Europese Commissie > EJN > Alimentatievorderingen

Laatste aanpassing: 30-07-2004
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alimentatievorderingen - Algemene informatie

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


"Mijn alimentatie wordt niet betaald."

Om betaling af te dwingen van uw "alimentatieplichtige" zult u een beroep moeten doen op de rechter.

Als uitdrukking van de solidariteitsgedachte in het gezin verplicht de wet de gezinsleden elkaar wederzijds bij te staan: de ouders voorzien in de behoeften van hun kinderen op het gebied van voeding, opvoeding en onderhoud; de kinderen moeten naar behoefte hun ouders ondersteunen; de gescheiden echtgenoot moet de ex-echtgenoot aan wie de kinderen zijn toegewezen, een uitkering tot onderhoud betalen.

Aan deze onderhoudsverplichting wordt over het algemeen gevolg gegeven door betaling van een maandelijkse som gelds, "alimentatie" genoemd. De rechter bepaalt het bedrag en de voorwaarden voor herziening daarvan. Hij kan echter de ouder die zich ertoe verbindt zijn kind te huisvesten, voeden en onderhouden, daarvan vrijstellen.

In beginsel zijn alimentatievorderingen onvervreemdbaar, dat wil zeggen dat zij niet aan een andere begunstigde kunnen worden overgedragen.

Als sprake is van achterstand in de betaling van uw alimentatie, kunt u snel een inningsprocedure aanspannen tegen de in gebreke gebleven schuldenaar (zie thema "Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen").

In sommige lidstaten hebt u zelfs de mogelijkheid voor het bedrag van de alimentatie beslag te doen leggen op geld van de schuldenaar dat onder derden berust (bijv. de werkgever of de bank).

Als de burgerlijke procedure inzake tenuitvoerlegging geen resultaat oplevert, kunt u er belang bij hebben wanneer de wet daarin voorziet, de vordering tot inning van de alimentatie door een overheidsinstantie te laten instellen.

Tenslotte is het van belang te weten dat er in verschillende lidstaten fondsen van de overheid zijn die de alimentatie kunnen betalen in plaats van de in gebreke gebleven schuldenaar.

Klik op de vlaggen van de lidstaten voor informatie over de procedures inzake de inning van alimentatie en de bevoegde autoriteiten in de afzonderlijke lidstaten.

Door op het pictogram "Gemeenschapsrecht" te klikken, vindt u informatie over de wijze waarop u een alimentatievordering kunt instellen in een andere lidstaat.

Via het pictogram "Internationaal recht" kunt u informatie vinden over internationale verdragen op dit gebied.

SLEUTELWOORDEN

Alimentatievordering, bijstand, inning, verdrag, verordening, alimentatie, tenuitvoerlegging, procedure

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-07-2004

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk