Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 01-03-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Pravo Skupnosti

Sodišče Evropskih skupnosti: sodišče za Evropo

Evropska unija sprejema svoje zakone in druge predpise. Naloga Sodišča Evropskih skupnosti je zagotoviti izvrševanje in razlago teh zakonov ter enotno uporabo v vseh državah članicah.

Sodišče sestavlja 25 sodnikov in 8 generalnih pravobranilcev. Njegov sedež je v Luksemburgu. Od leta 1989 mu pomaga Sodišče prve stopnje.

Uporabne informacije o delovanju in pristojnosti Sodišča lahko najdete na njegovi spletni strani.

Glavna pristojnost Sodišča v zvezi s civilnimi zadevami so zahteve za predhodno odločanje.

To je postopek, ki omogoča sodelovanje med Sodiščem in nacionalnimi sodišči, ki morajo sprejeti odločitve v sporih, povezanih z uporabo prava Skupnosti.

Če se pri nacionalnih sodiščih pojavi dvom o načinu uporabe prava Skupnosti, morajo zahtevati pojasnitev Sodišča, preden odločijo o zadevi. Zadevo lahko na Sodišče predloži samo nacionalno sodišče, vendar lahko stranke v sporu v roku dveh mesecev predložijo pisne pripombe, svoje argumente pa lahko predstavijo tudi ustno na obravnavi.

S tem je zagotovljeno, da se pravo Skupnosti razlaga in uporablja enotno po vsej EU. Sodišče Evropskih skupnosti odloča o pravu, kar pomeni, da pojasnjuje vsebino veljavnega prava Skupnosti. Nacionalno sodišče, na katero je odločba naslovljena, mora v sporu, ki ga obravnava, uporabljati pravo v skladu z razlago Sodišča Evropskih skupnosti brez spreminjanja ali izkrivljanja.

Nekatere pobude v zvezi z okviri sodnega sistema

Pravo Skupnosti ne ureja organizacije civilnih sodišč v državah članicah.

Na pobudo Evropske komisije je Svet sprejel direktivo o minimalnih pravilih glede pravne pomoči. Komisija je oktobra 2004 predložila predlog direktive o mediaciji.

Referenčni dokumenti

 • Predlog Direktive o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (COM/2004/0718 konč.)
 • Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj
 • Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih
 • Zelena knjiga o nadomestnih načinih reševanja sporov v civilnem in gospodarskem pravu (COM/2002/0196 konč.)

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 01-03-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo