comisia europeană > RJE > Profesiuni juridice > Drept internaţional

Ultima actualizare: 30-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Profesiuni juridice - Drept internaţional

Câteva principii internaţionale

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a emis un număr de recomandări cu privire la profesiile juridice.

Pentru informaţii referitoare la iniţiativele Consiliului Europei, puteţi consulta site-ul internet al acestuia.

Una dintre aceste iniţiative se referă la exercitarea profesiei de avocat English - français 

Această recomandare se adresează guvernelor statelor membre ale Consiliului şi prevede principiile generale ce trebuie urmate în vederea promovării libertăţii de exercitare a acestei profesii.

Recomandarea abordează în mod special următoarele aspecte: accesul la profesie, formarea iniţială şi perfecţionarea, rolul şi îndatoririle avocaţilor, accesul tuturor persoanelor la avocaţi, organizarea barourilor şi măsuri disciplinare.

O altă recomandare priveşte independenţa judecătorilor.

Acest text abordează un număr de principii elementare pentru garantarea independenţei sistemului judiciar. Recomandarea examinează, de asemenea, condiţiile de muncă pentru judecători, responsabilităţile, rolul şi eficienţa acestora.

În plus, Convenţia Deutsch - English - français - italiano Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale stipulează că orice persoană acuzată de o infracţiune are dreptul să se apere pe ea însăşi sau să fie asistată de un apărător ales de aceasta, sau, dacă nu dispune de mijloace suficiente pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit când interesele justiţiei o cer.

Această dispoziţie se referă în principal la cauzele penale, dar Curtea Europeană a Drepturilor Omului English - français a extins-o pentru a acoperi şi cauzele civile.

Documente de referinţă

 • Recomandarea English -  Rec(2000)21 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind libertatea exercitării profesiei de avocat (Consiliul Europei)
 • Recomandarea English - français nr. R (94) 12 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor (Consiliul Europei)
 • Convenţia Deutsch - English - français - italiano pentru Apărarea Drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Consiliul Europei)

« Profesiuni juridice - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 30-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit