Komisja Europejska > EJN > Roszczenia alimentacyjne

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Roszczenia alimentacyjne - Informacje ogólne

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


„Nie mogę uzyskać należnego swiadczenia alimentacyjnego".

Aby wyegzekwować płatnosć, należy wystąpić na drogę sądową.

Prawo wymaga, aby członkowie tej samej rodziny swiadczyli sobie wzajemną pomoc na zasadzie solidarnosci rodzinnej: rodzice muszą żywić, kształcić i utrzymywać swoje dzieci. W niektórych państwach członkowskich dzieci muszą pomagać rodzicom w razie potrzeby. Rozwiedziony małżonek jest zobowiązany do płacenia alimentów byłemu małżonkowi, który sprawuje pieczę nad ich wspólnymi dziećmi.

Obowiązek ten jest zazwyczaj realizowany poprzez miesięczne płatnosci zwane alimentami. Sąd okresla kwotę oraz warunki dokonywania w niej zmian, ale może zwolnić rodzica z tego obowiązku, jesli zobowiąże się on do wzięcia dziecka pod swój dach, żywienia i utrzymywania go.

Płatnosci swiadczeń alimentacyjnych są z zasady przypisane do osoby i nie mogą być przeniesione na żadną inną osobę.

Jesli powstają zaległosci w płaceniu należnych alimentów, można niezwłocznie wystąpić na drogę sądową, aby wyegzekwować płatnosć (patrz Wykonywanie orzeczeń).

W niektórych państwach członkowskich można zażądać zajęcia kwoty swiadczenia alimentacyjnego z kwot należnych dłużnikowi ze strony innych osób (np. pracodawcy czy banku).

Jesli cywilne postępowanie egzekucyjne nie przyniesie pożądanego rezultatu, w pewnych okolicznosciach można zwrócić się do sądu o wyegzekwowanie alimentów za posrednictwem krajowego aparatu skarbowego.

Wreszcie, niektóre państwa członkowskie mają fundusze publiczne, które są dostępne w przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia swiadczeń alimentacyjnych nie wywiązuje się z tego obowiązku.

Informacje o dostępnym w danym kraju postępowaniu w sprawie egzekwowania należnych swiadczeń alimentacyjnych oraz o własciwych organach można uzyskać, klikając na flagę danego państwa.

Informacje na temat egzekwowania należnych swiadczeń alimentacyjnych w innym państwie członkowskim można uzyskać, klikając na ikonę „Prawo wspólnotowe”.

Ponadto informacje na temat konwencji międzynarodowych można uzyskać, klikając na ikonę „Prawo międzynarodowe'.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania