Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví

Poslední aktualizace: 15-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Obecné informace

Celá řada soudů a tribunálů

Všechny členské státy mají řadu soudů, každý s jasně vymezenou pravomocí.

Soudní systémy členských států jsou velmi odlišné a odrážejí rozdíly ve vnitrostátních soudních tradicích.

Obecně řečeno však lze v každém členském státě rozlišit dva typy soudů:

 • soudy, které projednávají trestné činy proti osobám, majetku nebo společnosti (např. vraždu, krádež, vandalství atd.); tyto soudy mohou uložit trest a označují se jako trestní soudy;
 • soudy, které řeší spory mezi soukromými osobami nebo firmami (rozvod, problém s nájmem, propuštění atd.) a jsou občanskými soudy. Jiné soudy, např. správní nebo daňové, mohou řešit spory mezi soukromými osobami nebo firmami a státními orgány.

V jednotlivých členských státech se koncept občanského práva a pravomoci různých soudů mohou lišit.

Některé soudy mohou mít velmi obecnou pravomoc, nebo se mohou naopak specializovat na různé oblasti, např. pracovně-právní spory, obchodní vztahy nebo rodinné záležitosti.

Každý členský stát má navíc systém opravných prostředků umožňující žádat, aby případ, ve kterém již byl vydán rozsudek, znovu projednal vyšší soud.

Kliknutím na vlaječky členských států získáte užitečné informace o jejich právních systémech, včetně popisů soudů příslušných v občanskoprávních a obchodních věcech.

Kliknutím na ikonu „Právo Společenství“ získáte informace o Soudním dvoře Evropských společenství.

Kliknutím na ikonu „Mezinárodní právo“ získáte informace o mezinárodních soudech, včetně Evropského soudu pro lidská práva.

Poslední aktualizace: 15-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království