Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 01-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Právo Společenství

Soudní dvůr Evropských společenství: jeden soud pro Evropu

Evropská unie vydává vlastní právní předpisy a nařízení. Úkolem Soudního dvora je dohlížet na dodržování těchto právních předpisů, vykládat je a zajistit jejich jednotné uplatňování ve všech členských státech.

Soudní dvůr tvoří 25 soudců a 8 generálních advokátů. Jeho sídlem je Lucemburk. Od roku 1989 mu v jeho činnosti napomáhá Soud prvního stupně.

Veškeré užitečné informace o fungování a pravomoci Soudního dvora naleznete na jeho internetové stránce.

V občansko-právních věcech Soudní dvůr svoji pravomoc uplatňuje hlavně v řízení o předběžné otázce.

Jedná se o řízení umožňující spolupráci mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy, které musejí rozhodnout spory týkající se uplatňování práva Společenství.

Jestliže mají vnitrostátní soudy pochybnosti ohledně uplatňování práva Společenství, musejí se před vydáním konečného rozhodnutí obrátit na Soudní dvůr se žádostí o objasnění. Na Soudní dvůr se může obrátit pouze vnitrostátní soud, ale strany sporu mají k dispozici dva měsíce na to, aby písemně předložily své připomínky, a své argumenty mohou rovněž uplatnit ústně při jednání.

Tento systém zajišťuje jednotný výklad a jednotné uplatňování práva Společenství v rámci celé EU. Soudní dvůr rozhoduje ve věcech práva, tj. určuje právní předpis Společenství relevantní pro danou věc.

Některé iniciativy spojené s organizací soudnictví

Právo Společenství neupravuje organizaci občanského soudnictví v členských státech.

Na základě iniciativy Evropské komise přijala Rada směrnici o minimálních pravidlech pro právní pomoc. V říjnu 2004 Komise předložila návrh směrnice o zprostředkování.

Referenční dokumenty

 • Návrh směrnice o některých aspektech zprostředkování v občanských a obchodních záležitostech (KOM/2004/0718 v konečném znění)
 • Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů
 • Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech
 • Zelená kniha o alternativních způsobech řešení sporů v oblasti občanského a obchodního práva (KOM/2002/0196 v konečném znění)

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 01-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království