Komisja Europejska > EJN > Organizacja wymiaru sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Organizacja wymiaru sprawiedliwości - Informacje ogólne

Duża różnorodnosć sądów i trybunałów

Wszystkie państwa członkowskie posiadają szereg sądów, z których każdy ma scisle okresloną jurysdykcję.

Systemy sądownicze państw członkowskich są bardzo zróżnicowane, co stanowi odzwierciedlenie różnic w tradycji sądowniczej między poszczególnymi krajami.
Ogólnie rzecz biorąc, w każdym państwie członkowskim można wyróżnić dwa typy sądów:

 • te, które karzą za przestępstwa przeciwko osobom, mieniu lub społeczeństwu (takie jak morderstwo, kradzież, wandalizm itp.); sądy te mogą nakładać kary i są zwane sądami karnymi;
 • te, które rozstrzygają spory między osobami fizycznymi lub firmami (rozwód, problem dotyczący czynszu, zwolnienie z pracy itp.), czyli sądy cywilne. Pozostałe sądy, takie jak sądy administracyjne czy skarbowe, mogą rozstrzygać spory między osobami fizycznymi lub firmami a organami władzy publicznej.

Pojęcie prawa cywilnego oraz uprawnienia poszczególnych sądów mogą się znacząco różnić między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Niektóre sądy mogą mieć jurysdykcję bardzo ogólną lub - wprost przeciwnie - mogą specjalizować się w różnych obszarach, takich jak spory pracownicze, stosunki handlowe czy sprawy rodzinne.
Ponadto każde państwo członkowskie posiada system apelacji, umożliwiający zwrócenie się do sądu wyższej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której wyrok został już wydany.
Klikając na flagi poszczególnych państw członkowskich, można znaleźć użyteczne informacje na temat ich systemów prawnych, w tym opis sądów posiadających jurysdykcję w sprawach cywilnych i handlowych.
Klikając na ikonę „Prawo wspólnotowe”, można znaleźć informacje na temat Trybunału Sprawiedliwosci Wspólnot Europejskich.
Klikając na ikonę „Prawo międzynarodowe”, można znaleźć informacje na temat sądów międzynarodowych, w tym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania