Kummissjoni Ewropea > NGE > Talbiet ta’manteniment

L-aħħar aġġornament: 02-03-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Talbiet ta’manteniment - Informazzjoni Ġenerali

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


"Ma nistax nikseb il-ħlas tal-manteniment tiegħi."

Sabiex iġġiegħel li jsir il-ħlas, trid tieħu passi bil-qorti.

Il-liġi titlob li membri ta’ l-istess familja jagħtu assistenza lil xulxin fuq il-bażi ta’ solidarjetà familjari: il-ġenituri għandhom jitimgħu, jedukaw u jmantnu lil uliedhom; f’xi Stati Membri t-tfal għandhom jgħinu lill-ġenituri tagħhom f’każ ta’ bżonn; persuna ddivorzjata hija obbligata tħallas il-manteniment lil ex-konjuġi li jkollu/jkollha l-kustodja ta’ uliedhom.

Dan l-obbligu ġeneralment ikun sodisfatt b’pagament mensili magħruf bħala l-manteniment. Il-qorti tiffissa l-ammont tal-pagament u kondizzjonijiet għall-varjazzjoni tiegħu iżda tista’ teżenta ġenitur minn dak l-obbligu jekk hu jew hi jintrabtu li jipprovdu abitazzjoni, jitimgħu u jmantnu lill-wild.

Fil-prinċipju, il-ħlasijiet tal-manteniment huma personali u ma jistgħux jiġu trasferiti lil ħaddieħor.

Jekk il-pagamenti tal-mantentiment tiegħek qegħdin b’lura tista’ immedjatament tieħu passi bil-qorti sabiex tinforza l-ħlas (ara L-infurzar ta’ deċiżjonijiet tal-qorti).

F’xi Stati Membri tista’ titlob ordni ta’ sekwestru għall-ammont ta’ manteniment kontra ammonti pagabbli lid-debitur minn persuni oħra (eż. min jimpjegah jew mill-bank).

Jekk il-proċedimenti ta’ l-infurzar ċivili ma jipproduċux ir-riżultat mixtieq, f’ċerti ċirkostanzi tista’ tkun intitolat li tapplika lill-qorti biex il-manteniment jinġabar permezz ta’ l-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa.

Fl-aħħarnett, xi Stati Membri għandhom fondi pubbliċi disponibbli jekk kreditur tal-manteniment jonqos milli jħallas.

Tista’ ssib informazzjoni dwar il-proċeduri disponibbli f’pajjiż għall-infurzar ta’ pagamenti tal-manteniment u dwar l-awtoritajiet kompetenti billi tikklikkja fuq il-bandiera tal-pajjiż.

Tista’ ssib informazzjoni dwar l-infurzar ta’ ħlasijiet tal-manteniment fi Stat Membru differenti billi tikklikkja fuq l-ikona tal-liġi tal-Komunità.

Tista’ ssib ukoll informazzjoni dwar konvenzjonijiet internazzjonali billi tikklikkja fuq l-ikona tal-liġi Internazzjonali.

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 02-03-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit