Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Generelle oplysninger

De mange forskellige domstole og andre dømmende myndigheder.

Alle medlemsstater råder over en vifte af dømmende myndigheder, dvs. domstole og andre retsinstanser med hver deres nøje definerede kompetence.

Medlemsstaternes retssystemer udviser stor variation, hvilket afspejler de meget forskellige traditioner, der findes på retsområdet.

Generelt er det dog muligt i hver medlemsstat at sondre mellem to forskellige kategorier af dømmende myndigheder:

 • Myndigheder, der pådømmer overgreb mod personer eller ejendom eller samfundet som sådant (f.eks. mord, tyveri, hærværk). En sådan myndighed kan idømme straf og kaldes en strafferet.

 • Myndigheder, der afgør tvister mellem privatpersoner eller virksomheder (f.eks. skilsmisse, problemer i forbindelse med lejemål, afskedigelse). En sådan myndighed kaldes en civilret. Andre domstole, de være sig administrative eller skatteretlige, kan afgøre tvister mellem privatpersoner eller virksomheder og de offentlige myndigheder.

Begrebet civilret og de forskellige domstoles kompetence kan variere meget fra én medlemsstat til en anden.

Visse domstole har et meget generelt arbejdsområde, mens andre derimod er specialiserede på forskellige områder som f.eks. arbejdskonflikter, handelsspørgsmål, familieanliggender.

Desuden har hver medlemsstat sit eget system af ankemuligheder, dvs. de muligheder, som dømte har for at få en sag, hvori der allerede er faldet dom, prøvet ved en højere domstol.

Ved at klikke på medlemsstaternes flag finder du en række nyttige oplysninger om de forskellige landes retssystem, navnlig en præsentation af de kompetente domstole på civil- og handelsområdet.

Ved at klikke på ikonen i "EU-ret" finder du oplysninger om De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Ved at klikke på ikonen "International ret" får du oplysninger om bl.a. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige