Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija

Zadnja sprememba: 15-02-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Splošne informacije

Več različnih sodišč in razsodišč

Vse države članice imajo več različnih sodišč s točno določeno pristojnostjo.

Sodni sistemi držav članic so zelo različni in odražajo razlike v nacionalnih sodnih tradicijah. 

Vendar sta na splošno v vsaki državi članici dve vrsti sodišč:

 • tista, ki kaznujejo kazniva dejanja zoper osebe, premoženje ali družbo (kot so umor, kraja, vandalizem itd.); ta sodišča lahko izrečejo kazni in se imenujejo kazenska sodišča;
 • tista, ki rešujejo spore med fizičnimi osebami ali družbami (razveza zakonske zveze, težave z najemnino, odpuščanje itd.), ki so civilna sodišča. Druga sodišča, kot so na primer upravna ali davčna sodišča, rešujejo spore med fizičnimi osebami ali podjetji in javnimi organi.

Koncept civilnega prava in pristojnosti različnih sodišč se lahko med državami članicami precej razlikujejo.

Nekatera sodišča imajo lahko zelo splošno pristojnost ali se nasprotno lahko specializirajo na različnih področjih, kot so delovni spori, trgovinski odnosi ali družinske zadeve.

Poleg tega ima vsaka država pritožbeni sistem, ki omogoča, da se zadevo, o kateri je že bilo odločeno, lahko predloži višjemu sodišču v ponovno obravnavanje.

Če kliknete na zastave držav članic, boste našli koristne informacije o njihovih pravnih sistemih, vključno z opisom sodišč s pristojnostjo v civilnih in gospodarskih zadevah.

Če kliknete na ikono „Pravo Skupnosti“, boste našli informacije o Sodišču Evropskih skupnosti.

Če kliknete na ikono „Mednarodno pravo“, boste našli informacije o mednarodnih sodiščih, vključno z Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Zadnja sprememba: 15-02-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo