comisia europeană > RJE > Organizarea justiţiei

Ultima actualizare: 15-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Organizarea justiţiei - Informaţii generale

O mare varietate de instanţe şi tribunale

Toate statele membre au o serie de instanţe, fiecare cu o jurisdicţie bine definită.

Sistemele judiciare ale statelor membre sunt foarte diverse, reflectând diferenţe în practicile judiciare naţionale.

În general, se pot identifica totuşi două tipuri de instanţe în fiecare stat membru:

 • cele care sancţionează infracţiuni care aduc atingere persoanelor, proprietăţii sau societăţii (precum crima, furtul, vandalismul etc.); aceste instanţe pot aplica sancţiuni şi poartă numele de instanţe penale;
 • cele care soluţionează litigii între persoane fizice sau societăţi comerciale (divorţ, o problemă legată de chirie, concediere, etc.) şi care sunt instanţele civile. Alte instanţe, precum instanţele administrative sau fiscale, pot soluţiona litigii între persoane fizice sau societăţi şi autorităţile publice.

Conceptul de drept civil şi competenţele diferitelor instanţe pot varia considerabil de la un stat membru la altul.

Unele instanţe pot avea o jurisdicţie extrem de generală sau, din contră, se pot specializa în diferite domenii, precum conflictele de muncă, relaţiile comerciale, sau problemele familiale.

În plus, fiecare stat membru are un sistem de recurs, care oferă posibilitatea de a solicita ca un caz pentru care s-a pronunţat deja o hotărâre să fie reanalizat de o instanţă superioară.

Făcând clic pe steagurile statelor membre, veţi găsi informaţii utile despre sistemele lor juridice, inclusiv o descriere a instanţelor cu jurisdicţie civilă şi comercială.

Făcând clic pe icoana „Drept comunitar”, veţi găsi informaţii despre Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Făcând clic pe icoana „Drept internaţional”, veţi găsi informaţii despre instanţele internaţionale, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

SusSus

Ultima actualizare: 15-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit