comisia europeană > RJE > Stabilirea dreptului de întreţinere > Drept internaţional

Ultima actualizare: 06-08-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Stabilirea dreptului de întreţinere - Drept internaţional

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


„Nu reuşesc să obţin plata pensiei de întreţinere de la cineva dintr-un stat nemembru.”

Pentru a obliga un debitor al obligaţiei de întreţinere dintr-un stat aflat în afara Uniunii Europene să achite cheltuielile de întreţinere, trebuie să faceţi apel la instanţele statului în care solicitaţi executarea hotărârii judecătoreşti. Convenţiile internaţionale, cum sunt cele incluse în lista de mai jos, vă pot asista în executarea obligaţiei legale de întreţinere în străinătate.

 • Convenţia de la New York English - français din data de 20 iunie 1956 privind recuperarea plăţii pensiei de întreţinere în străinătate (Naţiunile Unite) stabileşte acordurile de cooperare administrativă între autorităţile competente;
 • Convenţiile de la Haga din 1958 English - français şi 1973 English - français privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor legate de obligaţiile de întreţinere stabilesc acorduri între părţile contractante pentru recunoaşterea, executarea şi regulile reciproce aplicabile asistenţei judiciare (a se vedea „Asistenţa judiciară – Informaţii generale”)
 • Convenţiile de la Haga din 1956 English - français şi 1973 English - français privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere acordă prioritate legii din ţara obişnuită de reşedinţă a copilului în cauză, sau legii creditorilor plăţii pensiei de întreţinere în general (sau legea noii ţări de reşedinţă obişnuită în cazul schimbării domiciliului obişnuit). Totuşi, există o serie de excepţii:
  • Legea care guvernează obligaţiile de întreţinere dintre soţii care sunt divorţaţi sau separaţi este legea aplicabilă divorţului sau separării;
  • Se poate refuza aplicarea legii desemnate de Convenţie numai în cazul în care aceasta este în mod clar incompatibilă cu ordinea publică;
  • În cazul unei obligaţii de întreţinere între persoanele care au legături de rudenie în linie colaterală sau prin alianţă, debitorul poate contesta o creanţă a creditorului pe motiv că nu există nici o obligaţie conform legii naţionalităţii comune a acestora sau a legii din ţara obişnuită de reşedinţă a debitorului.

  În plus, cele două Convenţii diferă cu privire la anumite puncte:

  SusSus

  • Convenţia din 1956 determină legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere doar cu privire la copii, în timp ce Convenţia din 1973 se aplică obligaţiilor de întreţinere care decurg dintr-o relaţie familială, descendenţă, căsătorie sau înrudire prin alianţă, inclusiv obligaţia de întreţinere în ceea ce priveşte copiii nelegitimi;
  • Convenţia din 1956 se aplică doar dacă legea desemnată este cea a unui stat contractant, în timp ce Convenţia din 1973 este universală prin faptul că se aplică chiar dacă legea aplicabilă este cea a unui stat necontractant.
Aceste divergenţe dau naştere unor complicaţii. În plus, cele cinci Convenţii nu sunt complementare şi nu furnizează un mijloc rapid şi eficient de urmărire a debitorilor care încearcă să se sustragă obligaţiilor lor. Din aceste motive, se ia în considerare posibilitatea realizării unei analize generale a obligaţiilor respective şi reunirea acestora într-o nouă convenţie generală cu privire la obligaţiile de întreţinere.

Documente de referinţă

 • Convenţia de la New York English - français din data de 20 iunie 1956 privind recuperarea pensiei de întreţinere în străinătate (Naţiunile Unite);
 • Convenţia English - français privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor legate de obligaţiile de întreţinere faţă de copii (Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat);
 • Convenţia English - français privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor legate de obligaţiile de întreţinere (Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat);
 • Convenţia English - français privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere faţă de copii (Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat);
 • Convenţia English - français privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere (Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat).
 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit