Európai Bizottság > EIH > Tartási igények > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 06-08-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Tartási igények - Nemzetközi jog

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


„Nem tudom kikényszeríteni, hogy harmadik országban megfizessék a tartásdíjamat."

Annak érdekében, hogy egy, az Európai Unión kívüli államban élő adóst a tartás megfizetésére lehessen kényszeríteni, annak az államnak a bíróságához kell fordulni, ahol az ítéletet végre kívánják hajtatni. Az alábbiakban felsorolt nemzetközi egyezmények segíthetnek a külföldi tartási követelések végrehajtásában.

 • A tartásdíj külföldön való behajtásáról szóló, 1956. június 20-i New York-i egyezmény English - français (Egyesült Nemzetek) meghatározza a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti közigazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket;
 • A tartási követelésekkel kapcsolatos határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1958 English - français. és 1973 English - français. hágai egyezmények megállapítják a szerződő felek között a kölcsönös elismerés és végrehajtás vonatkozásában alkalmazandó rendelkezéseket és a jogsegélyre alkalmazandó szabályokat (lásd „Jogsegély – Általános információk”);
 • A tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1956 English- français. és 1973 English - français. hágai egyezmények az érintett gyermek vagy általánosságban a tartásra jogosultak szokásos tartózkodási helye szerinti jognak (illetve a szokásos tartózkodási hely megváltozása esetében az új szokásos tartózkodási hely szerinti ország jogának) biztosítanak elsőbbséget. Ez alól azonban számos kivétel van:

  Lap tetejeLap teteje

  • Az elvált vagy különélő házastársak közötti tartási kötelezettségegekre irányadó jog a válásra vagy a különélésre alkalmazandó jog;
  • Az Egyezmény által ekként kijelölt jog alkalmazása csak akkor utasítható el, ha az nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen a közrenddel;
  • Oldalági vagy egyéb rokoni viszonyban lévő személyek közötti tartási kötelezettség esetén az adós megtámadhatja a jogosult által benyújtott követelést azon az alapon, hogy a közös állampolgárságuk szerinti jog vagy az adós szokásos tartózkodási helye szerinti jog alapján nem áll fenn ilyen kötelezettség.

  Ezen túlmenően két ponton eltér a két egyezmény:

  • Az 1956. évi egyezmény csak a gyermekekre vonatkozó tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogot határozza meg, míg az 1973. évi egyezmény a családi, szülői jogviszonyból, házasságból vagy egyéb rokoni viszonyból eredő tartási kötelezettségekre – beleértve a házasságon kívül született gyermek tekintetében fennálló tartási kötelezettséget is – vonatkozik;
  • Az 1956. évi egyezményt csak akkor kell alkalmazni, ha a kijelölt jog egy szerződő állam joga, míg az 1973. évi egyezmény egyetemes a tekintetben, hogy azt akkor is alkalmazni kell, ha az alkalmazandó jog egy nem szerződő állam joga.

Ezek az eltérések bonyodalmakhoz vezetnek. Az öt egyezmény ráadásul nem is egészíti ki egymást, továbbá nem biztosít gyors és hatékony módszereket a kötelezettségeik alól kibújni próbáló adósok felkutatására. Ezen okokból kifolyólag fontolóra veszik e kötelezettségek általános felülvizsgálatának elvégzését és azoknak egy, a tartási kötelezettségekről szóló új, általános egyezménybe történő belefoglalását.

Referenciadokumentumok

 • 1956. június 20-i New York-i egyezmény English - français a tartásdíj külföldön való behajtásáról (Egyesült Nemzetek);
 • Egyezmény English - français a gyermekek felé fennálló tartási kötelezettségekkel kapcsolatos határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia);
 • Egyezmény English - français a tartási kötelezettségekkel kapcsolatos határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia);
 • Egyezmény English - français a gyermekek felé fennálló tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia);
 • Egyezmény English - français a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia).

« Tartási igények - Általános információk | Nemzetközi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 06-08-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság