Komisja Europejska > EJN > Zawody prawnicze > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Zawody prawnicze - Prawo międzynarodowe

Niektóre zasady międzynarodowe

Komitet Ministrów Rady Europy wydał szereg zaleceń w sprawie zawodów prawniczych.

Informacje na temat inicjatyw Rady Europy można znaleźć na jej witrynie internetowej.

Jedna z takich inicjatyw dotyczy wykonywania zawodu adwokata English - français.

Zalecenie to jest skierowane do rządów państw członkowskich Rady i okresla ogólne zasady wspierania swobody wykonywania tego zawodu.

W szczególnosci dotyczy ono następujących aspektów: dostępu do zawodu, szkolenia na początkowym i dalszym etapie, roli i obowiązków adwokatów, dostępu wszystkich osób do adwokatów, organizacji rad adwokackich oraz srodków dyscyplinarnych.

Inna inicjatywa dotyczy niezawisłosci sędziów English.

Tekst zalecenia okresla szereg podstawowych zasad gwarantujących niezależnosć sądownictwa. W zaleceniu mowa jest także o warunkach pracy sędziów, ich powinnosciach, roli oraz sprawnosci.

Ponadto europejska Konwencja Deutsch - English - français - italiano o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnosci stwierdza, że każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma prawo do bronienia się osobiscie lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jesli nie ma wystarczających srodków na pokrycie kosztów obrony - do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Ustęp ten odnosi się przede wszystkim do spraw karnych, lecz Europejski Trybunał Praw Człowieka English - français rozszerzył go także na sprawy cywilne.

Dokumenty źródłowe

 • Zalecenie English - français Rec(2000)21 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie swobody wykonywania zawodu adwokata (Rada Europy)
 • Zalecenie English - français nr R (94) 12 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące niezawisłosci, sprawnosci i roli sędziów (Rada Europy)
 • Konwencja Deutsch - English - français - italiano o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnosci (Rada Europy)

« Zawody prawnicze - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania