Euroopa Komisjon > EGV > Elatisnõuded > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 16-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Elatisnõuded - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


„Kolmandas riigis elav isik ei maksa mulle elatist.”

Selleks et sundida isikut, kes elab riigis, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, maksma elatist, tuleb pöörduda selle riigi kohtusse, kus soovitakse kohtuotsust täide viia. Allpool loetletud rahvusvaheliste konventsioonide abil saate nõuda elatist välismaalt.

 • 20. juuni 1956. aasta New Yorgi (ÜRO) konventsioonis English - français välisriigist ülalpidamise taotlemise kohta on sätestatud pädevate asutuste vahelise halduskoostöö korraldus;
 • 1958. English - français. ja 1973. aasta English - français Haagi konventsioonides, mis käsitlevad ülalpidamiskohustusega seotud kohtulahendite tunnustamist ja täitmist, on sätestatud osalisriikide vaheline vastastikuse tunnustamise ja täitmise korraldus ja õigusabi suhtes kohaldatavad eeskirjad (vt „Õigusabi - üldteave”);
 • Ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse 1956. English - français ja 1973. aasta English - français Haagi konventsioonides, seatakse üldiselt esikohale lapse või ülalpidamiskohustuslase alalise elukoha riigi õigus (või alalise elukoha muutumisel selle riigi õigus, kus asub uus alaline elukoht). Siiski on ka mitmeid erandeid:
  • Lahutatud või lahus elavate abikaasade vahelist ülalpidamiskohustust reguleeriv õigus on abielulahutuse või lahuselu suhtes kohaldatav õigus;

  • Konventsioonis sätestatud õiguse kohaldamisest võib keelduda üksnes juhul, kui see on ilmselgelt vastuolus avaliku korraga;

  • Kui ülalpidamiskohustus on isikute vahel, kes on külgjoones sugulased või hõimlased, võib kohustatud isik elatisnõude vaidlustada põhjendusel, et kõnealune kohustus puudub nende ühise kodakondsusjärgse riigi või kohustatud isiku alalise elukoha riigi õiguses.
  Lisaks erinevad kõnealused kaks konventsiooni teatud punktides:
  • 1956. aasta konventsioonis määratletakse üksnes laste ülalpidamiskohustuse suhtes kohaldatav õigus, samas kui 1973. aasta konventsiooni kohaldatakse peresuhetest, vanemaks olemisest, abielust või hõimlusest tuleneva ülalpidamiskohustuse suhtes, sh väljaspool abielu sündinud lapse ülalpidamiskohustus;
  • 1956. aasta konventsiooni kohaldatakse üksnes juhul, kui määratud õigus on osalisriigi õigus, samas kui 1973. aasta konventsioon on universaalne ja seda kohaldatakse isegi juhul, kui kohaldatav õigus on mitteliikmesriigi õigus.

Kõnealused lahknevused põhjustavad raskusi. Lisaks ei ole kõnealused viis konventsiooni üksteist täiendavad ning ei anna kiireid ja tõhusaid vahendeid, et leida üles kohustatud isikud, kes püüavad oma kohustuste täitmisest kõrvale hoida. Seetõttu on kavandatud kõnealuste kohustuste üldine läbivaatamine ja nende lülitamine uude üldisesse ülalpidamiskohustusi käsitlevasse konventsiooni.

Allikad

 • 20. juuni 1956. aasta New Yorgi (ÜRO) konventsioon English - français välisriigist ülalpidamise taotlemise kohta;
 • Laste ülalpidamiskohustuste suhtes tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon English - français (Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents);
 • Ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon English - français (Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents);
 • Laste ülalpidamiskohustusele kohaldatava õiguse konventsioon English - français (Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents);
 • Ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse konventsioon English - français (Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents).

« Elatisnõuded - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 16-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik