comisia europeană > RJE > Stabilirea dreptului de întreţinere

Ultima actualizare: 21-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Stabilirea dreptului de întreţinere - Informaţii generale

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


„Nu reuşesc să obţin plata pensiei de întreţinere.”

Pentru a obliga la plată, trebuie să intentaţi o acţiune în instanţă.

Legea cere membrilor aceleiaşi familii să ofere asistenţă reciprocă fundamentată pe solidaritatea din cadrul familiei: părinţii au obligaţia de a-şi hrăni, educa şi întreţine copiii; în unele state membre, copiii trebuie să îşi ajute părinţii în caz de nevoie; soţul/soţia divorţat(ă) este obligat să plătească cheltuielile de întreţinere fostului soţ/fostei soţii care are custodia copiilor.

Această obligaţie este îndeplinită, în general, sub forma unei sume lunare numită pensie de întreţinere. Instanţa stabileşte suma care trebuie plătită şi condiţiile în care aceasta poate varia, însă îl poate scuti pe un părinte de această obligaţie, dacă acesta îşi asumă răspunderea de a asigura locuinţa, hrana şi întreţinerea unui copil.

În principiu, plăţile pensiilor de întreţinere sunt personale şi nu pot fi transferate altei persoane.

Dacă plăţile pensiilor de întreţinere nu vă sunt plătite la timp, puteţi intenta imediat o acţiune în instanţă pentru a cere executarea plăţii (a se vedea Executarea hotărârilor judecătoreşti).

În unele state membre, puteţi solicita un ordin de poprire pentru suma pensiei de întreţinere faţă de sumele plătite debitorului de către alte persoane (spre exemplu, angajatorul sau banca).

Dacă procedurile civile de executare nu determină rezultatul dorit, în unele situaţii puteţi avea dreptul de a cere instanţei obţinerea plăţii pensiei de întreţinere prin intermediul autorităţilor naţionale de percepere a taxelor.

În cele din urmă, unele state membre dispun de fonduri publice, în cazul în care un creditor nu efectuează plata pensiei de întreţinere.

Puteţi găsi informaţii privind procedurile de care dispune o ţară în legătură cu executarea plăţilor de întreţinere şi privind autorităţile competente făcând clic pe steagul ţării respective.

Puteţi găsi informaţii cu privire la executarea plăţilor pensiilor de întreţinere într-un alt stat membru făcând clic pe icoana Drept comunitar.

De asemenea, puteţi găsi informaţii privind convenţiile internaţionale făcând clic pe icoana Drept internaţional.

SusSus

Ultima actualizare: 21-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit