Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak

Laatste aanpassing: 04-11-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie

Een grote verscheidenheid aan rechterlijke instanties

Alle lidstaten hebben een heel scala van rechterlijke instanties (rechtbanken), die elk nauwkeurig omschreven bevoegdheden hebben.

De grote diversiteit van de gerechtelijke apparaten van de lidstaten vormt een afspiegeling van de verschillen in de nationale tradities op het gebied van de rechtspleging.

In algemene zin kunnen in elke lidstaat echter twee categorieën gerechten onderscheiden worden:

 • Gerechten die inbreuken tegen personen, zaken en de maatschappij berechten (moord, diefstal, vandalisme, enz.). Deze gerechten kunnen straffen opleggen; zij worden strafrechtbanken genoemd.
 • Gerechten die geschillen tussen particulieren of bedrijven beslechten (echtscheidingen, huurproblemen, ontslag, enz.): de burgerlijke rechter. Andere - bestuursrechtelijke en fiscale - gerechten kunnen geschillen op andere terreinen tussen particulieren of bedrijven en de overheid beslechten.

De inhoud van het begrip burgerlijk recht en de bevoegdheden van de verschillende gerechten kunnen per lidstaat aanzienlijk verschillen.

Sommige gerechten kunnen een zeer algemeen werkterrein hebben of juist op uiteenlopende gebieden gespecialiseerd zijn, zoals bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, handelsbetrekkingen, familiezaken.

Daarnaast heeft elke lidstaat een zogenoemd stelsel van rechtsmiddelen, dat wil zeggen dat de rechtzoekenden de mogelijkheid hebben te vragen om een nieuwe behandeling bij een hoger gerecht van een zaak waarover al een uitspraak is gedaan.

Als u op de vlag van een lidstaat klikt, vindt u informatie over de rechtsstelsels van het betrokken land en krijgt u antwoord op de vraag welke gerechten bevoegd zijn op het gebied van het burgerlijk recht en het handelsrecht.

Als u op het pictogram "Gemeenschapsrecht" klikt, vindt u informatie over het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Als u op het pictogram "Internationaal recht" klikt, vindt u met name informatie over het Europese Hof voor de rechten van de mens.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 04-11-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk