Eiropas Komisija > ETST > Uzturlīdzekļu prasības > Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunots: 30-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Uzturlīdzekļu prasības - Slovēnija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko saskaņā ar Slovēnijas likumdošanu nozīmē “apgādība” un “apgādības saistības”? 1.
2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt apgādības pabalstu? 2.
3. Kuros gadījumos ir piemērojama Slovēnijas likumdošana? 3.
4. Ja Slovēnijas likumdošana nav piemērojama, kuru likumdošanu Slovēnijas tiesas piemēros? 4.
5. Vai apgādājamajam ir jāpiesakās speciālā organizācijā, valsts pārvaldes iestādē vai tiesā, lai saņemtu apgādību? 5.
5.A. Kā es varu pieteikties apgādības saņemšanai no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes vai tiesas? 5.A.
6. Vai prasība var tikt celta radinieka, tuvinieka vai nepilngadīga bērna vārdā? 6.
7. Kuras tiesas kompetence tā ir? 7.
8. Vai prasības iesniedzējam nepieciešams izmantot starpnieku, lai celtu prasību tiesā? 8.
9. Vai prasības iesniedzējam ir jāmaksā par prasības iesniegšanu tiesā? Ja jā, cik lielas ir iespējamās izmaksas? Ja prasītāja nodrošinājums ir nepietiekams, vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību, lai segtu procesa izmaksas? 9.
10. Kāda veida apgādību tiesa var noteikt? Ja tiek noteikts pabalsts, kādā veidā tas tiks aprēķināts? Vai tiesas lēmums var tikt pārskatīts, lai ņemtu vērā izmaiņas dzīvošanas izmaksās vai ģimenes apstākļos? 10.
11. Kādā veidā un kam tiks maksāts apgādības pabalsts? 11.
12. Ja par apgādību atbildīgais nevēlas labprātīgi maksāt pabalstu, kas jādara, lai piespiestu viņu to darīt? 12.
13. Vai eksistē organizācija vai valsts pārvaldes iestāde, kas var palīdzēt man iegūt apgādības kompensāciju? 13.
14. Vai viņi var nomainīt apgādības pabalsta parādnieku un maksāt paši apgādības pabalstu pilnā vai daļējā apmērā viņa vai viņas vietā? 14.
15. Vai prasības iesniedzējs var saņemt palīdzību no organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes? 15.
16. Ja jā, tad kā iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi? 16.
17. Kāda veida palīdzību prasītājs var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes? 17.
18. Vai prasītājs var tieši adresēt prasību organizācijā vai valsts pārvaldes iestādē? 18.
19. Ja jā, tad kā ir iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi? 19.
20. Kāda veida palīdzību prasītājs var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes? 20.

 

1. Ko saskaņā ar Slovēnijas likumdošanu nozīmē “apgādība” un “apgādības saistības”?

Apgādība, kas prasa tiešas un ētiskas attiecības starp tuviem ģimenes locekļiem, ir viena no vissvarīgākajām  ģimenes tiesību normām.

Apgādības saistības vai pabalsts ir ģimenes tiesību norma, kas pamatojas uz vienu no tā pamatprincipiem: ģimenes solidaritāte un abpusēja palīdzība ģimenes locekļiem. Apgādības pabalstus parasti maksā brīvprātīgi, pamatā personisko saišu dēļ starp ģimenes locekļiem, bet tos var arī piespriest īstenot tiesas.

Slovēnijā termins ‘apgādība’ (preživnina) ietver (bijušo) laulāto, bērnu un vecāku uzturēšanu (preživljanje). Tāpat kā vispārējā ‘uzturēšanas’ un ‘atbalsta’ nozīme, tā arī nosaka pabalstu, ko tiesas piespriež maksāt bērniem. Tādējādi tā ietver visu, ko persona ir juridiski saistīta veltīt savu bērnu vai laulātā dzīvošanas vajadzībām. Terminu var arī izmantot attiecībā uz vecāku uzturēšanu, kuriem nav pietiekamu līdzekļu sevis uzturēšanai un kuru bērniem tādēļ ir saistības viņus uzturēt. Tas var arī attiekties uz naudas summu, kas piešķirta uzturēšanai.

Kurām personām ir jāmaksā apgādības pabalsts citai personai?

 1. vecāki maksā bērniem (Laulību un ģimenes attiecību likuma 103. un 123. pants (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR) – tas arī attiecas uz adoptētu bērnu vecākiem;
 2. bērni maksā vecākiem (ZZZDR 124. pants) – tas arī attiecas uz adoptētiem bērniem;
 3. laulātajam vai neprecētajam partnerim ir saistības apgādāt sava laulātā drauga/draudzenes vai neprecētā partnera bērnu, ja bērns ir nepilngadīgs un dzīvo ar viņu, izņemot, ja viņa laulātais draugs vai draudzene vai partneris vai otrs vecāks bērnu spēj apgādāt (ZZZDR 127. pants);
 4. laulātais draugs, kuram nav līdzekļu dzīvošanai un darba, bet ne savas vainas dēļ, ir tiesīgs uz apgādību no otra laulātā puses tiktāl, cik tas ir iespējams no otra laulātā puses (ZZZDR 50. un 81. pants);
 5. neatkarīgs laulātais draugs drīkst prasīt apgādību šķiršanās tiesvedībā un arī aizpildot īpašu iesniegumu gada laikā pēc šķiršanās, kas jau ir stājusies spēkā (ZZZDR 81.a pants).

2. Līdz kādam vecumam bērns var saņemt apgādības pabalstu?

Vecākiem ir saistības apgādāt savu bērnu līdz pilngadības sasniegšanai, ja viņš/viņa regulāri apmeklē izglītības iestādi. Tomēr, ja bērns regulāri apmeklē izglītības iestādi saskaņā ar īpašu mācību kārtību (“izredni studij”), vecākiem ir arī jāuztur viņu pēc pilngadības sasniegšanas vismaz līdz divdesmit sešu gadu vecumam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Kuros gadījumos ir piemērojama Slovēnijas likumdošana?

Attiecības starp vecākiem un bērniem tiek aplūkotas saskaņā ar tās valsts likumdošanu, kuras pilsoņi viņi ir.

Ja vecāki un bērni ir dažādu valstu pilsoņi, ir piemērojama tās valsts likumdošana, kurā tie pastāvīgi dzīvo. Ja vecāki un bērni ir dažādu valstu pilsoņi un pastāvīgi nedzīvo tajā pašā valstī, ir piemērojama tās valsts likumdošana, kuras pilsonis ir bērns (Privātā starptautiskā likuma un procedūru likuma 42. pants (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku - ZMZPP).

4. Ja Slovēnijas likumdošana nav piemērojama, kuru likumdošanu Slovēnijas tiesas piemēros?

Skatīt 3. punktu.

5. Vai apgādājamajam ir jāpiesakās speciālā organizācijā, valsts pārvaldes iestādē vai tiesā, lai saņemtu apgādību?

Ja vecāki kopā nedzīvo vai vairāk kopā nedzīvos, viņi vienojas par kopīgā bērna apgādību. Ja viņi paši nevienojas, Sociālās apdrošināšanas nodaļa (Center za socialno delo) palīdzēs viņiem panākt vienošanos. Ja vecāki joprojām nevienojas par kopīgā bērna apgādību pat ar Sociālās apdrošināšanas nodaļas palīdzību, tiesa šo jautājumu izlems pēc viena no vecāku pieprasījuma.

5.A. Kā es varu pieteikties apgādības saņemšanai no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes vai tiesas?

Īpašs darbinieks ielūgs pāri uz konsultāciju Sociālās apdrošināšanas nodaļā ne vēlāk kā 15 dienas pēc ierosinātās šķiršanās nokārtošanas vai iesnieguma par šķiršanos saņemšanas. Šajā tikšanās reizē darbinieks īpaši centīsies panākt, lai pāris nokārtotu savstarpējās attiecības ar kopīgajiem bērniem. Darbinieks vai darbiniece pierakstīs atklāto informāciju vai panākto vienošanos tikšanās laikā un tikšanās beigās prasīs pārim to parakstīt. Pamatojoties uz šiem pierakstiem, darbinieks vai darbiniece rakstīs ziņojumu, ko Sociālās apdrošināšanas nodaļa nosūtīs tai tiesai, kura ir kompetenta izlemt par šo jautājumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

6. Vai prasība var tikt celta radinieka, tuvinieka vai nepilngadīga bērna vārdā?

Prasību bērna vārdā var celt bērna juridiskais pārstāvis.

7. Kuras tiesas kompetence tā ir?

Vietējā tiesa (Civilprocesa likuma – ZPP – 32. pants), kurai ir vispārēja vietēja jurisdikcija atbildētāja labā, t.i., tiesa, kuras teritorijā atbildētājs īslaicīgi vai pastāvīgi dzīvo (ZPP 47. pants). Tomēr strīdos par juridisko apgādību, kur prasītājs ir persona, kas pieprasa apgādību (ZPP 50. pants), jurisdikcija attiecas ne tikai uz tiesu ar vispārēju vietēju jurisdikciju, bet arī uz tiesu, kuras teritorijā prasītājs īslaicīgi vai pastāvīgi dzīvo.

8. Vai prasības iesniedzējam nepieciešams izmantot starpnieku, lai celtu prasību tiesā?

Jā, vispirms prasītājam jādodas uz Sociālās apdrošināšanas nodaļu. Ja tur nav iespējams panākt vienošanos, viņš vai viņa var prasīt tiesai izlemt par bērna apgādību. Pie iesniegumiem, ko tiesā iesniedzis viens no vecākiem, ir jāpievieno apstiprinājums no Sociālās apdrošināšanas nodaļas, ka vecāki ir mēģinājuši ar nodaļas palīdzību vienoties par bērna apgādību.

9. Vai prasības iesniedzējam ir jāmaksā par prasības iesniegšanu tiesā? Ja jā, cik lielas ir iespējamās izmaksas? Ja prasītāja nodrošinājums ir nepietiekams, vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību, lai segtu procesa izmaksas?

Lai iesniegtu iesniegumu par apgādības saņemšanu, jums ir jāsamaksā tiesas nodeva  250 punktu vērtībā, kas ir SIT 4750,00. Puse, kurai ir finansiālas grūtības, drīkst pieprasīt bezmaksas juridisko palīdzību vai atbrīvojumu no tiesas nodevu un tiesvedības izmaksu segšanas. Bezmaksas juridisko palīdzību reglamentē Bezmaksas juridiskās palīdzības likums (Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP), kas paredz šādas palīdzības piešķiršanas nosacījumus un tās apjomu (tiesības saņemt līdzekļus, lai segtu juridiskās palīdzības izmaksas pilnībā vai daļēji un saņemt atbrīvojumu no tiesvedības izmaksu segšanas). Ir arī iespējams faktiskajā tiesvedībā pašiem pieprasīt atbrīvojumu no tiesas nodevu segšanas vai atbrīvojumu no tiesvedības izmaksu segšanas; piemērojamie nosacījumi ir noteikti ZPP 168. un 169. pantā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Kāda veida apgādību tiesa var noteikt? Ja tiek noteikts pabalsts, kādā veidā tas tiks aprēķināts? Vai tiesas lēmums var tikt pārskatīts, lai ņemtu vērā izmaiņas dzīvošanas izmaksās vai ģimenes apstākļos?

Apgādība tiek noteikta kā ikmēneša maksājama summa iepriekš un to var pieprasīt no brīža, kad ir iesniegts iesniegums. Summu nosaka, ņemot vērā prasītāja vajadzības un parādnieka materiālās un finansiālās iespējas. Aprēķinot apgādības summu bērniem, tiesai ir jārīkojas tā, lai tā nodrošinātu bērna vislabākās intereses, nosakot līmeni, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu bērna apmierinošu fizisko un garīgo attīstību. Apgādībā ir jāietver bērna dzīvošanas izmaksas, īpaši mājokļa, pārtikas, apģērba, apavu, aprūpes un aizsardzības, izglītības, izglītošanas, atpūtas, izklaides un citu īpašo vajadzību izmaksas. Pēc prasītāja vai parādnieka pieprasījuma tiesa var palielināt, samazināt vai atcelt apgādības summu, ja ir sprieduma izpildes rīkojums, ja ir izmaiņas prasītāja vajadzībās vai parādnieka iespējās, kas kalpoja par pamatu noteikt apgādības summu (ZZZDR 129., 129a, 131c un 132. pants).

11. Kādā veidā un kam tiks maksāts apgādības pabalsts?

Apgādības pabalstu maksā par pašreizējo mēnesi līdz noteiktam datumam tajā mēnesī tam no vecākiem, kurā apgādībā bērns atrodas. Ja samaksa aizkavējas, likumā noteiktie soda naudas procenti arī ir maksājami.

12. Ja par apgādību atbildīgais nevēlas labprātīgi maksāt pabalstu, kas jādara, lai piespiestu viņu to darīt?

Civiltiesas tiesu izpildītāju birojā ir jāiesniedz iesniegums par lēmuma izpildi saskaņā ar Likumu par sprieduma izpildi civillietās un prasību nodrošināšanu (Zakon o izvršbi in zavarovanju).

Lapas augšmalaLapas augšmala

13. Vai eksistē organizācija vai valsts pārvaldes iestāde, kas var palīdzēt man iegūt apgādības kompensāciju?

Jā, tas ir Slovēnijas Republikas valsts garantijas un uzturlīdzekļu fonds (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije). (Likums par Slovēnijas Republikas valsts garantiju un uzturlīdzekļu fondu - ZJSRS -  oficiālais laikraksts Nr. 25/1997, saskaņā ar grozījumiem.)

14. Vai viņi var nomainīt apgādības pabalsta parādnieku un maksāt paši apgādības pabalstu pilnā vai daļējā apmērā viņa vai viņas vietā?

Fonds maksā bērna juridiskajam pārstāvim apgādības pabalsta vietā līdz kārtējā mēneša 15. datumam. Bērnam ir atļauts saņemt aizvietošanas maksājumu, ja tas ir piešķirtais apgādības pabalsts saskaņā ar galīgo tiesas lēmumu, pagaidu tiesas rīkojumu vai vienošanos, kas panākta Sociālās apdrošināšanas nodaļā, un parādnieks nespēj samaksāt ar noteikumu, ka bērns vēl nav sasniedzis 18 gadu vecumu un ir Slovēnijas Republikas pilsonis, un tur pastāvīgi dzīvo, vai ir ārvalsts pilsonis, kas pastāvīgi dzīvo Slovēnijā un viņa tiesības ir noteiktas attiecīgā abpusējā starptautiskā vienošanās vai savstarpējā vienošanās. Bērnam ir atļauts saņemt aizvietošanas maksājumus, ja izpildes tiesvedība saskaņā ar likumiem, kas reglamentē prasību izpildi un nodrošināšanu, ir bijusi neveiksmīga vai ilgst vairāk nekā trīs mēnešus. Tiesības ir iegūtas no pirmās mēneša dienas, kas seko tam mēnesim, kurā iesniegums tika iesniegts.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Aizvietošanas pabalsta apmērs ir šāds:

 • bērniem līdz 6 gadu vecumam: SIT 14167,
 • bērniem vecumā no 6 līdz 4 gadiem: SIT 15 583,
 • bērniem, kas vecāki par 14 gadiem: SIT 18 416.

Ja apgādības pabalsts ir mazāks par iepriekšminēto apmēru, aizvietošanas pabalsts ir vienāds ar apgādības pabalstu, kas piešķirts saskaņā ar tiesas lēmumu, pagaidu tiesas rīkojumu vai vienošanos. Ja kāds pabalsts tiek maksāts, aizvietošanas pabalsts tiek attiecīgi samazināts.

15. Vai prasības iesniedzējs var saņemt palīdzību no organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes?

Saskaņā ar bezmaksas juridiskās palīdzības sistēmu jūs drīkstat saņemt palīdzību, kas ietver juridisku konsultāciju, juridisku pārstāvību un citus likumā noteiktos juridiskos pakalpojumus. Ja bērns pabalstu nesaņem, viņa juridiskais pārstāvis drīkst iesniegt iesniegumu Slovēnijas Republikas valsts garantiju un uzturlīdzekļu fondā, lai izmantotu savas tiesības uz aizvietošanas pabalstu.

16. Ja jā, tad kā iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi?

Bezmaksas juridisko palīdzību var saņemt, rakstot iesniegumu īpašām nodaļām, kas atrodas pie rajonu tiesām, par bezmaksas juridiskās palīdzības piešķiršanu. Iesniegumi Slovēnijas Republikas valsts garantiju un uzturlīdzekļu fondam ir jānosūta uz šādu adresi:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

17. Kāda veida palīdzību prasītājs var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes?

Bezmaksas juridiskā palīdzība ietver juridisku konsultāciju, juridisku pārstāvību un citus likumā noteiktos juridiskos pakalpojumus. Slovēnijas Republikas valsts garantiju un uzturlīdzekļu fonds veic aizvietošanas maksājumus un tad pieprasa atmaksāšanu no apgādības parādnieka.

18. Vai prasītājs var tieši adresēt prasību organizācijā vai valsts pārvaldes iestādē?

Jā. 

19. Ja jā, tad kā ir iespējams sazināties ar šo organizāciju vai valsts pārvaldes iestādi?

Jūs varat tieši sazināties ar Slovēnijas Republikas valsts garantiju un uzturlīdzekļu fondu šādā adresē:

  Jamstveni sklad Republike Slovenije

  Kotnikova ulica 28

  1000 Ljubljana

  Tel: +386 1 472 09 90

  Fakss: + 386 1 472 09 91

vai, ja apgādības prasītājs ir ārvalsts pilsonis, ar starpniekiestādes palīdzību savā valstī, kā noteikts ANO konvencijā par apgādības pabalsta atmaksāšanu no ārzemēm.

20. Kāda veida palīdzību prasītājs var saņemt no šīs organizācijas vai valsts pārvaldes iestādes?

Skatīt atbildi uz 17. jautājumu.

« Uzturlīdzekļu prasības - Vispārīgas ziņas | Slovēnija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 30-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste