Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 25-01-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Yhteisön oikeus

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin: yhteinen eurooppalainen tuomioistuin

Euroopan unioni laatii omat oikeusnorminsa eli lainsäädäntönsä. Yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on tulkita näitä lakeja ja varmistaa niiden noudattaminen ja yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa.

Yhteisöjen tuomioistuimessa on 25 tuomaria ja kahdeksan julkisasiamiestä. Tuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Vuodesta 1989 lähtien sitä on avustanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Yhteisöjen tuomioistuimen toiminnasta ja toimivallasta annetaan kattavasti tietoja tuomioistuimen verkkosivuilla.

Yksityisoikeuden näkökulmasta yhteisöjen tuomioistuimen pääasiallinen toimivalta koskee ennakkoratkaisuja.

Ennakkoratkaisumenettely on yhteistyökeino yhteisöjen tuomioistuimen ja sellaisten kansallisten tuomioistuinten välillä, joiden on ratkaistava riita-asioita, joihin joudutaan soveltamaan yhteisön oikeutta.

Jos kansallinen tuomioistuin on epävarma yhteisön oikeuden soveltamisesta, sen on pyydettävä yhteisöjen tuomioistuimelta selvennystä ennen tuomion antamista. Vain kansalliset tuomioistuimet voivat pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, mutta riita-asian osapuolilla on kaksi kuukautta aikaa esittää kirjalliset huomautuksensa ja he voivat myös esittää perusteluitaan suullisesti suullisessa käsittelyssä.

Tämä järjestelmä takaa sen, että yhteisön oikeutta tulkitaan ja sovelletaan samalla lailla kaikkialla unionin alueella. Yhteisöjen tuomioistuin antaa ratkaisun oikeuskysymyksistä eli lausuu, minkä sisältöinen kyseessä oleva yhteisön oikeuden normi on. Kansallinen tuomioistuin, jolle ratkaisu on osoitettu, on velvollinen soveltamaan kyseisessä tuomioistuimessa vireillä olevaan riitaan oikeusnormia yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan mukaisesti sitä muuttamatta tai siitä poikkeamatta.

Muutamia oikeuslaitokseen liittyviä aloitteita

Yhteisön oikeus ei sääntele riita-asioista vastaavaa tuomioistuinlaitosta jäsenvaltioissa.

Neuvosto on antanut Euroopan komission aloitteesta direktiivin oikeusavun vähimmäisvaatimuksista. Komissio on esittänyt sovittelua koskevan direktiiviehdotuksen lokakuussa 2004.

Viiteasiakirjat

« Oikeuslaitos - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-01-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta