Euroopa Komisjon > EGV > Elatisnõuded

Viimati muudetud: 08-10-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Elatisnõuded - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


„Mulle ei maksta elatist."

Elatise väljanõudmiseks peate pöörduma kohtusse.

Õiguse kohaselt peavad ühe perekonna liikmed perekonna solidaarsuse alusel üksteist vastastikku abistama: vanemad peavad oma lapsi toitma, andma neile hariduse ja neid ülal pidama; mõnes liikmesriigis peavad lapsed vajaduse korral abistama oma vanemaid; lahutatud abikaasa peab maksma elatist endisele abikaasale, kes on laste hooldaja.

Kõnealune kohustus täidetakse tavaliselt igakuiste maksetega, mida tuntakse elatisena. Kohus määrab makse summa ja selle muutmise tingimused, kuid võib vabastada vanema maksmise kohustusest, kui viimane kohustub andma lapsele peavarju, teda toitma ja ülal pidama.

Põhimõtteliselt on elatise maksed isiklikud ja neid ei saa teisele isikule üle anda.

Kui teile ei maksta elatist, võite elatise sissenõudmiseks pöörduda otse kohtusse (vt kohtuotsuste täitmine).

Mõnes liikmesriigis võite taotleda elatissumma kinnipidamist summadest, mida teised isikud (nt tööandja või pank) maksavad kohustatud isikule.

Kui täitemenetlus ei anna soovitud tulemust, on teil teatud juhtudel õigus taotleda kohtult elatise sissenõudmist riikliku maksuameti kaudu.

Mõnes liikmesriigis on olemas riiklik fond elatise maksmiseks juhul, kui kohustatud isik jätab elatise maksmata.

Lisateavet elatise sissenõudmise menetluste ja pädevate asutuste kohta eri riikides saate vastava riigi lipule klõpsates.

Teavet elatise sissenõudmise menetluste kohta eri liikmesriikides saate ikoonile „Ühenduse õigus” klõpsates.

Teavet rahvusvaheliste konventsioonide kohta saate ikoonile „Rahvusvaheline õigus” klõpsates.

Viimati muudetud: 08-10-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik