Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Közösségi jog

Utolsó frissítés: 01-03-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Közösségi jog

Az Eurpai Közösségek Bírósága: bíróság Európa számára

Az Európai Közösségek Az Európai Unió maga határozza meg saját jogi normáit és jogszabályait. A Bíróság feladata a jogszabályok betartatása és azok értelmezése, valamint annak biztosítása, hogy minden tagállamban egységes módon alkalmazzák azokat.

A Bíróság tagjait 25 bíró és nyolc főtanácsnok alkotja. A Bíróság székhelye Luxembourgban van. 1989 óta az Elsőfokú Bíróság is segíti a munkáját.

A Bíróság működéséről és hatásköréről minden hasznos tájékoztatást megtalál a honlapján.

A polgári bíráskodás szempontjából a Bizottság fő hatásköre az előzetes döntéshozatal iránti kérelmekre vonatkozik.

Ez az eljárás együttműködési mechanizmust hoz létre a Bíróság és a nemzeti joghatóságok között, amelyeknek dönteniük kell olyan vitákban, ahol a közösségi jogot kell alkalmazniuk.

Ha a nemzeti bíróságoknak kétségeik támadnak a közösségi jog alkalmazása tekintetében, felvilágosítást kérhetnek a Bíróságtól a határozathozatal előtt. A Bírósághoz csak a nemzeti joghatóságok fordulhatnak, de a perben álló személyek számára két hónap áll rendelkezésre észrevételeik írásbeli megfogalmazására, és a szóbeli meghallgatáson szóban is elmondhatják érveiket.

Ez a rendszer biztosítja a közösségi jog egységes értelmezését és homogén alkalmazását az Unió egész területén. A Bíróság jogi kérdésben határoz, ami azt jelenti, hogy meghatározza a jogi helyzetet a közösségi jog szempontjából. A nemzeti joghatóságnak – a válasz címzettjének – a Bíróság értelmezése szerint, annak módosítása vagy eltorzítása nélkül kell a választ a jogvitára alkalmaznia.

Néhány kezdeményezés az igazságügy szervezése keretében

A közösségi jog nem szabályozza a tagállamok polgári bírósági szervezetét.

Az Európai Bizottság kezdeményezésére a Tanács irányelvet fogadott el a költségmentességre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról. A Bizottság 2004 októberében a közvetítésről szóló irányelvre irányuló javaslatot nyújtott be.

Hivatkozott dokumentumok

 • Irányelvre irányuló javaslat a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól (COM/2004/0718 végleges)
 • A Tanács 2004/80/EK irányelve (2004. április 29.) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről
 • A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról
 • Zöld könyv polgári és kereskedelmi ügyekben az alternatív vitarendezésről (COM/2002/0196 végleges)

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Közösségi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 01-03-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság