Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 04-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Mednarodno pravo

Mednarodna sodišča v Evropi in svetu

Obstaja več mednarodnih sodišč. Nekatera obravnavajo zadeve s področja mednarodnega kazenskega prava, druga imajo nalogo reševati spore med državami, tretja pa med državami in posamezniki.

Evropsko sodišče za človekove pravice English - français je bilo ustanovljeno leta 1959 v okviru Sveta Evrope. Sedež ima v Strasbourgu, Francija.

Sodišče zagotavlja izvrševanje načel, določenih v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je začela veljati leta 1953.

Sodnike sodišča izvoli parlamentarna skupščina Sveta Evrope; na sodišču delujejo v svojem imenu, kar pomeni, da ne zastopajo držav, katerih državljani so.

Posamezniki, ki menijo, da so bile njihove pravice iz Konvencije kršene s strani javnega organa, lahko v določenih primerih vložijo pritožbo neposredno na sodišče.

Vendar morajo pred tem izkoristiti vsa razpoložljiva pravna sredstva v zadevni državi in pritožbo vložiti v roku šestih mesecev od zadnje sodbe sodišča v tej državi.

Če sodišče ugotovi, da je pritožba sprejemljiva, se zadeva obravnava inter partes, tj. sodišče bo na javni obravnavi prisluhnilo trditvam strank, preden bo sprejelo odločitev.

Na tej stopnji postopka mora strankam pomagati odvetnik.

Ko sodišče izda dokončno sodbo, je ta zavezujoča za zadevno državo članico, ki mora nato sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s sodbo.

Koristne informacije o načinu vložitve pritožbe kot tudi obrazec za pritožbo so na voljo na spletni strani Sveta Evrope (Informacije za osebe, ki se želijo pritožiti na Evropsko sodišče za človekove pravice English - français).

Meddržavno sodišče je glavni sodni organ Združenih narodov. Sedež ima v Haagu. Njegova naloga je reševanje pravnih sporov, ki so jih predložile države članice, v skladu z mednarodnim pravom. Na zahtevo mednarodnih organizacij, lahko poda tudi svetovalna mnenja.

Posamezniki zato niso neposredno pod njegovo pristojnostjo.

Informacije o pristojnosti in organizaciji Sodišča so na voljo na njegovi spletni strani English - français.

Stalno arbitražno sodišče ima sedež v isti stavbi v Haagu kot meddržavno sodišče. Nudi več različnih storitev za reševanje sporov med državami ter med državami in fizičnimi osebami kot tudi sporov, katerih stranke so medvladne organizacije. Njegove storitve vključujejo arbitražo, poravnavo, odbore za ugotavljanje dejstev in mediacijo.

Informacije o pristojnosti in organizaciji tega Sodišča so na voljo na njegovi spletni strani English - français.

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 04-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo