tėvų (vieno iš tėvų globa). Kai vienam iš tėvų suteikiama globa, kitam iš tėvų dažnai suteikiama teisė matytis su vaiku tam tikru laiku (matymosi su vaiku arba vaiko lankymo teisės).

Globos ir teisių matytis su vaiku taisyklės įvairiose valstybėse narėse yra skirtingos. Paspaudę valstybių narių vėliavas gausite informaciją apie konkrečios valstybės narės nacionalinę teisę šiuo klausimu.

Tam tikrais atvejais atsiranda poreikis teismo sprendimą dėl tėvų atsakomybės pripažinti ir įvykdyti kitoje valstybėje narėje. Nuo 2001 m. kovo 1 d. taisykles, susijusias su šiuo klausimu, nustato Tarybos reglamentas. 2002 m. gegužės 3 d. Komisija taip pat pateikė pasiūlymą dėl tėvų atsakomybės. Informaciją apie minėtus dokumentus galite rasti paspaudę nuorodą „Bendrijos teisė“.

Yra daugybė tarptautinių konvencijų, susijusių su tėvų atsakomybe.

Daugiau informacijos šiuo klausimu galite rasti paspaudę nuorodą „Tarptautinė teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė