Európska komisia > EJS > Nárok na výživné > Mad'arsko

Posledná úprava: 29-07-2004
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Nárok na výživné - Mad'arsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Na tejto stránke čoskoro nájdete užitočné informácie o tejto téme.
Dovtedy môžete navštíviť nasledujúce stránky alebo zaslať Vaše otázky na adresu:

Igazságügyi Minisztérium (HU)
Magyar ugyved portal (HU)
Magyar ország közjegyzöi kamara (HU)« Nárok na výživné - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

Posledná úprava: 29-07-2004

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo