Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Οργάνωση της δικαιοσύνης

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Οργάνωση της δικαιοσύνης - Γενικές Πληροφορίες

Μια μεγάλη ποικιλία δικαστηρίων.

Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρύ φάσμα δικαιοδοτικών οργάνων, με άλλα λόγια δικαστηρίων, το καθένα από τα οποία διαθέτει σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες

Τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία που αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές εθνικές παραδόσεις στον τομέα της δικαιοσύνης.
Γενικά, ωστόσο, μπορεί να διακρίνει κανείς σε κάθε κράτος μέλος δύο κατηγορίες δικαστικών οργάνων :
 • Αυτά που επιβάλλουν κυρώσεις για πράξεις που πλήττουν τα πρόσωπα, τα αγαθά και την κοινωνία (για παράδειγμα, ανθρωποκτονίες, κλοπές, βανδαλισμοί κλπ). Τα δικαστήρια αυτά μπορούν να επιβάλουν ποινές και ονομάζονται ποινικά ή κατασταλτικά.
 • Αυτά που εκδικάζουν διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων (ένα διαζύγιο, μια μισθωτική διαφορά, μια απόλυση κλπ) και είναι τα αστικά δικαστήρια. Άλλα δικαστήρια, διοικητικά και φορολογικά, εκδικάζουν άλλες διαφορές μεταξύ των ιδιωτών ή των επιχειρήσεων και των δημοσίων αρχών.

Η έννοια του αστικού δικαίου και οι αρμοδιότητες των διαφόρων δικαστηρίων μπορούν να ποικίλλουν σημαντικά από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Ορισμένα δικαστήρια ενδέχεται να έχουν πεδίο δραστηριότητας πολύ γενικό ή, αντιθέτως, εξειδικευμένο σε διαφόρους τομείς, όπως, για παράδειγμα, οι εργατικές διαφορές, οι εμπορικές σχέσεις, οι οικογενειακές υποθέσεις.
Επιπλέον, κάθε κράτος οργανώνει το αποκαλούμενο σύστημα ενδίκων μέσων, δηλαδή τη δυνατότητα όσων προσφεύγουν στα δικαστήρια να ζητήσουν την εκ νέου εκδίκαση μιας υπόθεσης που έχει ήδη εκδικαστεί, από ανώτερο δικαστήριο.
Κάνοντας κλικ στις σημαίες των κρατών μελών, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστικά συστήματά τους, και ιδίως παρουσίαση των αρμοδίων δικαστηρίων στον τομέα του αστικού και του εμπορικού δικαίου.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο « Κοινοτικό δίκαιο », μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο « Διεθνές δίκαιο », μπορείτε να βρείτε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο