Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 04-07-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Nemzetközi jog

Nemzetközi bíróságok Európában és a világban

Számos nemzetközi bíróság létezik. Egyes ilyen bíróságok nemzetközi büntetőjogi kérdésekkel foglalkoznak, mások államközi, megint mások pedig államok és magánszemélyek közötti jogviták rendezésével foglalkoznak.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságát English - français 1959-ben hozták létre az Európai Tanács keretében. Székhelye Strasbourgban (Franciaország) van.

A bíróság az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, 1953-ban hatályba lépett egyezményben megállapított elveket hajtja végre.

A bíróság tagjait az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése választja; a bíróság munkájában egyénileg vesznek részt, tehát nem képviselik az állampolgárságuk szerinti államokat.

Ha egy magánszemély úgy hiszi, hogy az egyezményben biztosított jogait egy hatóság megsértette, bizonyos feltételek mellett közvetlenül a bírósághoz fordulhat.

Ezt megelőzően azonban az adott országban rendelkezésre álló valamennyi fellebbezési lehetőséget ki kell meríteni, és az adott országban hozott utolsó bírósági ítéletet követően hat hónapnál hosszabb idő nem telhet el.

Amennyiben a bíróság a kérelmet elfogadhatónak találja, az ügyet inter partes tárgyalják, vagyis a Bíróság nyílt ülésen hallgatja meg a felek érveit a határozathozatalt megelőzően.

Az eljárás ezen szakaszában a feleket ügyvédnek kell képviselnie.

A Bíróság jogerős ítélete kötelezi az érintett államot, és ennek minden szükséges intézkedést meg kell tennie az ítéletnek való megfeleléshez.

Az Európa Tanács honlapján megtalálja a kérelmének a Bírósághoz való benyújtását illető hasznos információkat, továbbá a kérelemre vonatkozó űrlapot (Információk az Emberi Jogok Európai Bíróságához kérelmet benyújtani kívánók számára English - français).

A Nemzetközi Büntetőbíróság az ENSZ fő igazságügyi szerve. Székhelye Hágában van. Feladata a tagállamok által elé benyújtott jogvitáknak a nemzetközi joggal összhangban történő rendezése. Nemzetközi szervezetek kérelmére tanácsadó jelleggel véleményt is adhat.

Magánszemélyek közvetlenül tehát nem tartoznak e bíróság joghatósága alá.

A bíróság joghatóságára és felépítésére vonatkozó információk a honlapján English - français megtalálhatók.

Az Állandó Választottbíróság székhelye Hágában ugyanabban az épületben van, mint a Nemzetközi Büntetőbíróságé. Államok közötti, illetve államok és magánszemélyek közötti, továbbá kormányközi szervezeteket érintő jogviták megoldására irányuló szolgáltatásokkal áll rendelkezésre. Szolgáltatásai között választottbíráskodás, békéltetés, tényfeltáró bizottságok és közvetítés szerepel.

A bíróság joghatóságára és felépítésére vonatkozó információk a honlapján English - français megtalálhatók.

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Nemzetközi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 04-07-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság