Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskorraldus

Viimati muudetud: 15-02-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskorraldus - Üldteave

Palju eri kohtuid

Kõigis liikmesriikides on rida kohtuid, mille pädevus on kindlaks määratud.

Liikmesriikide kohtusüsteemid on väga erinevad, peegeldades riikide kohtutraditsioonide erinevust. 

Üldiselt on siiski igas liikmesriigis kaht liiki kohtuid:

 • kohtud, mis karistavad isikute, vara või ühiskonna vastu toimepandud kuritegude eest (nt mõrv, vargus, vandalism jne); sellised kohtud võivad määrata karistusi ja neid kutsutakse kriminaalkohtuteks;
 • kohtud, mis lahendavad füüsiliste isikute või äriühingute vahelisi vaidlusi (abielulahutus, probleemid rendiga, töölt vabastamine jne) ja mida nimetatakse tsiviilkohtuteks. Sellised kohtud nagu haldus- või maksukohtud lahendavad füüsiliste isikute või ettevõtete ja riigiasutuste vahelisi vaidlusi.

Tsiviilõiguse kontseptsioon ja erinevate kohtute volitused võivad liikmesriigiti märkimisväärselt erineda.

Kohtutel võib olla väga üldine pädevus või nad võivad olla vastupidi spetsialiseerunud eri valdkondadele, näiteks töövaidlustele, kaubandussuhetele või pereasjadele. 

Kõigis liikmesriikides on lisaks olemas apellatsioonisüsteem, mis võimaldab taotleda asja, milles on kohtuotsus juba tehtud, läbi vaatamist kõrgema astme kohtus.

Liikmesriikide lippudel klõpsates saate kasulikku teavet nende õigussüsteemide kohta, sealhulgas kohtute kirjeldus, kelle pädevuses on tsiviil- ja kaubandusasjad.

Ikoonil „Ühenduse õigus” klõpsates saate teavet Euroopa Ühenduste Kohtu kohta.

Ikoonil „Rahvusvaheline õigus” klõpsates saate teavet rahvusvaheliste kohtute, sealhulgas Euroopa Inimõiguste Kohtu kohta.

Viimati muudetud: 15-02-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik