Europeiska Kommissionen > ERN > Underhållsskyldighet > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 06-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Underhållsskyldighet - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


” Min före detta man bor i ett land utanför EU och betalar inte underhållsbidraget. Vad ska jag göra?”

För att förmå en person som är underhållsskyldig och som är bosatt i ett land utanför EU att betala måste du vända dig till domstol eller annan myndighet i den stat där du har begärt verkställighet av domen om underhåll. Det finns internationella konventioner som gör det lättare att driva in underhållsbidrag i utlandet:

 • New York-konventionen English - français av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet. Det är en FN-konvention som innehåller ett system för samarbete mellan myndigheter i de stater som har ratificerat konventionen.
 • Haagkonventionen från 1958 (en - fr) om erkännande och verkställighet av avgöranden om underhåll till barn och Haagkonventionen från 1973 (en - fr) om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet. Konventionerna innehåller regler om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar och om beviljande av rättshjälp (se ämnet ”Rättshjälp - Allmän information”).
 • Haagkonventionerna från 1956 (en - fr) och 1973 (en - fr) om tillämplig lag för underhållsskyldighet. Enligt konventionerna ska lagen i det land där barnet eller den som har rätt till bidraget har hemvist (eller är bosatt om personen har flyttat) tillämpas för underhållsskyldighet. Det finns emellertid vissa undantag:
  • Den lag som ska tillämpas för underhållsskyldighet mellan frånskilda eller separerade makar är lagen som tillämpades på skilsmässan eller hemskillnaden.
  • Den lag som ska tillämpas enligt konventionen får sättas åt sidan om den uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen i en stat.
  • Den underhållsskyldige kan invända mot ett krav på underhåll från en släkting eller make om han eller hon inte är betalningsskyldig lagen i det land där de båda är medborgare eller där han eller hon har hemvist.

  De båda konventionerna skiljer sig åt på vissa punkter:

  Till börjanTill början

  • Konventionen från 1956 gäller endast tillämplig lag för underhåll till barn. Konventionen från 1973 gäller däremot även underhållsskyldighet på grund av andra familjeband, äktenskap och samboskap, inklusive underhållsskyldighet gentemot utomäktenskapliga barn.
  • Konventionen från 1956 är tillämplig endast om den lag som ska tillämpas är lagen i en avtalsslutande stat. Konventionen från 1973 är ” universell” , det vill säga den gäller även om den lag som ska tillämpas är lagen i ett stat som inte är ansluten till konventionen.
Dessa skillnader ger ofta upphov till problem för de inblandade. Dessutom kompletterar inte de fem konventionerna varandra och de gör det inte möjligt att snabbt och effektivt hitta en underhållsskyldig som försöker smita undan sitt underhållsansvar. Därför planeras en översyn av konventionerna och att slå samman dem i en allmän konvention om underhållningsskyldighet.

Referensdokument

 • New York-konventionen English - français av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet
 • Konventionen (en - fr) om erkännande och verkställighet av avgöranden om underhåll till barn (Haagkonferensen för internationell privaträtt)
 • Konventionen (en - fr) om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet (Haagkonferensen för internationell privaträtt)
 • Konventionen (en - fr) om tillämplig lag för underhåll till barn (Haagkonferensen för internationell privaträtt)
 • Konventionen (en - fr) om tillämplig lag för underhållsskyldighet (Haagkonferensen för internationell privaträtt)

« Underhållsskyldighet - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 06-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket