Evropska komisija > EPM > Zahtevki za vzdrževanje > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 06-08-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Zahtevki za vzdrževanje - Mednarodno pravo

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


„Ne dobim izplačane svoje preživnine od preživninskega zavezanca iz države nečlanice.“

Če želite od preživninskega zavezanca iz države zunaj Evropske unije zahtevati izplačilo preživnine, se morate obrniti na sodišča države, kjer želite doseči izvršitev sodbe. Mednarodne konvencije, ki so naštete spodaj, so vam lahko v pomoč pri izvršbi vašega zahtevka za preživnino v tujini.

 • Newyorška konvencija English - français z dne 20. junija 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini (Združeni narodi) določa ureditev upravnega sodelovanja med pristojnimi organi;
 • Haaški konvenciji iz leta 1958 English - français in 1973 English - français o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v zvezi s preživninskimi obveznostmi določata ureditev med pogodbenicami za vzajemno priznavanje in izvrševanje ter pravila, ki se uporabljajo za pravno pomoč (glej „Pravna pomoč - Splošne informacije“);
 • Haaški konvenciji iz leta 1956 English - français in 1973 English - français o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti, dajeta prednost pravu običajnega prebivališča zadevnega otroka ali preživninskih upravičencev na splošno (ali pravu države novega običajnega prebivališča v primeru spremembe običajnega prebivališča). Vendar obstaja več izjem:

  Na vrh straniNa vrh strani

  • pravo, ki ureja preživninske obveznosti med zakoncema, ki sta razvezana ali ločena, je pravo, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze ali ločitev;
  • uporabo prava, določenega s Konvencijo, je mogoče zavrniti samo, če je očitno v nasprotju z javnim redom;
  • v primeru preživninske obveznosti med osebami, ki so v daljnem sorodstvu ali v svaštvu, lahko zavezanec ugovarja zahtevku upravičenca na podlagi dejstva, da v skladu s pravom njunega skupnega državljanstva ali pravom običajnega prebivališča zavezanca takšna obveznost ne obstaja.

  Poleg tega se Konvenciji razlikujeta v določenih točkah:

  • Konvencija iz leta 1956 določa pravo, ki se uporablja za preživninske obveznosti samo glede otrok, medtem ko se Konvencija iz leta 1973 uporablja za preživninske obveznosti, ki izhajajo iz družinskega razmerja, starševstva, zakonske zveze ali svaštva, vključno s preživninsko obveznostjo do nezakonskega otroka.
  • Konvencija iz leta 1956 se uporablja samo, če je pravo, ki je bilo določeno, pravo države pogodbenice, medtem ko je Konvencija iz leta 1973 univerzalna, saj se uporablja tudi, če je pravo, ki se uporablja, pravo države nepogodbenice.

Te razlike povzročajo zaplete. Poleg tega se teh pet konvencij ne dopolnjuje in ne zagotavljajo hitrega in učinkovitega načina za ugotavljanje zavezancev, ki se skušajo izogniti svojim obveznostim. Zato se obravnava možnost za izvedbo splošnega pregleda teh obveznosti, da bi se jih vključilo v novo splošno konvencijo o preživninskih obveznostih.

Referenčni dokumenti

 • Newyorška konvencija English - français z dne 20. junija 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini (Združeni narodi);
 • Konvencija English - français o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v zvezi s preživninskimi obveznostmi do otrok (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu);
 • Konvencija English - français o priznavanju in izvrševanju odločb v zvezi s preživninskimi obveznostmi (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu);
 • Konvencija English - français o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti do otrok (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu);
 • Konvencija English - français o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti (Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu).

« Zahtevki za vzdrževanje - Splošne informacije | Mednarodno pravo - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-08-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo