Európai Bizottság > EIH > Tartási igények > Anglia és Wales

Utolsó frissítés: 04-01-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Tartási igények - Anglia és Wales

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

1. Mit takar Anglia és Wales jogában a „tartás” és a „tartási kötelezettség” fogalma?

A szülők fizethetnek tartást gyermekeik vagy a családban lévő bármely gyerek számára a gondozást végző személynek.

A szülők fizethetnek tartást a 18 év alatti gyerekeik részére. Kérelemre a 18 év feletti “gyerek” is kaphat a szülőktől tartásdíjat továbbtanulásra, amennyiben szakmát, foglalkozást vagy hivatást tanulnak, vagy különleges körülmények állnak fenn (1989.évi Gyermekekről szóló törvény , 1. jegyzék).

A gyermektartást a gyermekeiktől távol élő szülők fizetik a Gyermektartási Hivatalnak – ez egy olyan kormányzati hivatal, ami bírósági eljárás helyett közigazgatási eljárásban határozza meg a tartásdíjat – ha a gyermek 16 év alatti, vagy 19 év alatti és alapfokú nappali oktatásban vesz részt (iskolában, vagy azzal egyenértékű oktatási intézményben). Ezt a gondozó szülőnek vagy személynek fizetik ki. A gondozó szülő vagy személy fordul kérelemmel a Gyermektartási Hivatalhoz. A tartásdíj összegét a Gyermektartási Hivatal számítja ki. A heti befizetéseket a nem a gyermekkel lakó szülő teljesíti. A nem a gyermekkel lakó szülő is kezdeményezheti a tartásdíj fizetését.

Az elvált házastárs is fizethet tartást a másik házastárs számára.

Tartásdíjat mindkét házasfél számára lehet fizetni.

2. Hány éves korig kaphat a gyermek tartásdíjat?

Lásd a fenti 1. kérdésre adott választ. Az 1989. évi törvény 1. jegyzéke nem határoz meg korhatárt.

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit takar Anglia és Wales jogában a „tartás” és a „tartási kötelezettség” fogalma? 1.
2. Hány éves korig kaphat a gyermek tartásdíjat? 2.
3. Milyen esetekben kell Anglia és Wales jogát alkalmazni? 3.
4. Ha nem ez az irányadó jog, melyik jogot fogják az angliai és walesi bíróságok alkalmazni? 4.
Ha a tartást kérő és a kötelezett is Angliában és Walesben tartózkodik. Ha a tartást kérő és a kötelezett is Angliában és Walesben tartózkodik.
5. A kérelmezőnek a tartásért egy meghatározott szervezethez, kormányzati szervhez vagy bírósághoz kell fordulnia? 5.
5.a) Hogyan kell kérnem a tartás megállapítását e szervezettől vagy (helyi vagy központi) kormányzati szervtől és a kérelemre milyen eljárás irányadó? 5.a)
6. Elő lehet-e terjeszteni ilyen kérelmet rokon, családtag vagy kiskorú gyermek nevében? 6.
7. Amennyiben a kérelmezőnek bírósághoz kell fordulnia ügyével, hogyan állapíthatja meg, hogy melyik bíróság illetékes ügyében? 7.
8. A kérelmezőnek közvetítőn keresztül kell-e bírósághoz fordulnia (például ügyvéd, egy meghatározott szervezet vagy valamely [központi vagy helyi] kormányzati szerv közvetítésével)? Ha nem, milyen eljárással? 8.
9. Kell-e felperesnek illetéket fizetnie a bírósági ügyintézésért? Ha igen, mekkora azok valószínű összege? Amennyiben a felperes nem rendelkezik a szükséges anyagi eszközökkel, kérhet-e jogi segítséget az eljárás költségeinek fedezésére? 9.
10. Milyen tartást fog valószínűleg megítélni a bíróság? Ha valamely juttatást megítélnek, miként történik összegének megállapítása? Felülvizsgálható-e a bíróság határozata a megélhetési költségekben vagy a családi körülményekben bekövetkezett változások figyelembe vételére? 10.
11. Miként és kinek fogják a tartásdíjat fizetni? 11.
12. Ha a tartásra kötelezett önként nem fizet, milyen intézkedést lehet tenni a fizetés kikényszerítésére? 12.
13. Létezik olyan szervezet vagy (központi vagy helyi) kormányzati szerv, ami segíteni tud a tartás behajtásában? 13.
14. Ezek az adós helyébe léphetnek-e, és helyette megfizetik-e a tartásdíjat vagy annak egy részét? 14.
Ha a kérelmező Angliában és Walesben tartózkodik, és a tartásra kötelezett adós másik országban él: Ha a kérelmező Angliában és Walesben tartózkodik, és a tartásra kötelezett adós másik országban él:
15. Kérheti-e a kérelmező Angliában és Walesben valamely szervezet vagy (központi vagy helyi) kormányzati szerv segítségét ? 15.
16. Ha igen, miként lehet felvenni a kapcsolatot e szervezettel vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervvel? 16.
17. Milyen segítséget kaphat a kérelmező e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervtől? 17.
Ha a kérelmező egy másik országban tartózkodik, és a tartásra kötelezett adós Angliában és Walesben él: Ha a kérelmező egy másik országban tartózkodik, és a tartásra kötelezett adós Angliában és Walesben él:
18. Fordulhat-e a kérelmező Angliában és Walesben közvetlenül kérelemmel valamely szervezethez vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervhez ? 18.
19. Ha igen, miként lehet felvenni a kapcsolatot e szervezettel vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervvel? 19.
20. Milyen segítséget kaphat a kérelmező e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervtől? 20.
back

Lap tetejeLap teteje

3. Milyen esetekben kell Anglia és Wales jogát alkalmazni?

Anglia és Wales joga vonatkozik minden olyan esetre, amelyről Angliában és Walesben határoznak.

A gyermektartásdíjra a 2000. évi (Északír) Gyermektartási, nyugdíj és szociális biztonsági törvénnyel módosított, 1991. évi Gyermektartási rendelet vonatkozik.

Az 1991. évi Gyermektartási törvény alapján járó gyermektartás az Egyesült Királyság teljes területén alkalmazandó. A Gyermektartási Hivatal hatáskörébe tartozik a tartásdíj összegének megállapítása, ha a gyermeket gondozó szülő, a nem a gyermekkel lakó szülő és a gyermek szokásos tartózkodási helye is az Egyesült Királyságban van. A Gyermektartási Hivatal hatáskörrel rendelkezik abban az esetben is, ha a nem a gyermekkel lakó szülő szokásos tartózkodási helye nem az Egyesült Királyságban van, de a munkabéreket az Egyesült Királyságból fizető munkáltató alkalmazásában áll.

4. Ha nem ez az irányadó jog, melyik jogot fogják az angliai és walesi bíróságok alkalmazni?

Anglia és Wales bíróságai minden esetben Anglia és Wales jogát alkalmazzák. A következő törvényeket kell alkalmazni:

 • Az 1989. évi Gyermekekről szóló törvény 1. jegyzéke. A törvény pénzügyi támogatást biztosítanak a gyermek számára a High Court, vagy a County Court vagy a Magistrates’ (családi eljárásokkal foglalkozó) Court előtt. A kérelmet 18 év alatti gyerekek vonatkozásában lehet benyújtani.
 • Az 1973. évi Házassági törvény 23., 24/A., 27. szakasza és 10.szakaszának (2) bekezdése. A válást, a házasság érvénytelenítését vagy a bírósági szétválást kimondó határozat rendelkezhet időszakos vagy egyösszegű átalány fizetéséről bármelyik házastárs részére, és időszakos vagy egyösszegű átalány megfizetését a kérelmező számára és a család gyermeke javára, vagy pedig a család gyermeke részére (23. szakasz).
 • Az 1978. évi Belföldi eljárásokról és a családi eljárásokról szóló törvény 2., 6. és 7. szakasza.

Ha a tartást kérő és a kötelezett is Angliában és Walesben tartózkodik.

back

Lap tetejeLap teteje

5. A kérelmezőnek a tartásért egy meghatározott szervezethez, kormányzati szervhez vagy bírósághoz kell fordulnia?

A gyermek részére tartásdíj megállapításáért a kérelmezőnek a Gyermektartási Hivatalhoz kell fordulnia.

5.a) Hogyan kell kérnem a tartás megállapítását e szervezettől vagy (helyi vagy központi) kormányzati szervtől és a kérelemre milyen eljárás irányadó?

A gyermek részére tartásdíj megállapítása érdekében hívja az országos gyermektartási segélyvonalat a 08457 133 133 (az Egyesült Királyságon belülről) vagy a +44 151 227 2274 (az Egyesült Királyságon kívülről) telefonszámon. A vonalak hétfőtől péntekig bezárólag 8:00-20:00 óra között, szombaton 8:30-17:00 óra között élnek. Telefonon is előterjesztheti a gyermektartás iránti kérelmet, de kérhet igénylőlapot is. Tájékoztatást kell adnia a tartásra szoruló gyermekekről, a létező tartási megállapodásokról, és a gyermek gondozásának megosztására vonatkozó bármely megállapodás részleteiről. Ezt követően felveszik a kapcsolatot a másik szülővel, a tartásdíj összegének megállapításához szükséges információk beszerzése céljából.

A Gyermektartási Hivatal ingyenesen végzi el a gyermektartás megállapítását, a tartásdíjak beszedését, azok továbbítását a gondozó szülő vagy személy felé, valamint a tartási felelősség érvényre juttatását.

A következő bekezdések részletezik, hogy ki lehet jogosult a kérelem benyújtására:

back

Lap tetejeLap teteje

A gyermektartást a gyermekeiktől távol élő szülők fizetik a Gyermektartási Hivatalnak, ha a gyermek 16 év alatti, vagy 19 év alatti és alapfokú nappali oktatásban vesz részt (iskolában, vagy azzal egyenértékű oktatási intézményben). Ezt a gondozó szülőnek vagy személynek fizetik ki. A gondozó szülő vagy személy fordul kérelemmel a Gyermektartási Hivatalhoz. A tartásdíj összegét a Gyermektartási Hivatal számítja ki. A heti befizetéseket a nem a gyermekkel lakó szülő teljesíti. A nem a gyermekkel lakó szülő is kezdeményezheti a tartásdíj fizetését.

A jövedelemtől függő egyes szociális biztonsági ellátásokat (jövedelemkiegészítés, jövedelemalapú munkakeresési támogatás) igénylő, a gyermeket gondozó szülőt automatikusan tartásdíjat igénylőnek kell tekinteni, amennyiben ellenkezően nem nyilatkozik. Amennyiben nem kérik a tartásdíjat, ellátásukat csökkenteni lehet.

Amennyiben a gyermeket gondozó szülő nem igényel támogatást, a Gyermektartási Hivatal nem fogadhatja be a kérelmet, ha már egy létező tartási szabályozás érvényben van. Ide tartozik a 2003. március 3. előtt meghozott, időszakos tartásdíjra vonatkozó bírósági határozat, az ezen időponttól kezdődően meghozott, egy évnél nem régebbi bírósági határozatok, vagy az 1993. április 5. előtt megkötött írásbeli tartási megállapodások.

A létező tartási szabályozás nem akadályozza meg, hogy a szociális biztonsági ellátásban részesülő gondozó szülő gyermektartást kapjon. Amennyiben a tartásdíj összegét megállapítják, ez a létező tartási szabályozást érvényteleníti.

back

Lap tetejeLap teteje

Az 1989. évi Gyermekekről szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a tartás iránti kérelmet a bíróságnak kell beterjeszteni.

6. Elő lehet-e terjeszteni ilyen kérelmet rokon, családtag vagy kiskorú gyermek nevében?

A gyermek számára a gyermeket gondozó szülő vagy személy nevében bárki, például egy barát, rokon, jogi tanácsadó (például Angliában és Walesben ügyvéd) kérheti a tartásdíjat. A gondozó szülőnek vagy személynek fel kell erre hatalmaznia a kérelmet beterjesztő személyt, kivéve, ha ilyen jogosultsággal már – például egy ügyvédi meghatalmazás révén – rendelkeznek. Angliában és Walesben nem lehet a gyermek nevében előterjeszteni a kérelmet, mivel gyerekek saját jogon nem kérhetik a tartásdíj megállapítását.

A tartásdíjak kölcsönös végrehajtására vonatkozó kérelmet kizárólag a gyermek nevében, néhány esetben pedig az elvált házastárs nevében lehet előterjeszteni.

7. Amennyiben a kérelmezőnek bírósághoz kell fordulnia ügyével, hogyan állapíthatja meg, hogy melyik bíróság illetékes ügyében?

Az angliai és walesi kérelmezők a kérelmüket a helyi Magistrates’ vagy County Court előtt nyújthatják be. A címek megtalálhatók a telefonkönyvben, vagy a bírósági szolgáltatásokkal foglalkozó internetes oldalon English. A bíróság személyzete útbaigazítást ad, ha a kérelmet más bírósághoz kell benyújtani.

back

Lap tetejeLap teteje

8. A kérelmezőnek közvetítőn keresztül kell-e bírósághoz fordulnia (például ügyvéd, egy meghatározott szervezet vagy valamely [központi vagy helyi] kormányzati szerv közvetítésével)? Ha nem, milyen eljárással?

A gyermek részére tartásdíj megállapítására irányuló kérelem a Gyermektartási Hivatal által bonyolított adminisztratív eljárás.

A tartási határozatok kölcsönös végrehajtását kérelmezőknek nem szükséges a bírósági eljáráshoz ügyvéd igénybevétele, a tartásdíjak különféle nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján történő behajtásához. Anglia és Wales megfelelő központi hatósága a más országokból érkezett kérelmeket az azon területen illetékes Magistrates’ Court-nak küldi meg, amelyen a tartásra kötelezett lakik, vagy pedig az ügyben eredetileg eljárt bíróságra.

Az 1989. évi Gyermekekről szóló törvény alapján a kérelmek bíróságra beterjesztéséhez nem szükséges ügyvédi képviselet.

9. Kell-e felperesnek illetéket fizetnie a bírósági ügyintézésért? Ha igen, mekkora azok valószínű összege? Amennyiben a felperes nem rendelkezik a szükséges anyagi eszközökkel, kérhet-e jogi segítséget az eljárás költségeinek fedezésére?

A tartásdíjak behajtásához rendszerint nem szükséges jogi képviselet, és az esetek többségében illetéket sem kell fizetni, a County Court által hozott határozatok kivételével. Amennyiben kötelező a jogi képviselet, ahhoz jogi segítség áll rendelkezésre, de az egyes esetekben az anyagi helyzet és a rászorultság vizsgálatához kötött, lehetséges, hogy a kérelmezőnek viselnie kell a költségek egy részét.

back

Lap tetejeLap teteje

A Gyermektartási Hivatal ingyenesen végzi el a gyermektartás megállapítását, a tartásdíjak beszedését, azok továbbítását a gondozó szülő vagy személy felé, valamint a tartási felelősség érvényre juttatását.

10. Milyen tartást fog valószínűleg megítélni a bíróság? Ha valamely juttatást megítélnek, miként történik összegének megállapítása? Felülvizsgálható-e a bíróság határozata a megélhetési költségekben vagy a családi körülményekben bekövetkezett változások figyelembe vételére?

A tartásdíj behajtására a bíróság hozhat határozatot a gyermektartásra, a házastársi tartásra, vagy a gyermek-/házastársi tartásra kötelezésről. A bíróság elrendelhet időszakos fizetéseket, egyösszegű átalányfizetést, részletfizetést, biztosított időszakos fizetést. Az összeg megállapításakor az adott eset minden körülményét számításba veszik. Bármikor kérhető a bíróságtól a tartási határozat megváltoztatása.

Amennyiben a nem a gyermekkel lakó szülő heti nettó jövedelme legalább 200 GBP, a gyermektartást a nem a gyermekkel lakó szülő nettó jövedelme alapján számítják ki. A százalékos mértékek a következők: egy gyermek esetén 15%, két gyermek esetén 20%, és három vagy több gyermek esetén 25 %. Amennyiben a nem a gyermekkel élő szülő heti nettó jövedelme 100 GBP-t meghaladja, de a 200 GBP-t nem éri el, csökkentett mértéket alkalmaznak. Amennyiben a nem a gyermekkel élő szülő heti nettó jövedelme a 100 GBP-t nem éri el, egy 5 GBP átalányösszeget kell fizetnie.

back

Lap tetejeLap teteje

A fizetendő tartásdíj megállapításakor használt heti nettó jövedelmet csökkentik, ha a nem a gyermekkel lakó szülő jelenlegi családjában gyermeket nevel.

A tartásdíj összegének kiszámításakor csökkentőként kell figyelembe venni, ha a gyermek hetente legalább egy éjszakát a nem a gyermekkel lakó szülőnél tölt. (Például 52 éjszaka = egyhetedes csökkentés, 104 éjszaka = kéthetedes csökkentés.)

A tartásdíj összegének megállapításakor nem veszik figyelembe a gondozó szülő jövedelmét.

11. Miként és kinek fogják a tartásdíjat fizetni?

A fenti 1. kérdés sorolja fel a tartásdíjra jogosultakat.

Angliában és Walesben a bíróságok foglalkoznak a magánszemélyeknek járó fizetésekkel. Azonban az Egyesült Államokból érkező egyes fizetések feldolgozásában szerepet játszik a hatósági ügyvédek és közgyámok alkotmányos ügyekkel foglalkozó hivatalának tartási ügyek kölcsönös végrehajtásával foglalkozó részlege (REMO).

A Gyermektartási Hivatal végzi a tartásdíjak kiszámítását és beszedését. Rendszerint akkor kerül sor a tartásdíjak beszedésére, ha a gondozó személy jövedelemtámogatásban vagy jövedelemalapú munkakeresési támogatásban részesül, vagy bármelyik szülő ezt kéri. Ha a nem a gyermekkel lakó szülő a fizetésekkel elmarad, a Gyermektartási Hivatal megpróbálja biztosítani, hogy a teljes hátralékos gyerektartás megfizetésre kerüljön.

12. Ha a tartásra kötelezett önként nem fizet, milyen intézkedést lehet tenni a fizetés kikényszerítésére?

A tartásdíjak behajtására a bíróság elrendelheti, hogy a fizetést közvetlenül a bíróságra kell teljesíteni; elrendelhet egy adott fizetési módozatot; hozhat a jövedelmet letiltó határozatot; a bíróság meghatározott időtartamra szóló elzárás büntetést is kiszabhat.

back

Lap tetejeLap teteje

Ha a nem a gyermekkel lakó szülő nem teljesíti gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségét, a Gyermektartási Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a teljes hátralékos gyerektartás megfizetésre kerüljön. A Gyermektartási Hivatal egy sor jogosítvánnyal rendelkezik, amelyeket e célra használhat. Ezek közé tartozik a jövedelemből történő közvetlen letiltás (jövedelemletiltó határozat) és bírósági intézkedések megtétele (érvényre juttatási kereset). Végül a bíróságtól lehet azt is kérni, hogy vegye el a nem a gyermekkel élő szülő vezető engedélyét, vagy akár azt is, hogy ítélje elzárásra.

Amennyiben a nem a gyermekkel lakó szülő nem a megfelelő határidőre teljesíti a fizetést, a Gyermektartási Hivatal a heti tartásdíj 25%-ának megfelelő összegű bírsággal sújthatja. Ezt minden olyan hétre fel lehet számítani, amikor a nem a gyermekkel lakó szülő nem, vagy késve fizet. Ezt a pénzt nem fizetik ki tartásdíjként a gondozó szülőnek vagy személynek, hanem visszatartják az állam részére a Hivatal végrehajtással felmerült pótlólagos költségeinek fedezésére.

13. Létezik olyan szervezet vagy (központi vagy helyi) kormányzati szerv, ami segíteni tud a tartás behajtásában?

A gyermek részére tartásdíj megállapítására a Gyermektartási Hivatal a megfelelő szervezet.

14. Ezek az adós helyébe léphetnek-e, és helyette megfizetik-e a tartásdíjat vagy annak egy részét?

A gyermektartás vonatkozásában a Gyermektartási Hivatal csak azt a pénzt tudja továbbítani, amelyet adott esetben megkap. A Hivatal nem tudja kifizetni – saját maga, vagy a nem a gyermekkel élő szülő helyett – a tartásdíjat vagy annak egy részét.

back

Lap tetejeLap teteje

Ha a gyermeket gondozó szülő vagy személy kap jövedelemkiegészítést (beleértve a minimumjövedelemre nyújtott garanciát is) vagy jövedelemalapú munkakeresési támogatást, a támogatásuk kifizetésével együtt kapják meg a gyermektartást. Ilyen esetekben a gondozó szülő vagy személy a nem a gyermekkel lakó szülőtől kapott minden tartásdíjfizetés után legfeljebb 10 GBP-t kap. A maradékot az állam visszatartja.

Az Egyesült Királyság központi hatóságai (pld. A REMO) nem tudnak felelősséget vállalni a fizetések teljesítéséért.

Ha a kérelmező Angliában és Walesben tartózkodik, és a tartásra kötelezett adós másik országban él:

15. Kérheti-e a kérelmező Angliában és Walesben valamely szervezet vagy (központi vagy helyi) kormányzati szerv segítségét ?

Forduljon a hatósági ügyvédek és közgyámok alkotmányos ügyekkel foglalkozó hivatalának tartási ügyek kölcsönös végrehajtásával foglalkozó részlegéhez (REMO).

A tartási határozatok kölcsönös végrehajtása egy olyan eljárás, amellyel az Egyesült Királyság nevében az Egyesült Királyság bíróságai által hozott tartási határozatokat más országokban nyilván lehet tartatni, és bíróságok vagy más hatóságok segítségével ki lehet kényszeríteni a külföldön élőktől.

Ez egy nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó kétoldalú szabályozás, ami egyben azt is jelenti, hogy a külföldi magánszemélyek javára külföldön hozott tartási határozatokat az Egyesült Királyság bíróságainál nyilvántartásba lehet vetetni, és ki lehet kényszeríteni az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkezőktől.

back

Lap tetejeLap teteje

Hogyan kell ezt kérni –

Az Egyesült Királyságon kívül lakó személytől tartást igénylő egyesült királyságbeli lakosnak fel kell keresnie:

 • amennyiben már megszületett a bíróság határozata a tartás megállapításáról, a helyi Magistrates’ Court-ot (vagy a határozatot hozó County Court-ot); vagy
 • amennyiben határozat még nem született, a helyi Magistrates’ Court-ot.

A bíróságok címe megtalálható a telefonkönyvben, vagy a bírósági szolgáltatásokkal foglalkozó internetes oldalon English.

A bíróság kérheti határozatának a kötelezett lakóhelye szerinti országban történő végrehajtását. Léteznek eljárások, amelyek alapján a kérelmező kérheti a külföldi hatóságokat, hogy a maguk nevében is hozzanak egy tartási határozatot.

Ehhez nem szükséges a kérelmezőnek ügyvédet megbíznia. A bírósági személyzet segít a kérelmezőnek, és továbbítja a kérelmet a megfelelő hatóságnak: ez az Alkotmányos Ügyek Minisztériuma az Angliából és Walesből érkező kérelmek esetén, a skót miniszter a Skóciából, és az Észak-írországi Bírósági Szolgálat az Észak-Írországból érkező kérelmek esetén.

A hatóság ellenőrzi a kérelmet, hogy az megfelelő-e, és megküldi a külföldi hatóságnak vagy bíróságnak nyilvántartásba vétel, és az ott élő személlyel szembeni végrehajtás céljából.

A külföldről érkező kérelmeket a hatósági ügyvédek és közgyámok alkotmányos ügyekkel foglalkozó hivatalának tartási ügyek kölcsönös végrehajtásával foglalkozó részlegének (REMO) kell megküldeni, ez ugyanis Angliában és Walesben a külföldön élő távollévő szülő esetén a tartási határozatok végrehajtása iránti kérelmek továbbítására és fogadására kijelölt hatóság.. A REMO továbbítja a kérelmet az adott ügyben történő eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak.

back

Lap tetejeLap teteje

Gyermektartás esetében csak a Gyermektartási Hivatal végezheti el a tartásdíj kiszámítását, ha a nem a gyermekkel lakó szülő az Egyesült Királyság más részében (azaz Angliában, Walesben vagy Skóciában) tartózkodik, vagy az Egyesült Királyságon kívül dolgozik olyan munkáltatónak, amely bérfizetéseit az Egyesült Királyságból bonyolítja.

16. Ha igen, miként lehet felvenni a kapcsolatot e szervezettel vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervvel?

A REMO-részleggel az alábbi címen lehet a kapcsolatot felvenni:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor & Public Trustee

81 Chancery Lane

London

SW2A 1DD

Telefonszám: 0845 345 5303 (csak az Egyesült Királyságból)

+44 20 7911 7016 (nemzetközi)

Fax: + 44 20 7911 7030

elektronikus levélcím: remo@offsol.gsi.gov.uk

17. Milyen segítséget kaphat a kérelmező e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervtől?

Általánosságban részletes jogi tanácsadást nem nyújtanak a kérelmezőknek vagy másoknak. ez a bíróságok feladata. Azonban általános eljárási útmutatás adható. Az Egyesült Királyság és más joghatóságok között fennálló viszonosság pontos jellege függ a másik országgal aláírt egyezménytől vagy megállapodástól, és a hatósági ügyvédek és közgyámok alkotmányos ügyekkel foglalkozó hivatalának tartási ügyek kölcsönös végrehajtásával foglalkozó részlege tud tanácsot adni abban, hogy alkalmazhatók a különféle egyezmények egy adott esetre.

back

Lap tetejeLap teteje

A gyermektartás esetében, ha a gondozó szülő és gyermek szokásos tartózkodási helye az Egyesült Királyságban van, a nem a gyermekkel lakó szülőé viszont nem, a Gyermektartási Hivatal rendelkezik hatáskörrel a tartásdíj kiszámítására, ha a nem a gyermekkel lakó szülő a munkabéreket az Egyesült Királyságból fizető munkáltató alkalmazásában áll.

Ha a kérelmező egy másik országban tartózkodik, és a tartásra kötelezett adós Angliában és Walesben él:

18. Fordulhat-e a kérelmező Angliában és Walesben közvetlenül kérelemmel valamely szervezethez vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervhez ?

Lásd a fenti 15. kérdésre adott választ. A kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti ország központi hatóságán vagy bíróságán keresztül lehet előterjeszteni.

A Gyermektartási Hivatal csak akkor rendelkezik hatáskörrel a tartásdíj összegének megállapítása, ha a kérelmező és a gyermek szokásos tartózkodási helye az Egyesült Királyságban máshol (azaz Skóciában vagy Észak-Írországban) van.

19. Ha igen, miként lehet felvenni a kapcsolatot e szervezettel vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervvel?

A REMO elérhetőségének részletei a fenti 16. válaszban találhatók meg.

A Gyermektartási Hivatal English elérhetőségének részletei a fenti 5.a) válaszban találhatók meg.

20. Milyen segítséget kaphat a kérelmező e szervezettől vagy (központi vagy helyi) kormányzati szervtől?

A REMO által nyújtott segítséget a fenti 17. kérdésre adott válasz tartalmazza.

A korábbi válaszokban szerepel, hogy a Gyermektartási Hivatal mely esetekben nem tudja a kérelmeket befogadni.

További információk

 • Department for Constitutional Affairs English
 • Court Service English
 • Child Support Agency English
 • Department for Work and Pensions English

« Tartási igények - Általános információk | Egyesült királyság - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 04-01-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság