Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost

Poslední aktualizace: 02-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Péče o děti

O všechny děti je zapotřebí pečovat a starat se o ně. Ve většině případů jsou za to odpovědni rodiče. Proto je při popisování povinností a práv při péčí o dítě používán termín „rodičovská odpovědnost“.

Koncept „rodičovské odpovědnosti“ zahrnuje povinnosti a práva starat se o osobu a majetek dítěte. Zde je zahrnuta povinnost zajistit dítěti přístřeší, stravu a šatstvo a také odpovědnost za výchovu dítěte. Dále je zahrnuta povinnost starat se o případný majetek dítěte. Zahrnuto je také právo dítě zastupovat při právních úkonech.

Osoby, které mají rodičovskou odpovědnost vůči dítěti, je možné označovat jako „nositele rodičovské odpovědnosti“. Ve většině případů nesou tuto odpovědnost rodiče. Pokud však rodiče zemřou nebo nejsou schopni či oprávněni se o dítě starat, může být k zastupování dítěte jmenován opatrovník. Opatrovníkem může být příbuzný, třetí osoba nebo instituce.

Pokud rodiče žijí ve společné domácnosti, obvykle vykonávají rodičovskou odpovědnost vůči svým dětem společně v souladu se zákonem. Pokud se však rodiče rozvedou nebo dojde k rozluce, musí se rozhodnout, jak bude tato odpovědnost v budoucnu vykonávána. Rodiče se mohou rozhodnout, že dítě bude střídavě žít s oběma rodiči, nebo pouze s jedním rodičem. V tomto druhém případě má druhý rodič obvykle právo dítě v určitou dobu navštěvovat. Rodiče se mohou na těchto věcech vzájemně dohodnout, popřípadě se mohou obrátit na soud.

V případě soudního rozhodování soud určí, kterému z rodičů bude dítě svěřeno do výchovy. Rodič, kterému je výchova dítěte svěřena, mimo jiné rozhoduje o tom, kde bude dítě žít. Soud může svěřit dítě do společné výchovy obou rodičů (společná výchova) nebo do výchovy jednoho z rodičů (výhradní výchova). Pokud je dítě svěřeno do výchovy pouze jednoho z rodičů, má druhý rodič často právo dítě v určitou dobu vidět (právo styku s dítětem a právo dítě navštěvovat).

Pravidla výchovy dítěte a styku s dítětem se v jednotlivých členských státech liší. Kliknutím na vlaječky členských států můžete získat informace o příslušných vnitrostátních předpisech.

V určitých případech může být nezbytné uznání a výkon rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti v jiném členském státě. Od 1. března 2001 nařízení Rady stanoví pravidla v této oblasti. Existuje také návrh Komise ze 3. května 2002 týkající se rodičovské odpovědnosti. Příslušné informace lze získat kliknutím na ikonu „Právo Společenství“.

Existuje řada mezinárodních úmluv týkajících se rodičovské odpovědnosti.

Příslušné informace lze získat kliknutím na ikonu „Mezinárodní právo“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království