Evropská komise > ESS > Vyživovací (alimentační) pohledávka

Poslední aktualizace: 02-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Vyživovací (alimentační) pohledávka - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


„Není mi poskytováno výživné.“

Abyste vymohli plnění, budete muset podat u soudu žalobu.

Zákon vyžaduje, aby si členové jedné rodiny poskytovali vzájemnou pomoc na základě rodinné solidarity: rodiče jsou povinni poskytovat svým dětem výživu, výchovu a podporu; v některých členských státech mají děti povinnost zajistit svým rodičům výživu, jestliže ji potřebují; rozvedený manžel má vyživovací povinnost vůči bývalému manželovi, jemuž byly svěřeny do péče jejich děti.

Vyživovací povinnost je obecně plněna ve formě měsíčních plateb, tzv. výživného. Soud stanoví výši výživného a podmínky pro její úpravu, ale této povinnosti může zprostit rodiče, který poskytuje dítěti bydlení, stravu a další podporu.

Platby výživného jsou určeny konkrétní osobě a na žádnou jinou osobu je v zásadě nelze přenést.

Je-li povinný s platbami výživného v prodlení, můžete okamžitě podat u soudu návrh na výkon platby (viz Výkon soudních rozhodnutí).

V některých členských státech můžete požádat o příkaz k výběru výživného obstavením částek vyplácených povinnému jinými osobami (např. srážkou ze mzdy prováděnou zaměstnavatelem či přikázáním pohledávky bankou).

Nevede-li civilní řízení o výkonu soudního rozhodnutí k žádoucímu výsledku, jste za určitých okolností oprávněni požádat soud, aby bylo výživné vybíráno prostřednictvím státních finančních úřadů.

Některé členské státy mají pro případ, že osoba povinná k výživě tuto povinnost neplní, k dispozici veřejné prostředky, z nichž se výživné vyplácí.

Informace o postupech pro vymáhání plateb výživného a příslušných orgánech určitého státu naleznete po kliknutí na ikonku vlajky tohoto státu.

Informace o vymáhání plateb výživného v různých členských státech získáte po kliknutí na ikonku „Právo Společenství“.

Po kliknutí na ikonku „Mezinárodní právo“ se můžete také dozvědět informace o mezinárodních úmluvách.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království