comisia europeană > RJE > Organizarea justiţiei > Drept internaţional

Ultima actualizare: 04-07-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Organizarea justiţiei - Drept internaţional

Tribunale internaţionale în Europa şi în lume

Există un număr de tribunale internaţionale. Unele tratează cauze de drept penal internaţional, altele sunt însărcinate cu soluţionarea litigiilor între state, iar altele cu soluţionarea litigiilor între state şi persoane fizice.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului English - français a fost instituită în 1959 în cadrul Consiliului Europei şi are sediul la Strasburg, în Franţa.

Curtea pune în aplicare principiile stipulate în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care a intrat în vigoare în 1953.

Judecătorii Curţii sunt aleşi de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; aceştia operează în cadrul Curţii în capacitate juridică individuală, ceea ce înseamnă că nu reprezintă statele ale căror cetăţeni sunt.

Persoanele care consideră că drepturile care le revin în conformitate cu Convenţia au fost încălcate de o autoritate publică pot, în anumite cazuri, să se adreseze direct Curţii.

Înainte de a acţiona astfel, aceştia trebuie totuşi să fi epuizat toate posibilităţile de recurs disponibile în ţara în cauză şi este necesar să nu fi trecut mai mult de şase luni de la ultima hotărâre pronunţată în acea ţară.

În cazul în care Curtea declară o cerere admisibilă, cazul va fi judecat inter partes, cu alte cuvinte, Curtea va audia, în şedinţă publică, argumentaţia părţilor înainte de a adopta o hotărâre.

În această etapă a procedurilor, părţile trebuie să fie asistate de un avocat.

Odată ce Curtea a deliberat, hotărârea este obligatorie pentru statul în cauză, care trebuie să întreprindă toţi paşii necesari pentru a o respecta.

Veţi găsi informaţii utile despre cum să vă adresaţi Curţii, precum şi un formular de cerere, pe website-ul Consiliului Europei (Informaţii pentru persoanele care doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului English - français).

Curtea Internaţională de Justiţie reprezintă organul judiciar principal al Naţiunilor Unite. Are sediul la Haga. Misiunea sa o constituie soluţionarea, în conformitate cu dreptul internaţional, a litigiilor juridice prezentate acesteia de către state. La solicitarea organizaţiilor internaţionale, poate acorda şi avize consultative.

Prin urmare, persoanele fizice nu intră direct sub jurisdicţia acesteia.

Veţi găsi informaţii referitoare la jurisdicţia şi organizarea Curţii Internaţionale de Justiţie pe website English - français -ul acesteia.

Curtea Permanentă de Arbitraj are sediul la Haga, în aceeaşi clădire ca şi Curtea Internaţională de Justiţie. Aceasta furnizează o mare varietate de servicii în vederea soluţionării litigiilor între state, şi între state şi persoane fizice, precum şi a litigiilor la care sunt parte organizaţii interguvernamentale. Printre serviciile furnizate de aceasta se numără cele de arbitraj, conciliere, comitetele de stabilire a faptelor şi serviciile de mediere.

Veţi găsi informaţii referitoare la jurisdicţia şi organizarea Curţii Permanente de Arbitraj pe website English - français -ul acesteia.

« Organizarea justiţiei - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 04-07-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit