Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija

Pēdējo reizi atjaunots: 15-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas

Liela tiesu daudzveidība

Visās dalībvalstīs ir virkne tiesu ar katrai strikti noteiktu kompetenci.

Dalībvalstu tieslietu sistēmas ir ļoti atšķirīgas, atspoguļojot attiecīgās valsts tieslietu tradīciju atšķirības.

Tomēr, vispārīgi runājot, divus tiesu veidus var atrast katrā dalībvalstī:

 • tiesas, kas soda par noziedzīgiem nodarījumiem, kas veikti pret personu, īpašumu vai sabiedrību (piemēram, slepkavība, zādzība, vandālisms utt.). Šīs tiesas var piespriest sodu, un tās dēvē par krimināltiesām;
 • tiesas, kurās tiek risināti strīdi starp privātpersonām vai uzņēmumiem (šķiršanās, īres jautājumi, atlaišana no darba utt.), proti - civiltiesas. Citas tiesas, piemēram, administratīvās vai nodokļu tiesas, var risināt strīdus starp fiziskām personām vai uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Civiltiesību koncepcija un dažādo tiesu pilnvaras katrā dalībvalstī var ievērojami atšķirties.

Noteiktām tiesām var būt ļoti vispārīga kompetence, vai, tieši pretēji, tās var specializēties dažādās jomās, piemēram, darba tiesību strīdi, komerciālas saistības vai ģimenes jautājumi.

Turklāt katrā dalībvalstī ir pārsūdzības sistēma, kas paredz iespēju lūgt lietu, kas jau ir izskatīta, pārskatīt augstāka līmeņa tiesā.

Uzklikšķinot uz dalībvalstu karodziņiem, iespējams atrast vērtīgu informāciju par to tiesību sistēmām, ieskaitot aprakstu par tiesām ar kompetenci izskatīt civiltiesību un komerctiesību strīdus.

Uzklikšķinot uz ikonu „Kopienas tiesības”, iespējams atrast informāciju par Eiropas Kopienu tiesu.

Uzklikšķinot uz ikonu „Starptautiskās tiesības”, iespējams atrast informāciju par starptautiskajām tiesām, ieskaitot Eiropas Cilvēktiesību tiesu.

Pēdējo reizi atjaunots: 15-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste